Dyżury liturgiczne

Dyżury liturgiczne – wrzesień 2019

Niedziela 29 IX

7.30

I czytanie: Ewa Leszczyńska

II czytanie: Magdalena Ogrodnik

Modlitwa Wiernych: Maria Olszewska

9.15

I czytanie: Wanda Zawadzka

II czytanie: Henryk Kowalczyk

Modlitwa Wiernych: Joanna Tomczyk

12.00

I czytanie: Bogumiła Podlaska

II czytanie: Henryka Jałmużna

Modlitwa Wiernych: Urszula Bryśkiewicz

15.00

I czytanie: Urszula Koprowska

II czytanie: Jadwiga Lisiecka

Modlitwa Wiernych: Anna Chojnacka

Dyżury liturgiczne – październik 2019

Niedziela 6 X

7.30

I czytanie: Maria Olszewska

II czytanie: Paweł Krawczyk

Modlitwa Wiernych: Ewa Leszczyńska

9.15

I czytanie: Jolanta Korytkowska

II czytanie: Antoni Zawadzki

Modlitwa Wiernych: Wiktoria Ciosek

12.00

I czytanie: rodzina Wróblewskich

II czytanie: rodzina Wróblewskich

Modlitwa Wiernych: rodzina Wróblewskich

15.00

I czytanie: Diakonia Wyzwolenia

II czytanie: Diakonia Wyzwolenia

Modlitwa Wiernych: Diakonia Wyzwolenia

Niedziela 13 X

7.30

I czytanie: Magdalena Ogrodnik

II czytanie: Maria Olszewska

Modlitwa Wiernych: Maria Olszewska

9.15

I czytanie: Edyta Ostaszewska

II czytanie: Henryk Kowalczyk

Modlitwa Wiernych: Ewa Kosewska

12.00

I czytanie: Anna Jałmużna

II czytanie: ministrant

Modlitwa Wiernych: Bogumiła Podlaska

15.00

I czytanie: Paweł Brodowski

II czytanie: Anna Chojnacka

Modlitwa Wiernych: ministrant

Niedziela 20 X

7.30

I czytanie: Przemysław Mroziewicz

II czytanie: Maria Olszewska

Modlitwa Wiernych: Paweł Krawczyk

9.15

I czytanie: Barbara Kosewska

II czytanie: Mariusz Kucharczyk

Modlitwa Wiernych: Dorota Żebrowska

12.00

I czytanie: Henryka Jałmużna

II czytanie: Urszula Bryśkiewicz

Modlitwa Wiernych: Joanna Zawadzka

15.00

I czytanie: Krzysztof Kosek

II czytanie: Urszula Koprowska

Modlitwa Wiernych: Jadwiga Lisiecka

Niedziela 27 X

7.30

I czytanie: Ewa Leszczyńska

II czytanie: Magdalena Ogrodnik

Modlitwa Wiernych: Przemysław Mroziewicz

9.15

I czytanie: Oliwia Komendarska

II czytanie: Iwona Królak

Modlitwa Wiernych: Ewelina Książak

12.00

I czytanie: ministrant

II czytanie: Bogumiła Podlaska

Modlitwa Wiernych: Henryka Jałmużna

15.00

I czytanie: Anna Chojnacka

II czytanie: Piotr Jałmużna

Modlitwa Wiernych: ministrant