Ogłoszenia – V Niedziela Wielkanocna

24 kwietnia 2015

W możliwie najszybszym czasie zamierzam wręczyć pani organistce wypowiedzenie. Nie jest to możliwe, gdy przebywa na zwolnieniu. Podejmę też kroki, by odzyskać dla parafii zajmowane przez nią mieszkanie. Parafialna rada duszpasterska na swoim wczorajszym zebraniu jednomyślnie zaakceptowała te decyzje i racje za nimi stojące.

Dziękuję p. Edycie Gajcy – organistce z Wołomina, że mogła dzisiaj służyć swą grą i śpiewem na Mszach Świętych.

Oficjalnie też rozpoczynam poszukiwania nowego organisty.

W ostatni czwartek przeżyliśmy kolejny Wieczernik Winnicki. Zostało trochę egzemplarzy gazety, którą wydajemy na tę okazję. Proszę o wzięcie gazety po Mszy Świętej.

Przeżywamy w naszej parafii oraz wszystkich parafiach diecezji płockiej akcję Napełnij Dzban. Celem akcji jest przybliżenie idei Miłosierdzia Bożego w kontekście Światowych Dni Młodzieży i prośba o pomoc w ich organizacji. Młodzież przeprowadzi po Mszy Świętej zbiórkę pieniędzy do puszek, które zostaną przeznaczone na organizację Światowych Dni Młodzieży w Diecezji Płockiej. Zachęcamy do aktywnego włączenia się w tę akcję.

Za tydzień pierwsza niedziela miesiąca. Po sumie majowe i procesja. Proszę asystę procesyjną.

Za tydzień o 15.00 modlimy się w intencji trzeźwości.

Za tydzień zbieramy do puszek ofiary na pomoc dla Ukrainy.

Rolnikom przypominamy o składaniu wniosków o płatności bezpośrednie. Im szybciej tym mniejsze kolejki.

Ogłoszenia domu kultury:

Wszystkie zajęcia według stałego rozkładu – z wyjątkiem prób z panią organistką.

Intencje mszalne  –  25 IV – 1 V 2016

Poniedziałek

7.30 – + Marek, Józefa i Władysław Łada

18.00 – + Władysław Szczesny (36 rocz. śmierci), Julia i Bronisław Mieszkowscy

Wtorek

7.30 – + Henryka Prusinowska (od uczest. pogrzebu)

18.00 – + Apolonia Cywińska (12 rocz. śmierci)

Środa

7.30 – za parafian

18.00 – + Artur Siemiątkowski, Józef i rodzice Dembe, rodzice Perzanowscy

Czwartek

7.30 – + rodzice Henryk i Janina Ostaszewscy, Jerzy i Alina Ostaszewscy, Kazimierz Ostaszewski

18.00 – + Mirosław Kowalewski, rodziny Kowalewskich i Węgielnik

Piątek

7.30 – dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo

18.00 – + Piotr Gąsiorowski, Marianna i Wincenty Gąsiorowscy

Sobota

7.30 – + Stanisław i Marianna Gawrysiak, Dorota Sołtys, Regina i Zygmunt Piskorscy

17.00 – ślub Krystian Kasiński i Marta Saraczyn

18.00 – + Marek Tkaczyk

Niedziela

7.30 – + rodzice Czarneccy i Werczak

9.15 – + Zygmunt Przybysz (imieninowa)

11.00 – w intencji dzieci

12.00 – za parafian

15.00 – + w intencji trzeźwości

Zapowiedzi

Sakramentalny związek małżeński mają zamiar zawrzeć następujące osoby:

Mateusz Walczak, kawaler z Pułtuska i Justyna Falkowska, panna z Winniczki. Zapowiedź druga.

Paweł Jaskulski, kawaler z Winnicy i Anna Błońska, panna z Winnicy. Zapowiedź druga.

Marcin Malanowski, kawaler zam. Mochowo Parcele i Wioleta Osiecka, panna zam. Mieszki Leśniki. Zapowiedź druga.

Adam Adrian Wiśniewski, kawaler z Domosławia i Monika Rakocka, panna z Witek. Zapowiedź pierwsza.

Mateusz Równy, kawaler zam. w Bełku k. Lidzbarka i Anna Markowska, panna z Golądkowa. Zapowiedź pierwsza.

Kto by wiedział o przeszkodach zachodzących między tymi osobami zobowiązany jest poinformować o tym proboszcza.

Modlitwa K: Niech zstąpi Duch Twój. W: I odnowi oblicze ziemi, TEJ ziemi.

Jako (…) wybrańcy Boży – święci i umiłowani – obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy! Kolosan 3,12-13