Dyżury liturgiczne

Dyżury liturgiczne – kwiecień 2018

Niedziela 8 IV

7.30

I czytanie: Ewa Leszczyńska

II czytanie: Maria Olszewska

Modlitwa Wiernych: Janusz Mierzejewski

9.15

I czytanie: Aleksandra Korytkowska

II czytanie: Anna Nałęcz

Modlitwa Wiernych: Andrzej Buźniak

12.00

I czytanie: Anna Jałmużna

II czytanie: ministrant

Modlitwa Wiernych: Bogumiła Podlaska

15.00

I czytanie: Diakonia Wyzwolenia

II czytanie: Diakonia Wyzwolenia

Modlitwa Wiernych: Diakonia Wyzwolenia

Niedziela 15 IV

7.30

I czytanie: Magdalena Ogrodnik

II czytanie: Ewa Leszczyńska

Modlitwa Wiernych: Maria Olszewska

9.15

I czytanie: Henryk Kowalczyk

II czytanie: Wiktoria Ciosek

Modlitwa Wiernych: Edyta Darkowska

12.00

I czytanie: Henryka Jałmużna

II czytanie: Urszula Bryśkiewicz

Modlitwa Wiernych: Anna Jałmużna

15.00

I czytanie: Krzysztof Kosek

II czytanie: Urszula Koprowska

Modlitwa Wiernych: Jadwiga Lisiecka

Niedziela 22 IV

7.30

I czytanie: Janusz Mierzejewski

II czytanie: Magdalena Ogrodnik

Modlitwa Wiernych: Ewa Leszczyńska

9.15

I czytanie: Andrzej Szypulski

II czytanie: Joanna Tomczyk

Modlitwa Wiernych: Ewa Kosewska

12.00

I czytanie: ministrant

II czytanie: Aleksandra Korytkowska

Modlitwa Wiernych: Bogumiła Podlaska

15.00

I czytanie: Jadwiga Lisiecka

II czytanie: Paweł Brodowski

Modlitwa Wiernych: Piotr Jałmużna

Niedziela 29 IV

7.30

I czytanie: Maria Olszewska

II czytanie: Janusz Mierzejewski

Modlitwa Wiernych: Magdalena Ogrodnik

9.15

I czytanie: Barbara Kosewska

II czytanie: Mariusz Kucharczyk

Modlitwa Wiernych: Kamil Brodowski

12.00

I czytanie: Henryka Jałmużna

II czytanie: Urszula Bryśkiewicz

Modlitwa Wiernych: Anna Jałmużna

15.00

I czytanie: ministrant

II czytanie: Krzysztof Kosek

Modlitwa Wiernych: Urszula Koprowska