Dyżury liturgiczne

Dyżury liturgiczne – sierpień 2018

Niedziela 5 VIII

7.30

I czytanie: Magdalena Ogrodnik

II czytanie: Ewa Leszczyńska

Modlitwa Wiernych: Małgorzata Kurpiewska

9.15

I czytanie: Małgorzata Nałęcz

II czytanie: Ewelina Książak

Modlitwa Wiernych: Jolanta Korytkowska

12.00

I czytanie: Henryka Jałmużna

II czytanie: Urszula Bryśkiewicz

Modlitwa Wiernych: Anna Jałmużna

15.00

I czytanie: Diakonia Wyzwolenia

II czytanie: Diakonia Wyzwolenia

Modlitwa Wiernych: Diakonia Wyzwolenia

Niedziela 12 VIII

7.30

I czytanie: Maria Olszewska

II czytanie: Janusz Mierzejewski

Modlitwa Wiernych: Magdalena Ogrodnik

9.15

I czytanie: Joanna Zawadzka

II czytanie: Wanda Zawadzka

Modlitwa Wiernych: Hanna Kowalczyk

12.00

I czytanie: ministrant

II czytanie: Bogumiła Podlaska

Modlitwa Wiernych: Henryka Jałmużna

15.00

I czytanie: Paweł Brodowski

II czytanie: ministrant

Modlitwa Wiernych: Piotr Jałmużna

Niedziela 19 VIII

7.30

I czytanie: Ewa Leszczyńska

II czytanie: Małgorzata Kurpiewska

Modlitwa Wiernych: Maria Olszewska

9.15

I czytanie: Natalia Górska

II czytanie: Paweł Korytkowski

Modlitwa Wiernych: Antoni Zawadzki

12.00

I czytanie: Urszula Bryśkiewicz

II czytanie: Aleksandra Korytkowska

Modlitwa Wiernych: Henryka Jałmużna

15.00

I czytanie: Paweł Brodowski

II czytanie: ministrant

Modlitwa Wiernych: Krzysztof Kosek

Niedziela 26 VIII

7.30

I czytanie: Janusz Mierzejewski

II czytanie: Magdalena Ogrodnik

Modlitwa Wiernych: Ewa Leszczyńska

9.15

I czytanie: Katarzyna Jaszczak

II czytanie: Dorota Żebrowska

Modlitwa Wiernych: Iwona Królak

12.00

I czytanie: Anna Jałmużna

II czytanie: ministrant

Modlitwa Wiernych: Bogumiła Podlaska

15.00

I czytanie: Urszula Koprowska

II czytanie: Jadwiga Lisiecka

Modlitwa Wiernych: Piotr Jałmużna