Dyżury liturgiczne

Dyżury liturgiczne – październik 2017

Niedziela 1 X

7.30

I czytanie: Maria Olszewska

II czytanie: Magdalena Ogrodnik

Modlitwa Wiernych: Janusz Mierzejewski

9.15

I czytanie: Barbara Kosewska

II czytanie: Natalia Górska

Modlitwa Wiernych: Anna Nałęcz

12.00

I czytanie: ministrant

II czytanie: Anna Jałmużna

Modlitwa Wiernych: Urszula Bryśkiewicz

15.00

I czytanie: Diakonia Wyzwolenia

II czytanie: Diakonia Wyzwolenia

Modlitwa Wiernych: Diakonia Wyzwolenia

Niedziela 8 X

7.30

I czytanie: Janusz Mierzejewski

II czytanie: Maria Olszewska

Modlitwa Wiernych: Ewa Leszczyńska

9.15

I czytanie: Katarzyna Jaszczak

II czytanie: Edyta Darkowska

Modlitwa Wiernych: Katarzyna Jaszczak

12.00

I czytanie: Henryka Jałmużna

II czytanie: Bogumiła Podlaska

Modlitwa Wiernych: Urszula Bryśkiewicz

15.00

I czytanie: Paweł Brodowski

II czytanie: Jadwiga Lisiecka

Modlitwa Wiernych: Krzysztof Kosek

Niedziela 15 X

7.30

I czytanie: Ewa Leszczyńska

II czytanie: Janusz Mierzejewski

Modlitwa Wiernych: Magdalena Ogrodnik

9.15

I czytanie: Dorota Żebrowska

II czytanie: Henryk Kowalczyk

Modlitwa Wiernych: Wiktoria Ciosek

12.00

I czytanie: Anna Jałmużna

II czytanie: Urszula Bryśkiewicz

Modlitwa Wiernych: Bogumiła Podlaska

15.00

I czytanie: Piotr Jałmużna

II czytanie: Urszula Koprowska

Modlitwa Wiernych: Paweł Brodowski

Niedziela 22 X

7.30

I czytanie: Janusz Mierzejewski

II czytanie: Magdalena Ogrodnik

Modlitwa Wiernych: Maria Olszewska

9.15

I czytanie: Paweł Korytkowski

II czytanie: Andrzej Szypulski

Modlitwa Wiernych: Kamil Brodowski

12.00

I czytanie: Henryka Jałmużna

II czytanie: Anna Jałmużna

Modlitwa Wiernych: Bogumiła Podlaska

15.00

I czytanie: Piotr Jałmużna

II czytanie: Urszula Koprowska

Modlitwa Wiernych: Jadwiga Lisiecka

Niedziela 29 X

7.30

I czytanie: Magdalena Ogrodnik

II czytanie: Ewa Leszczyńska

Modlitwa Wiernych: Janusz Mierzejewski

9.15

I czytanie: Iwona Królak

II czytanie: Mariusz Kucharczyk

Modlitwa Wiernych: Joanna Tomczyk

12.00

I czytanie: Urszula Bryśkiewicz

II czytanie: ministrant

Modlitwa Wiernych: Bogumiła Podlaska

15.00

I czytanie: Paweł Brodowski

II czytanie: Piotr Jałmużna

Modlitwa Wiernych: Krzysztof Kosek