Miesiąc

październik 2013

Złoto i słoma

Uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła własnego; 1Krl 8,22-23.27-30; 1Kor 3,9b-15 (oryginalna propozycja kończy się na wersecie 11.); Mt 16,13-19; Winnica 27 października 2013 roku.