Dyżury liturgiczne

Dyżury liturgiczne – luty 2018

Niedziela 4 II

7.30

I czytanie: Ewa Leszczyńska

II czytanie: Maria Olszewska

Modlitwa Wiernych: Janusz Mierzejewski

9.15

I czytanie: Joanna Tomczyk

II czytanie: Andrzej Szypulski

Modlitwa Wiernych: Katarzyna Jaszczak

12.00

I czytanie: Anna Jałmużna

II czytanie: ministrant

Modlitwa Wiernych: Bogumiła Podlaska

15.00

I czytanie: Diakonia Wyzwolenia

II czytanie: Diakonia Wyzwolenia

Modlitwa Wiernych: Diakonia Wyzwolenia

Niedziela 11 II

7.30

I czytanie: Ewa Leszczyńska

II czytanie: Magdalena Ogrodnik

Modlitwa Wiernych: Maria Olszewska

9.15

I czytanie: Kamil Brodowski

II czytanie: Mariusz Kucharczyk

Modlitwa Wiernych: Ewa Kosewska

12.00

I czytanie: Henryka Jałmużna

II czytanie: Urszula Bryśkiewicz

Modlitwa Wiernych: Anna Jałmużna

15.00

I czytanie: Paweł Brodowski

II czytanie: Piotr Jałmużna

Modlitwa Wiernych: ministrant

Niedziela 18 II

7.30

I czytanie: Janusz Mierzejewski

II czytanie: Ewa Leszczyńska

Modlitwa Wiernych: Magdalena Ogrodnik

9.15

I czytanie: Andrzej Buźniak

II czytanie: Anna Nałęcz

Modlitwa Wiernych: Natalia Górska

12.00

I czytanie: ministrant

II czytanie: Bogumiła Podlaska

Modlitwa Wiernych: Henryka Jałmużna

15.00

I czytanie: Krzysztof Kosek

II czytanie: Urszula Koprowska

Modlitwa Wiernych: Jadwiga Lisiecka

Niedziela 25 II

7.30

I czytanie: Magdalena Ogrodnik

II czytanie: Ewa Leszczyńska

Modlitwa Wiernych: Janusz Mierzejewski

9.15

I czytanie: Henryk Kowalczyk

II czytanie: Wiktoria Ciosek

Modlitwa Wiernych: Edyta Darkowska

12.00

I czytanie: Urszula Bryśkiewicz

II czytanie: Anna Jałmużna

Modlitwa Wiernych: ministrant

15.00

I czytanie: Piotr Jałmużna

II czytanie: Urszula Koprowska

Modlitwa Wiernych: Jadwiga Lisiecka