Dyżury liturgiczne

Dyżury liturgiczne – grudzień 2018

Niedziela 2 XII

7.30

I czytanie: Maria Olszewska

II czytanie: Janusz Mierzejewski

Modlitwa Wiernych: Magdalena Ogrodnik

9.15

I czytanie: Anna Tomaszewska

II czytanie: Jolanta Korytkowska

Modlitwa Wiernych: Natalia Górska

12.00

I czytanie: ministrant

II czytanie: Bogumiła Podlaska

Modlitwa Wiernych: Henryka Jałmużna

15.00

I czytanie: Diakonia Wyzwolenia

II czytanie: Diakonia Wyzwolenia

Modlitwa Wiernych: Diakonia Wyzwolenia

Czwartek 6 XII

9.30

I czytanie:

Modlitwa Wiernych:

17.00

I czytanie:

Modlitwa Wiernych:

19.30

I czytanie:

Modlitwa Wiernych:

Piątek 7 XII

9.30

I czytanie:

Modlitwa Wiernych:

17.00

I czytanie:

Modlitwa Wiernych:

19.30

I czytanie:

Modlitwa Wiernych:

Sobota 8 XII

9.30

I czytanie:

Modlitwa Wiernych:

12.00

I czytanie:

Modlitwa Wiernych:

17.00

I czytanie:

Modlitwa Wiernych:

19.30

I czytanie:

Modlitwa Wiernych:

Niedziela 9 XII

7.30

I czytanie: Ewa Leszczyńska

II czytanie: Maria Olszewska

Modlitwa Wiernych: Janusz Mierzejewski

9.15

I czytanie: Antoni Zawadzki

II czytanie: Hanna Kowalczyk

Modlitwa Wiernych: Aleksandra Korytkowska

12.00

I czytanie: Urszula Bryśkiewicz

II czytanie: ministrant

Modlitwa Wiernych: Bogumiła Podlaska

15.00

I czytanie: ministrant

II czytanie: Krzysztof Kosek

Modlitwa Wiernych: Piotr Jałmużna

Niedziela 16 XII

7.30

I czytanie: Magdalena Ogrodnik

II czytanie: Ewa Leszczyńska

Modlitwa Wiernych: Maria Olszewska

9.15

I czytanie: Małgorzata Nałęcz

II czytanie: Ewelina Książak

Modlitwa Wiernych: Ewa Kosewska

12.00

I czytanie: Henryka Jałmużna

II czytanie: Anna Jałmużna

Modlitwa Wiernych: Bogumiła Podlaska

15.00

I czytanie: Urszula Koprowska

II czytanie: Jadwiga Lisiecka

Modlitwa Wiernych: ministrant

Niedziela 23 XII

7.30

I czytanie: Janusz Mierzejewski

II czytanie: Magdalena Ogrodnik

Modlitwa Wiernych: Ewa Leszczyńska

9.15

I czytanie: Mariusz Kucharczyk

II czytanie: Edyta Darkowska

Modlitwa Wiernych: Paweł Korytkowski

12.00

I czytanie: Henryka Jałmużna

II czytanie: Anna Jałmużna

Modlitwa Wiernych: ministrant

15.00

I czytanie: Krzysztof Kosek

II czytanie: Piotr Jałmużna

Modlitwa Wiernych: Paweł Brodowski

Wtorek 25 XII

Pasterka

I czytanie: ………………………………………

II czytanie: ……………………………………..

Modlitwa Wiernych: ………………………….

9.15

I czytanie: ………………………………………

II czytanie: ……………………………………..

Modlitwa Wiernych: ………………………….

12.00

I czytanie: ………………………………………

II czytanie: ……………………………………..

Modlitwa Wiernych: ………………………….

15.00

I czytanie: ………………………………………

II czytanie: ……………………………………..

Modlitwa Wiernych: ………………………….

Środa 26 XII

7.30

I czytanie: ………………………………………

II czytanie: ……………………………………..

Modlitwa Wiernych: ………………………….

9.15

I czytanie: ………………………………………

II czytanie: ……………………………………..

Modlitwa Wiernych: ………………………….

12.00

I czytanie: ………………………………………

II czytanie: ……………………………………..

Modlitwa Wiernych: ………………………….

15.00

I czytanie: ………………………………………

II czytanie: ……………………………………..

Modlitwa Wiernych: ………………………….

Niedziela 30 XII

7.30

I czytanie: Maria Olszewska

II czytanie: Janusz Mierzejewski

Modlitwa Wiernych: Magdalena Ogrodnik

9.15

I czytanie: Katarzyna Jaszczak

II czytanie: Kamil Brodowski

Modlitwa Wiernych: Wiktoria Ciosek

12.00

I czytanie: Tomasz Zawadzki

II czytanie: Mateusz Zawadzki

Modlitwa Wiernych: Julitta Zawadzka

15.00

I czytanie: Krzysztof Kosek

II czytanie: Piotr Jałmużna

Modlitwa Wiernych: Urszula Koprowska