Miesiąc

wrzesień 2014

Zbudujemy dom

XXVI niedziela zwykła, A, Ez 18,25-28; Ps 25,4-9; Flp 2,1-11; J 10,27; Mt 21,28-32; Winnica 28 września 2014 roku.

On ciągle szuka

Kazanie ks. Krzysztofa wygłoszone 21 września 2014. XXV Niedziela Zwykła, A W kazaniu nawiązuje do tego świadectwa: www.wyrwanizniewoli.pl — Kochaj i Walcz

Wywyższony

XXIV niedziela zwykła, A, Święto Podwyższenia Krzyża świętego, Lb 21,4b-9; Ps 78,1-2.34-38; Flp 2,6-11; J 3,13-17; Winnica 14 września 2014 roku.