Dyżury liturgiczne

Dyżury liturgiczne – kwiecień 2021

Wielki Czwartek 1 IV

I czytanie: Aleksandra Korytkowska

II czytanie: Przemysław Mroziewicz

Modlitwa Wiernych: Joanna Zawadzka

Wielki Piątek 2 IV

I czytanie: Paweł Korytkowski

II czytanie: Natalia Chylińska

Wigilia Paschalna 3 IV

I czytanie: Ewa Leszczyńska

II czytanie: Paweł Brodowski

III czytanie: Agnieszka Skwarska

IV czytanie: Paweł Kowalczyk

V czytanie: Ewelina Książak

VI czytanie:

VII czytanie: Ewa Kosewska

VIII czytanie: Andrzej Szypulski

Modlitwa Wiernych: Hanna Kowalczyk

Niedziela Zmartwychwstania 4 IV

6.00

I czytanie: Krzysztof Kosek

II czytanie: Piotr Jałmużna

Modlitwa Wiernych: Barbara Kosewska

9.00

I czytanie:

II czytanie:

Modlitwa Wiernych:

10.00

I czytanie:

II czytanie:

Modlitwa Wiernych:

12.00

I czytanie:

II czytanie:

Modlitwa Wiernych:

15.00

I czytanie: Diakonia Wyzwolenia

II czytanie: Diakonia Wyzwolenia

Modlitwa Wiernych: Diakonia Wyzwolenia

Poniedziałek Wielkanocny 5 IV

7.30

I czytanie:

II czytanie:

Modlitwa Wiernych:

9.00

I czytanie:

II czytanie:

Modlitwa Wiernych:

10.00

I czytanie:

II czytanie:

Modlitwa Wiernych:

12.00

I czytanie:

II czytanie:

Modlitwa Wiernych:

15.00

I czytanie:

II czytanie:

Niedziela 11 IV

7.30

I czytanie: Paweł Krawczyk

II czytanie: Ewelina Książak

Modlitwa Wiernych: Piotr Książak

9.00

I czytanie: Małgorzata Nałęcz

II czytanie: Antoni Zawadzki

Modlitwa Wiernych: Edyta Ostaszewska

10.00

I czytanie:

II czytanie:

Modlitwa Wiernych:

12.00

I czytanie: Paweł Kowalczyk

II czytanie: Paweł Kowalczyk

Modlitwa Wiernych: Paweł Kowalczyk

15.00

I czytanie: Chór

II czytanie: Chór

Modlitwa Wiernych: Chór

Niedziela 18 IV

7.30

I czytanie: Paweł Krawczyk

II czytanie: Ewa Leszczyńska

Modlitwa Wiernych: Ewa Leszczyńska

9.00

I czytanie: Barbara Kosewska

II czytanie: Mariusz Kucharczyk

Modlitwa Wiernych: Oliwia Komendarska

10.00

I czytanie:

II czytanie:

Modlitwa Wiernych:

12.00

I czytanie: Aleksandra Korytkowska

II czytanie: Aleksandra Korytkowska

Modlitwa Wiernych: Aleksandra Korytkowska

15.00

I czytanie: Chór

II czytanie: Chór

Modlitwa Wiernych: Chór

Niedziela 25 IV

7.30

I czytanie: Maria Olszewska

II czytanie: Przemysław Mroziewicz

Modlitwa Wiernych: Paweł Krawczyk

9.00

I czytanie: Natalia Chylińska

II czytanie: Iwona Królak

Modlitwa Wiernych: Katarzyna Jaszczak

10.00

I czytanie:

II czytanie:

Modlitwa Wiernych:

12.00

I czytanie: Joanna Zawadzka

II czytanie: Joanna Zawadzka

Modlitwa Wiernych: Joanna Zawadzka

15.00

I czytanie: Chór

II czytanie: Chór

Modlitwa Wiernych: Chór