Dyżury liturgiczne

Dyżury liturgiczne – styczeń 2024

Niedziela 21 I

7.30

I czytanie: Katarzyna Jaszczak

II czytanie: Katarzyna Jaszczak

Modlitwa Wiernych: Katarzyna Jaszczak

9.15

I czytanie: Natalia Chylińska

II czytanie: Andrzej Szypulski

Modlitwa Wiernych: Oliwia Komendarska

12.00

I czytanie: Dawid Szlubowski

II czytanie: Dawid Szlubowski

Modlitwa Wiernych: Dawid Szlubowski

15.00

I czytanie: Agnieszka Skwarska

II czytanie: Piotr Jałmużna

Modlitwa Wiernych: Paweł Brodowski

Niedziela 28 I

7.30

I czytanie: Ewa Leszczyńska

II czytanie: Ewa Leszczyńska

Modlitwa Wiernych: Ewa Leszczyńska

9.15

I czytanie: Mariusz Kucharczyk

II czytanie: Paweł Korytkowski

Modlitwa Wiernych: Iwona Królak

12.00

I czytanie: Barbara Wróblewska

II czytanie: Barbara Wróblewska

Modlitwa Wiernych: Barbara Wróblewska

15.00

I czytanie: Chór

II czytanie: Chór

Modlitwa Wiernych: Chór

Dyżury liturgiczne – luty 2024

Niedziela 4 II

7.30

I czytanie: Przemysław Mroziewicz

II czytanie: Przemysław Mroziewicz

Modlitwa Wiernych: Przemysław Mroziewicz

9.15

I czytanie: Oliwia Komendarska

II czytanie: Anna Chojnacka

Modlitwa Wiernych: Natalia Chylińska

12.00

I czytanie: Paweł Korytkowski

II czytanie: Paweł Korytkowski

Modlitwa Wiernych: Paweł Korytkowski

15.00

I czytanie: Diakonia Wyzwolenia

II czytanie: Diakonia Wyzwolenia

Modlitwa Wiernych: Diakonia Wyzwolenia

Niedziela 11 II

7.30

I czytanie: Maria Olszewska

II czytanie: Maria Olszewska

Modlitwa Wiernych: Maria Olszewska

9.15

I czytanie: Jolanta Korytkowska

II czytanie: Hanna Kowalczyk

Modlitwa Wiernych: Dorota Żebrowska

12.00

I czytanie: Paweł Kowalczyk

II czytanie: Paweł Kowalczyk

Modlitwa Wiernych: Paweł Kowalczyk

15.00

I czytanie: Chór

II czytanie: Chór

Modlitwa Wiernych: Chór

Niedziela 18 II

7.30

I czytanie: Katarzyna Jaszczak

II czytanie: Katarzyna Jaszczak

Modlitwa Wiernych: Katarzyna Jaszczak

9.15

I czytanie: 13 WDH Żywioły

II czytanie: 13 WDH Żywioły

Modlitwa Wiernych: 13 WDH Żywioły

12.00

I czytanie: Barbara Wróblewska

II czytanie: Barbara Wróblewska

Modlitwa Wiernych: Barbara Wróblewska

15.00

I czytanie: Zygmunt Witkowski

II czytanie: Agnieszka Skwarska

Modlitwa Wiernych: Piotr Jałmużna

Niedziela 25 II

7.30

I czytanie: Przemysław Mroziewicz

II czytanie: Przemysław Mroziewicz

Modlitwa Wiernych: Przemysław Mroziewicz

9.15

I czytanie: Ewa Kosewska

II czytanie: Henryk Kowalczyk

Modlitwa Wiernych: Andrzej Szypulski

12.00

I czytanie: Dawid Szlubowski

II czytanie: Dawid Szlubowski

Modlitwa Wiernych: Dawid Szlubowski

15.00

I czytanie: Chór

II czytanie: Chór

Modlitwa Wiernych: Chór