Dyżury liturgiczne

Dyżury liturgiczne – sierpień 2019

Niedziela 11 VIII

7.30

I czytanie: Ewa Leszczyńska

II czytanie: Magdalena Ogrodnik

Modlitwa Wiernych: Maria Olszewska

9.15

I czytanie: Andrzej Buźniak

II czytanie: Joanna Tomczyk

Modlitwa Wiernych: Ewa Kosewska

12.00

I czytanie: ministrant

II czytanie: Joanna Zawadzka

Modlitwa Wiernych: Henryka Jałmużna

15.00

I czytanie: Jadwiga Lisiecka

II czytanie: Krzysztof Kosek

Modlitwa Wiernych: Paweł Brodowski

Niedziela 18 VIII

7.30

I czytanie: Magdalena Ogrodnik

II czytanie: Ewa Leszczyńska

Modlitwa Wiernych: Magdalena Ogrodnik

9.15

I czytanie: Barbara Kosewska

II czytanie: Wiktoria Ciosek

Modlitwa Wiernych: Dorota Żebrowska

12.00

I czytanie: Urszula Bryśkiewicz

II czytanie: Anna Jałmużna

Modlitwa Wiernych: Joanna Zawadzka

15.00

I czytanie: Piotr Jałmużna

II czytanie: ministrant

Modlitwa Wiernych: Paweł Brodowski

Niedziela 25 VIII

7.30

I czytanie: Maria Olszewska

II czytanie: Ewa Leszczyńska

Modlitwa Wiernych: Magdalena Ogrodnik

9.15

I czytanie: Jolanta Korytkowska

II czytanie: Mariusz Kucharczyk

Modlitwa Wiernych: Iwona Królak

12.00

I czytanie: Anna Jałmużna

II czytanie: ministrant

Modlitwa Wiernych: Bogumiła Podlaska

15.00

I czytanie: Piotr Jałmużna

II czytanie: Urszula Koprowska

Modlitwa Wiernych: Jadwiga Lisiecka