Dyżury liturgiczne

Dyżury liturgiczne – styczeń 2021

Niedziela 3 I

7.30

I czytanie: Maria Olszewska

II czytanie: Magdalena Ogrodnik

Modlitwa Wiernych: Ewa Leszczyńska

9.00

I czytanie: Barbara Kosewska

II czytanie: Katarzyna Jaszczak

Modlitwa Wiernych: Iwona Królak

10.00

I czytanie:

II czytanie:

Modlitwa Wiernych:

12.00

I czytanie: Joanna Zawadzka

II czytanie: Joanna Zawadzka

Modlitwa Wiernych: Joanna Zawadzka

15.00

I czytanie: Diakonia Wyzwolenia

II czytanie: Diakonia Wyzwolenia

Modlitwa Wiernych: Diakonia Wyzwolenia

Niedziela 10 I

7.30

I czytanie: Maria Olszewska

II czytanie: Przemysław Mroziewicz

Modlitwa Wiernych: Paweł Krawczyk

9.00

I czytanie: Ewelina Książak

II czytanie: Piotr Książak

Modlitwa Wiernych: Dorota Żebrowska

10.00

I czytanie:

II czytanie:

Modlitwa Wiernych:

12.00

I czytanie: Paweł Kowalczyk

II czytanie: Paweł Kowalczyk

Modlitwa Wiernych: Paweł Kowalczyk

15.00

I czytanie: Chór

II czytanie: Chór

Modlitwa Wiernych: Chór

Niedziela 17 I

7.30

I czytanie: Ewelina Książak

II czytanie: Piotr Książak

Modlitwa Wiernych: Magdalena Ogrodnik

9.00

I czytanie: Joanna Tomczyk

II czytanie: Paweł Korytkowski

Modlitwa Wiernych: Małgorzata Nałęcz

10.00

I czytanie:

II czytanie:

Modlitwa Wiernych:

12.00

I czytanie: ministrant

II czytanie: ministrant

Modlitwa Wiernych: ministrant

15.00

I czytanie: Paweł Brodowski

II czytanie: Piotr Jałmużna

Modlitwa Wiernych: Krzysztof Kosek

Niedziela 24 I

7.30

I czytanie: Ewa Leszczyńska

II czytanie: Przemysław Mroziewicz

Modlitwa Wiernych: Paweł Krawczyk

9.00

I czytanie: Andrzej Szypulski

II czytanie: Mariusz Kucharczyk

Modlitwa Wiernych: Oliwia Komendarska

10.00

I czytanie:

II czytanie:

Modlitwa Wiernych:

12.00

I czytanie: Aleksandra Korytkowska

II czytanie: Aleksandra Korytkowska

Modlitwa Wiernych: Aleksandra Korytkowska

15.00

I czytanie: Chór

II czytanie: Chór

Modlitwa Wiernych: Chór

Niedziela 31 I

7.30

I czytanie: Ewelina Książak

II czytanie: Piotr Książak

Modlitwa Wiernych: Paweł Krawczyk

9.00

I czytanie: Natalia Chylińska

II czytanie: Wiktoria Ciosek

Modlitwa Wiernych: Jolanta Korytkowska

10.00

I czytanie:

II czytanie:

Modlitwa Wiernych:

12.00

I czytanie: Joanna Zawadzka

II czytanie: Joanna Zawadzka

Modlitwa Wiernych: Joanna Zawadzka

15.00

I czytanie: Urszula Koprowska

II czytanie: Jadwiga Lisiecka

Modlitwa Wiernych: Agnieszka Skwarska