Ogłoszenia – IV Niedziela Wielkanocna

Ogłoszenia – IV Niedziela Wielkanocna

26 kwietnia 2015

Każda niedziela wielkanocna jest tak ważnym świętem, że znosi święta, które z daną niedzielą się zbiegają. Tak jest w tym roku z Uroczystością Matki Bożej Królowej Polski. Na mocy dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w roku 2015 zostaje przeniesiona na sobotę 2 maja.

Tego dnia – 2 maja – będziemy odprawiać Msze święte o 7.30, 9.15 i 18.00.

Ponadto Kongregacja zezwoliła, aby w niedzielę 3 maja w kościołach parafialnych odprawić jedną Mszę św. ku czci Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

My odprawimy tę Mszę Świętą o 12.00.

W tygodniu Pierwszy Piątek Miesiąca. Rano adoracja do Mszy Świętej o godz. 9.15. Tego dnia odwiedzimy chorych.

W piątek zaczynamy majowe. Będziemy je śpiewać po wieczornych Mszach świętych, w pierwszą niedzielę maja po sumie. Gorąco zachęcamy do tego, by przychodzić na Mszę Świętą – będą głoszone kazania i zostawać na nabożeństwo. Zachęcamy też do śpiewania litanii przy figurkach.

W przyszłą niedzielę nie będzie adoracji po Mszy Świętej o godz. 9.15. Po sumie, za tydzień, procesja wokół kościoła. Proszę asystę procesyjną.

Za tydzień spotkanie organizacyjne rodziców dzieci przystępujących do Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego.

Ostatnia Msza Święta w intencji rodzin, które przyjęły obraz, będzie w czwartek o 19.30. Gdyby gdzieś peregrynacja nie mogła zakończyć się do czwartku, bo były jakieś przerwy, proszę o kontakt i wtedy wioska otrzyma drugi obraz, by peregrynację zakończyć do czwartku.

W czasie misji chcemy, by kościół był otwarty dzień i noc a w czasie większych przerw między nabożeństwami trwała adoracja Najświętszego Sakramentu. Musimy mieć jednak pewność, że zawsze ktoś będzie przed Najświętszym Sakramentem. Dlatego proszę o imienne wpisywanie się w grafik. Przy każdej godzinie są miejsca na dwie osoby, które obiecują swoją obecność. Zacznijmy wpisywanie od najtrudniejszych – nocnych godzin. Proszę też o ponowne wpisanie się osób z ostatniego, niedzielnego spotkania. Grafik wyłożony jest na ławce w kruchcie kościoła.

Jest misyjny numer gazety parafialnej – z programem rekolekcji. Bardzo jest to ważne, by numer ten rozniesiono osobiście – nie zostawiają na płocie, ale dając do ręki. Kolporterów proszę o zabieranie gazety z kancelarii i zaznaczanie tego na liście. Gdyby ktoś chciał się jeszcze zgłosić do tej funkcji – proszę o kontakt ze mną.

Za tydzień będziemy mieć plakaty zapraszające na misje. Poproszę za tydzień sołtysów wiosek, by wzięli plakat do powieszenia na swoich tablicach ogłoszeń. Będziemy mieli także 100 plakatów przyklejonych do płyt, które można przyczepić do ogrodzeń i płotów – kto ma dobry płot, w tym znaczeniu, że przechodzą obok ludzie – niech za tydzień taką tablicę weźmie. Będzie też można wziąć plakat, by zawiesić w swoim oknie, przyczepić do bocznej szyby w samochodzie lub gdziekolwiek, by zapraszał ludzi na misje.

Na czas misji – od poniedziałku do soboty – będziemy mieli dwugodzinne przedszkole. W domu kultury, który do misji otworzymy, od 16.30 do 18.30 będzie czekać na dzieci wykwalifikowana i doświadczona przedszkolanka – konkretnie p. Iwona Marcinkowska wraz z wolontariuszami – tak, by rodzice mogli przyjść do kościoła na 17.00, zostawić dziecko pod opieką, po kościele dzieci odebrać. Opieka będzie bezpłatna.

