Miesiąc

sierpień 2022

Bezinteresowność

XXII Niedziela zwykła, C; (Syr 3,17-18.20.28-29); (Ps 68,4-7.10-11); (Hbr 12,18-19.22-24a); Aklamacja (Mt 11,29ab); (Łk 14,1.7-14); Winnica 28 sierpnia 2022.