Dyżury liturgiczne

Dyżury liturgiczne – grudzień 2022

Czwartek 1 XII

9.30

I czytanie: ………………………………………

Modlitwa Wiernych: ………………………….

17.00

I czytanie: ………………………………………

Modlitwa Wiernych: ………………………….

19.30

I czytanie: ………………………………………

Modlitwa Wiernych: ………………………….

Piątek 2 XII

9.30

I czytanie: ………………………………………

Modlitwa Wiernych: ………………………….

17.00

I czytanie: ………………………………………

Modlitwa Wiernych: ………………………….

19.30

I czytanie: Katarzyna Jaszczak

Modlitwa Wiernych:

Sobota 3 XII

9.30

I czytanie: ………………………………………

Modlitwa Wiernych: ………………………….

12.00

I czytanie: ………………………………………

Modlitwa Wiernych: ………………………….

17.00

I czytanie: ………………………………………

Modlitwa Wiernych: ………………………….

19.30

I czytanie: ………………………………………

Modlitwa Wiernych: ………………………….

Niedziela 4 XII

7.30

I czytanie: Katarzyna Jaszczak

II czytanie: Katarzyna Jaszczak

Modlitwa Wiernych: Katarzyna Jaszczak

9.15

I czytanie: Dorota Żebrowska

II czytanie: Andrzej Szypulski

Modlitwa Wiernych: Barbara Kosewska

12.00

I czytanie: Paweł Korytkowski

II czytanie: Paweł Korytkowski

Modlitwa Wiernych: Paweł Korytkowski

15.00

I czytanie: Diakonia Wyzwolenia

II czytanie: Diakonia Wyzwolenia

Modlitwa Wiernych: Diakonia Wyzwolenia

Niedziela 11 XII

7.30

I czytanie: Przemysław Mroziewicz

II czytanie: Ewa Leszczyńska

Modlitwa Wiernych: Maria Olszewska

9.15

I czytanie: Paweł Korytkowski

II czytanie: Natalia Chylińska

Modlitwa Wiernych: Iwona Królak

12.00

I czytanie: Dawid Szlubowski

II czytanie: Dawid Szlubowski

Modlitwa Wiernych: Dawid Szlubowski

15.00

I czytanie: Chór

II czytanie: Chór

Modlitwa Wiernych: Chór

Niedziela 18 XII

7.30

I czytanie: Katarzyna Jaszczak

II czytanie: Katarzyna Jaszczak

Modlitwa Wiernych: Katarzyna Jaszczak

9.15

I czytanie: Oliwia Komendarska

II czytanie: Ewelina Książak

Modlitwa Wiernych: Natalia Chylińska

12.00

I czytanie: Paweł Kowalczyk

II czytanie: Paweł Kowalczyk

Modlitwa Wiernych: Paweł Kowalczyk

15.00

I czytanie: Zygmunt Witkowski

II czytanie: Paweł Brodowski

Modlitwa Wiernych: Piotr Jałmużna

Niedziela 25 XII

Pasterka

I czytanie: Katarzyna Jaszczak

II czytanie: ……………………………………..

Modlitwa Wiernych: ………………………….

9.15

I czytanie: ………………………………………

II czytanie: ……………………………………..

Modlitwa Wiernych: ………………………….

12.00

I czytanie: ………………………………………

II czytanie: ……………………………………..

Modlitwa Wiernych: ………………………….

15.00

I czytanie: ………………………………………

II czytanie: ……………………………………..

Modlitwa Wiernych: ………………………….

Poniedziałek 26 XII

7.30

I czytanie: ………………………………………

II czytanie: ……………………………………..

Modlitwa Wiernych: ………………………….

9.15

I czytanie: ………………………………………

II czytanie: ……………………………………..

Modlitwa Wiernych: ………………………….

12.00

I czytanie: ………………………………………

II czytanie: ……………………………………..

Modlitwa Wiernych: ………………………….

15.00

I czytanie: ………………………………………

II czytanie: ……………………………………..

Modlitwa Wiernych: ………………………….