Dyżury liturgiczne

Dyżury liturgiczne – październik 2018

Niedziela 14 X

7.30

I czytanie: Maria Olszewska

II czytanie: Janusz Mierzejewski

Modlitwa Wiernych: Magdalena Ogrodnik

9.15

I czytanie: Jolanta Korytkowska

II czytanie: Hanna Kowalczyk

Modlitwa Wiernych: Aleksandra Korytkowska

12.00

I czytanie: ministrant

II czytanie: Anna Jałmużna

Modlitwa Wiernych: Bogumiła Podlaska

15.00

I czytanie: Krzysztof Kosek

II czytanie: ministrant

Modlitwa Wiernych: Piotr Jałmużna

Niedziela 21 X

7.30

I czytanie: Ewa Leszczyńska

II czytanie: Maria Olszewska

Modlitwa Wiernych: Magdalena Ogrodnik

9.15

I czytanie: Antoni Zawadzki

II czytanie: Ewelina Książak

Modlitwa Wiernych: Małgorzata Nałęcz

12.00

I czytanie: Bogumiła Podlaska

II czytanie: Henryka Jałmużna

Modlitwa Wiernych: Urszula Bryśkiewicz

15.00

I czytanie: Urszula Koprowska

II czytanie: Jadwiga Lisiecka

Modlitwa Wiernych: ministrant

Niedziela 28 X

7.30

I czytanie: Magdalena Ogrodnik

II czytanie: Ewa Leszczyńska

Modlitwa Wiernych: Janusz Mierzejewski

9.15

I czytanie: Katarzyna Jaszczak

II czytanie: Paweł Korytkowski

Modlitwa Wiernych: Kamil Brodowski

12.00

I czytanie: ministrant

II czytanie: Anna Jałmużna

Modlitwa Wiernych: Urszula Bryśkiewicz

15.00

I czytanie: Urszula Koprowska

II czytanie: Paweł Brodowski

Modlitwa Wiernych: Piotr Jałmużna