Cmentarz

Parafia MB w Winnicy zarządza cmentarzem parafialnym w Winnicy.

Wszelkie prace na cmentarzu (nowe pieczary, zmiana i naprawa nagrobków i tablic, wykonanie chodników i ławeczek) należy ZAWSZE wcześniej uzgadniać z proboszczem parafii – ks. Zbigniew Paweł Maciejewski, telefon:  501 231 895

Uzgodnienie wymaga ustalenia zakresu prac, czasem wspólną wizytę na cmentarzu oraz podpisania pisemnego zezwolenia.

Uzgodnienie należy uzyskać PRZED rozpoczęciem prac czy zleceniem wykonania pomnika.

Grabarzem na cmentarzu jest pan kościelny Stanisław Górski – 666 146 852. Z nim należy uzgadniać otwarcie bramy na cmentarzu (otwierana będzie tylko na pisemne zezwolenie proboszcza na prace).

Nie wykonujemy żadnych prac na cmentarzu w niedziele i święta nakazane.


Pokładne

Do październiaka 2012 roku jedynymi opłatami cmentarnymi była opłata 400 zł w przypadku budowy pieczary na nowym miejscu. Wszystkie inne rzeczy – zmiana pomnika, naprawy, chodniki, ławeczki, całe korzystanie z cmentarza było bezpłatne.

Rosnące koszty wywozu śmieci. Konieczność zatroszczenia się o drzewostan – wycinkę i prześwietlenie. Konieczność szeregu napraw i inwestycji nie pozwala utrzymać tego stanu rzeczy. Wpływy z kilku rocznie nowych pieczar to tylko cząstka kosztów, które musi ponosić parafia.

Podjąłem decyzję o wprowadzeniu (wzorem innych cmentarzy) opłaty za użytkowanie grobu przez lat dwadzieścia oraz nieduże opłaty od czynionych przy grobach inwestycji. Nie zgadzam się by pieniądze składane przez wiernych na tacę w kościele musiały utrzymywać cmentarz. Cmentarz z którego korzystają nie tylko parafianie, ale także osoby spoza parafii, osoby wierzące i niewierzące, praktykujące i takie, których nigdy w kościele nie ma i na ich ofiary składane na tacę liczyć nie można. Cmentarz sam powinien się utrzymać. To nie może podlegać dyskusji.

Opłaty – pokładne za użytkowanie grobu (dotyczy wszystkich grobów – starych i nowych)

Rodzaj grobu Opłata roczna Opłata na 20 lat
Pieczara – pojedyncza szerokość 30 zł (od 1 maja 40 zł) 600 zł (od 1 maja 800 zł)
Pieczara – podwójna szerokość 45 zł (od 1 maja 60 zł) 900 zł (od 1 maja 1.200 zł)
Pomnik a pod nim ziemny pochówek – pojedyncza szerokość 20 zł (od 1 maja 25 zł) 400 zł (od 1 maja 500 zł)
Pomnik a pod nim ziemny pochówek – podwójna szerokość 30 zł (od 1 maja 37,50 zł) 600 zł (od 1 maja 750 zł)
Oblamówka – pojedyncza szerokość 10 zł (od 1 maja 15 zł) 200 zł (od 1 maja 300 zł)
Oblamówka – podwójna szerokość 15 zł (od 1 maja 22,50 zł) 300 zł (od 1 maja 450 zł)
Grób dziecięcy w standardowych wymiarach 5 zł (od 1 maja 10 zł) 100 zł (od 1 maja 200 zł)
Miejsce pochówku z ziemnym nagrobkiem lub drewnianą oblamówką 0,00 zł 0,00 zł

Pokładne przyjmowane będzie zasadniczo na lat 20. W szczególnych przypadkach możliwe jest inne rozwiązanie.

opłaty z tytułu prac przy grobach

Rodzaj prac Opłata
Duże prace (zmiana pomnika, budowa pieczary i podobne) Ryczałtowa, jednorazowa opłata – 200 zł

(od 1 maja 300 zł)
Małe prace (chodnik, ławeczka, naprawa i podobne) Ryczałtowa, jednorazowa opłata – 50 zł (od 1 maja 100 zł)

Proszę o przyjęcie tych decyzji w duchu odpowiedzialności za naszą parafię i nasz cmentarz – miejsce pochówku naszych bliskich. Dodam – w przyszłości i nasze miejsce pochówku.

Sprawy związane z grobem należy załatwiać z księdzem proboszczem. Najlepiej jest umówić się telefonicznie  501 231 895 na spotkanie w dogodnym dla stron terminie.

W obecnej chwili nie ma innych możliwości ustalenia praw do dysponowania grobem jak przyjęcie przez proboszcza oświadczenia o prawie do danego miejsca. Osoba składająca oświadczenie, po przekazaniu kosztów pokładnego, otrzyma dokument o prawie do miejsca na lat dwadzieścia. Ten czas w każdej chwili można będzie przedłużać.

Bardzo proszę nie odkładać tych spraw do chwili, gdy w grobie trzeba będzie kogoś pochować – nałożą się wtedy na siebie spore koszty.

Inną racją szybkiego załatwienia sprawy jest możliwość, niestety, konfliktów i sporów o dane miejsce. Im szybciej będą one rozwiązane – tym lepiej.