Dyżury liturgiczne

Dyżury liturgiczne – grudzień 2017

Czwartek 7 XII

9.30

I czytanie:

Modlitwa Wiernych:

17.00

I czytanie:

Modlitwa Wiernych:

19.30

I czytanie:

Modlitwa Wiernych:

Piątek 8 XII

9.30

I czytanie:

Modlitwa Wiernych:

17.00

I czytanie:

Modlitwa Wiernych:

19.30

I czytanie:

Modlitwa Wiernych:

Sobota 9 XII

9.30

I czytanie:

Modlitwa Wiernych:

12.00

I czytanie:

Modlitwa Wiernych:

17.00

I czytanie:

Modlitwa Wiernych:

19.30

I czytanie:

Modlitwa Wiernych:

Niedziela 10 XII

7.30

I czytanie: Maria Olszewska

II czytanie: Magdalena Ogrodnik

Modlitwa Wiernych: Ewa Leszczyńska

9.15

I czytanie: Anna Nałęcz

II czytanie: Joanna Zawadzka

Modlitwa Wiernych: Wiktoria Ciosek

12.00

I czytanie: Urszula Bryśkiewicz

II czytanie: ministrant

Modlitwa Wiernych: Henryka Jałmużna

15.00

I czytanie: Piotr Jałmużna

II czytanie: Jadwiga Lisiecka

Modlitwa Wiernych: Krzysztof Kosek

Niedziela 17 XII

7.30

I czytanie: Maria Olszewska

II czytanie: Ewa Leszczyńska

Modlitwa Wiernych: Janusz Mierzejewski

9.15

I czytanie: Natalia Górska

II czytanie: Edyta Darkowska

Modlitwa Wiernych: Kamil Brodowski

12.00

I czytanie: Henryka Jałmużna

II czytanie: Urszula Bryśkiewicz

Modlitwa Wiernych: Bogumiła Podlaska

15.00

I czytanie: Piotr Jałmużna

II czytanie: Urszula Koprowska

Modlitwa Wiernych: Paweł Brodowski

Niedziela 24 XII

7.30

I czytanie: Maria Olszewska

II czytanie: Janusz Mierzejewski

Modlitwa Wiernych: Ewa Leszczyńska

9.15

I czytanie: Henryk Kowalczyk

II czytanie: Iwona Królak

Modlitwa Wiernych: Katarzyna Jaszczak

12.00

I czytanie: Bogumiła Podlaska

II czytanie: Anna Jałmużna

Modlitwa Wiernych: Urszula Bryśkiewicz

15.00

I czytanie: Piotr Jałmużna

II czytanie: Urszula Koprowska

Modlitwa Wiernych: Jadwiga Lisiecka

Poniedziałek 25 XII

Pasterka

I czytanie: ………………………………………

II czytanie: ……………………………………..

Modlitwa Wiernych: ………………………….

9.15

I czytanie: ………………………………………

II czytanie: ……………………………………..

Modlitwa Wiernych: ………………………….

12.00

I czytanie: ………………………………………

II czytanie: ……………………………………..

Modlitwa Wiernych: ………………………….

15.00

I czytanie: ………………………………………

II czytanie: ……………………………………..

Modlitwa Wiernych: ………………………….

Wtorek 26 XII

7.30

I czytanie: ………………………………………

II czytanie: ……………………………………..

Modlitwa Wiernych: ………………………….

9.15

I czytanie: ………………………………………

II czytanie: ……………………………………..

Modlitwa Wiernych: ………………………….

12.00

I czytanie: ………………………………………

II czytanie: ……………………………………..

Modlitwa Wiernych: ………………………….

15.00

I czytanie: ………………………………………

II czytanie: ……………………………………..

Modlitwa Wiernych: ………………………….

Niedziela 31 XII

7.30

I czytanie: Janusz Mierzejewski

II czytanie: Magdalena Ogrodnik

Modlitwa Wiernych: Maria Olszewska

9.15

I czytanie: Joanna Tomczyk

II czytanie: Mariusz Kucharczyk

Modlitwa Wiernych: Iwona Królak

12.00

I czytanie: Anna Jałmużna

II czytanie: ministrant

Modlitwa Wiernych: Urszula Bryśkiewicz

15.00

I czytanie: Paweł Brodowski

II czytanie: Piotr Jałmużna

Modlitwa Wiernych: Urszula Koprowska