Ogłoszenia – V Niedziela Zwykła

07 lutego 2015

Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca. Po sumie nabożeństwo eucharystyczne.

Dzisiaj o 15.00 modlimy się o trzeźwość.

W najbliższy czwartek adoracja o 16.00 – zapraszamy.

W Środę Popielcową Msze Święte o 7.30, 9.15, 17.00 i 19.30. Gorąco zachęcamy, by udziałem we Mszy Świętej rozpocząć Wielki Post.

W Wielkim Poście w piątki o 15.00 droga krzyżowa dla dzieci o 16.30 dla wszystkich. Zachęcamy uczestników drogi krzyżowej o 16.30 do pozostawania na Mszy Świętej.

W niedzielę Gorzkie Żale będą o 15.00, następnie Msza Święta. Wyjątkiem będzie IV niedziela Wielkiego Postu, która będzie jednocześnie pierwszą niedzielą miesiąca – gorzkie żale zaśpiewamy wtedy po sumie.

Najbliższy uroczysty chrzest dzieci 21 lutego. Za tydzień przygotowanie dla rodziców i chrzestnych, po Mszy Świętej o 15.00. Kolejny chrzest na Wielkanoc – w Wigilię Paschalną, w nocy i Poniedziałek Wielkanocny.

Kolejny Wieczernik Winnicki będzie miał miejsce 18 lutego. Już dzisiaj zapraszamy.

Rekolekcje wielkopostne w naszej parafią odbędą się w nietypowym układzie. Zaczną się w III niedzielę Wielkiego Postu – 28 lutego i trwać będą w poniedziałek, wtorek i środę 1,2,3 marca. Rekolekcje poprowadzi ks. Przemysław Sawa z ekipą świeckich i będzie to nasze odnowienie misji.

Na czas ferii ogłaszamy przerwę w zajęciach domu kultury

Intencje mszalne  –  8 – 14 II 2016

Poniedziałek

7.30 – + Sabina Wiśniewska (od uczest. pogrzebu)

17.00 – + Ryszard Kazimierczak, Kazimierz Chełchowski (2 rocz. śmierci)

Wtorek

7.30 – + Roman Komorowski (od uczest. pogrzebu)

17.00 – + Helena Teofilak (od pracowników mleczarni)

Środa

7.30 – + Jadwiga Młodyńska (od uczest. pogrzebu)

9.15 – + Barbara Byszewska (od uczest. pogrzebu)

17.00 – + Zygmunt Gill (7 rocz. śmierci)

19.30 – + Marian Kulesza

Czwartek

7.30 – + Henryk Bryśkiewicz (od uczest. pogrzebu)

17.00 – + Andrzej Ostrzyniewski (od uczest. pogrzebu)

Piątek

7.30 – + Stanisław Kosewski (od uczest. pogrzebu)

17.00 – + Stanisław Cichocki (od uczest. pogrzebu)

Sobota

7.30 – + Grzegorz i Henryka Brodowscy, Błażej Popowski

17.00 – + Jadwiga Fliszkiewicz (6 rocz. śmierci)

Niedziela

7.30 – + Julianna i Stefan Pudlak

9.15 – + Daniela i Franciszek Kiela

11.00 – w intencji dzieci

12.00 – za parafian

15.00 – + Henryk Kujawa, Janina Śmietańska

Modlitwa K: Niech zstąpi Duch Twój. W: I odnowi oblicze ziemi, TEJ ziemi.

Jako (…) wybrańcy Boży – święci i umiłowani – obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy! Kolosan 3,12-13