W perspektywie zbliżających się misji wzywam wszystkich ludzi dobrej woli o modlitwę w tej intencji. Módlmy się o owoce misji, ale starajmy się modlić też bardzo konkretnie, za konkretne osoby i konkretne sprawy.

I ostatnie misyjne ogłoszenie. Zwykle przy rekolekcjach przypominam, że trwają one nie jeden, nie dwa, nie trzy ale cztery dni. Przy misjach powiem, że pięć, nie sześć, nie siedem ale osiem dni. To wielka mobilizacja – prawda, ale mobilizacja co dziesięć lat. Powiem jedną rzecz, która może niektórym cos uświadomi – czy wiecie, że pięciuset spośród nas nie dożyje kolejnych misji? Dla pół tysiąca parafian Winnicy będą to ostatnie misje, ostatnia szansa.

Zmobilizujmy sie sami, ale mobilizujmy też innych a czasem nawet nie o mobilizację chodzi, ale o prostą rzecz zawiezienia kogoś do kościoła. Miejmy oczy otwarte i serce także.

Plan misji mamy w Internecie. Gdy chodzi o godziny Mszy Świętej to będą takie jak w rekolekcje – 9.30, 17.00 i 19.30. Dodatkowo, dla chętnych i gorliwych proponujemy drugie spotkanie każdego dnia – o godz. 20.45 szkoła modlitwy i apel jasnogórski.

Intencje mszalne  – 27 IV – 3 V 2015

Poniedziałek

7.30 – + Jadwiga Młodyńska (od uczest. pogrzebu)

18.00 – + Marian Lusa

Wtorek

7.30 – + Stanisław Adamus (od uczest. pogrzebu)

18.00 – + Irena Majewska (pół roku po śmierci)

Środa

7.30 – + Kazimierz Suchecki (od uczest. pogrzebu)

18.00 – + Piotr Gąsiorowski (10 rocz. śmierci), Marianna i Wincenty Gąsiorowscy

Czwartek

7.30 – + rodzice Czarneccy i Werczak

18.00 – + Henryk Jóźwiak (4 rocz. śmierci), Eugeniusz, Stanisław, Czesława i Władysław Jóźwiak, rodzina Jędrzejewskich

19.30 – w intencji rodzin, które w ostatnim czasie przyjęły obraz

Piątek

7.30 – + Jan Mosakowski, Bronisława Mosakowska, Włodzimierz Szerewicz, Zofia i Antoni Szerewicz

9.15 – o Boże błogosławieństwo i zdrowie

18.00 – + Jan Nożewski

Sobota

7.30 – + Stanisław Cichocki (od uczest. pogrzebu)

9.15 – o dobre owoce parafialnych misji

18.00 – + Zygmunt Przybysz

Niedziela

7.30 – + Zygmunt Wyrek

9.15 – w intencji strażaków

12.00 – za parafian

15.00 – w intencji trzeźwości

Zapowiedzi

Sakramentalny związek małżeński mają zamiar zawrzeć następujące osoby:

Dawid Dąbkowski, kawaler z Lipnik Starych i Justyna Gulatowska, panna ze Starego Bulkowa. Zapowiedź pierwsza.

Paweł Kowalski, kawaler z Łępic i Ewa Żuk, panna ze Skórznic. Zapowiedź pierwsza.

Marek Katner, kawaler z Kamionnej i Patrycja Marchelewicz, panna z Lipnik. Zapowiedź pierwsza.

Kto by wiedział o przeszkodach zachodzących między tymi osobami zobowiązany jest poinformować o tym proboszcza.

Modlitwa

Za dwa tygodnie zaczynamy misje. Niech będzie to czas nawrócenia i pojednania. Módlmy się: K: Niech zstąpi Duch Twój. W: I odnowi oblicze ziemi, TEJ ziemi. Ja jestem krzewem winnym, / wy – latoroślami. / Kto trwa we Mnie, / a Ja w nim, / ten przynosi owoc obfity, / ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. (J 15,5)