Dyżury liturgiczne

Dyżury liturgiczne – listopad 2019

Niedziela 24 XI

15.00

I czytanie: Jadwiga Lisiecka

II czytanie: Katarzyna Chojnacka

Modlitwa Wiernych: Paweł Brodowski

Dyżury liturgiczne – grudzień 2019

Niedziela 1 XII

7.30

I czytanie: Maria Olszewska

II czytanie: Magdalena Ogrodnik

Modlitwa Wiernych: Ewa Leszczyńska

9.15

I czytanie: Anna Chojnacka

II czytanie: Jolanta Korytkowska

Modlitwa Wiernych: Edyta Ostaszewska

12.00

I czytanie: Paweł Kowalczyk

II czytanie: Anna Jałmużna

Modlitwa Wiernych: ministrant

15.00

I czytanie: Diakonia Wyzwolenia

II czytanie: Diakonia Wyzwolenia

Modlitwa Wiernych: Diakonia Wyzwolenia

Czwartek 5 XII

9.30

I czytanie:

Modlitwa Wiernych:

17.00

I czytanie:

Modlitwa Wiernych:

19.30

I czytanie:

Modlitwa Wiernych:

Piątek 6 XII

9.30

I czytanie:

Modlitwa Wiernych:

17.00

I czytanie:

Modlitwa Wiernych:

19.30

I czytanie:

Modlitwa Wiernych:

Sobota 7 XII

9.30

I czytanie:

Modlitwa Wiernych:

12.00

I czytanie:

Modlitwa Wiernych:

17.00

I czytanie:

Modlitwa Wiernych:

19.30

I czytanie:

Modlitwa Wiernych:

Niedziela 8 XII

7.30

I czytanie: Anna Chojnacka

II czytanie: Przemysław Mroziewicz

Modlitwa Wiernych: Paweł Krawczyk

9.15

I czytanie: Antoni Zawadzki

II czytanie: Wiktoria Ciosek

Modlitwa Wiernych: Ewa Kosewska

12.00

I czytanie: Bogumiła Podlaska

II czytanie: Henryka Jałmużna

Modlitwa Wiernych: Urszula Bryśkiewicz

15.00

I czytanie: Katarzyna Chojnacka

II czytanie: Paweł Brodowski

Modlitwa Wiernych: Piotr Jałmużna

Niedziela 15 XII

7.30

I czytanie: Ewa Leszczyńska

II czytanie: Maria Olszewska

Modlitwa Wiernych: Magdalena Ogrodnik

9.15

I czytanie: Henryk Kowalczyk

II czytanie: Ewelina Książak

Modlitwa Wiernych: Barbara Kosewska

12.00

I czytanie: Joanna Zawadzka

II czytanie: Paweł Kowalczyk

Modlitwa Wiernych: Anna Jałmużna

15.00

I czytanie: ministrant

II czytanie: Krzysztof Kosek

Modlitwa Wiernych: Urszula Koprowska

Niedziela 22 XII

7.30

I czytanie: Ewa Leszczyńska

II czytanie: Anna Chojnacka

Modlitwa Wiernych: Przemysław Mroziewicz

9.15

I czytanie: Mariusz Kucharczyk

II czytanie: Dorota Żebrowska

Modlitwa Wiernych: Oliwia Komendarska

12.00

I czytanie: ministrant

II czytanie: Bogumiła Podlaska

Modlitwa Wiernych: Henryka Jałmużna

15.00

I czytanie: Jadwiga Lisiecka

II czytanie: Katarzyna Chojnacka

Modlitwa Wiernych: Paweł Brodowski

Środa 25 XII

Pasterka

I czytanie: ………………………………………

II czytanie: ……………………………………..

Modlitwa Wiernych: ………………………….

9.15

I czytanie: ………………………………………

II czytanie: ……………………………………..

Modlitwa Wiernych: ………………………….

12.00

I czytanie: ………………………………………

II czytanie: ……………………………………..

Modlitwa Wiernych: ………………………….

15.00

I czytanie: ………………………………………

II czytanie: ……………………………………..

Modlitwa Wiernych: ………………………….

Czwartek 26 XII

7.30

I czytanie: ………………………………………

II czytanie: ……………………………………..

Modlitwa Wiernych: ………………………….

9.15

I czytanie: ………………………………………

II czytanie: ……………………………………..

Modlitwa Wiernych: ………………………….

12.00

I czytanie: ………………………………………

II czytanie: ……………………………………..

Modlitwa Wiernych: ………………………….

15.00

I czytanie: ………………………………………

II czytanie: ……………………………………..

Modlitwa Wiernych: ………………………….

Niedziela 29 XII

7.30

I czytanie: Paweł Krawczyk

II czytanie: Maria Olszewska

Modlitwa Wiernych: Magdalena Ogrodnik

9.15

I czytanie: Iwona Królak

II czytanie: Joanna Tomczyk

Modlitwa Wiernych: Andrzej Szypulski

12.00

I czytanie: Urszula Bryśkiewicz

II czytanie: Joanna Zawadzka

Modlitwa Wiernych: Paweł Kowalczyk

15.00

I czytanie: Piotr Jałmużna

II czytanie: ministrant

Modlitwa Wiernych: Krzysztof Kosek