Ogłoszenia – Uroczystość Wszystkich Świętych

1 listopada 2014

1 i 2 listopada porządek nabożeństw taki jak w zeszłym roku.

Dzisiaj, w Uroczystość Wszystkich Świętych porządek Mszy Świętych jest następujący: 7.30, 9.15, 10.30, 12.00. Wszystkie Msze Święte będą odprawione w kościele. Nie będzie dzisiaj Mszy Świętej o 15.00.

Po sumie udamy się z procesją na cmentarz do pięciu stacji. Sens procesji polega na tym, że idziemy w niej od początku do końca i modlimy się. Jeszcze raz to podkreślę – idziemy w procesji od początku do końca. Potem idziemy do swoich grobów.

W Zaduszki (niedziela) porządek Mszy Świętych będzie następujący: 7.30, 9.15, 12.00, 17.00, 19.30. Z tego Msze Święte o 9.15 i 19.30 będą na cmentarzu. W Zaduszki, po Mszy Świętej o 9.15, pójdziemy w procesji po cmentarzu. W Zaduszki Msza Święta o 19.30 odprawiona będzie w intencji zmarłych w ostatnim roku parafian. Po kazaniu, w apelu, wyczytamy ich nazwiska a przedstawicieli rodzin prosimy wtedy o zapalenie symbolicznej lampki. W Zaduszki o 19.00 różaniec za zmarłych odprawiony będzie na cmentarzu.

Po Mszach Świętych przyjmujemy na wypominki.

Sprzątając groby pamiętajmy o segregacji śmieci. Zwracajmy też odważnie uwagę tym, którzy nie rozumieją bądź nie chcą zrozumieć, że śmieci należy segregować.

Gdy idziemy na cmentarz sprzątać grób weźmy ze sobą trzy worki. I już przy swoim grobie róbmy segregację. Do jednego worka pakujemy liście, zwiędłe kwiaty, trawę – wszystko co nadaje się na kompost. Do drugiego worka wkładamy niepotrzebne znicze. Do trzeciego worka wszystko inne – sztuczne kwiaty, folię, karton.

I wszystko wyrzucamy we właściwe miejsce. Do kompostownika – liście i zwiędłe kwiaty, ziemię. I tylko to. Nie wrzucamy tam foliowych toreb – proszę choć trochę myśleć. To jest pierwszy worek.

Z drugim workiem stajemy przed pojemnikami na plastik i szkło. Wyjmujemy znicz. Zdejmujemy plastikową podstawkę i główkę. Wyjmujemy ze środka wypalony wkład i cały ten plastik wrzucamy do pojemnika na plastik. Pozostałe szkło kładziemy do pojemnika na szkło. I tak z każdym zniczem. Nie wrzucamy całych zniczy do plastiku i nie wrzucamy całych zniczy do szkła. Znicz to jest plastik i szkło. Plastik trzeba do jednego pojemnika – z plastikiem, a szkło do drugiego pojemnika – ze szkłem. Jak w zniczu znajdzie się sztuczny kwiatek – są takie. To kwiatek do pierwszego śmietnika. To jest drugi worek.

Do pierwszego śmietnika wrzucamy sztuczne kwiaty, sztuczne wieńce, folię. To jest trzeci worek.

Są tablice z informacjami – trzeba je czytać i stosować się. I mieć trzy worki.

Tym, którzy myślą, że tłumaczę rzecz jak małym dzieciom wyjaśniam, że tak trzeba. Przedwczoraj zaglądając do pojemnika ze szkłem wyciągnąłem dwie doniczki z ziemią i zwiędłymi kwiatami.

Chcę jednak pochwalić zdecydowaną większość parafian i gości. Jest coraz większe zrozumienie dla idei segregowania śmieci. W ciągu roku wywieźliśmy dwa samochody ciężarowe szkła i kilkanaście samochodów dostawczych plastiku.

Przez to ilość ton, które musimy wywieźć na wysypisko zmniejsza się. Ma to wymiar finansowy, ale chodzi tu o coś więcej. Człowiek mądry, segregujący śmieci, troszczy się o ziemię, o naturę. Oby jak najwięcej było nas mądrych i rozumnych.

Przy okazji cmentarza przypominam o obowiązku regulowania pokładnego – opłat za dwudziestoletnie użytkowanie grobu. Czas biegnie od początku 2013 roku. Gdy ktoś opłaci grób w tym momencie to opłaci go na dwa lata wstecz i osiemnaście do przodu. Opłaty przeznaczone są na utrzymanie cmentarza – wywóz śmieci, czyszczenie i wycinkę drzew, oraz nowe alejki. Dziękuję tym, którzy to rozumieją. Informacje można znaleźć na parafialnej stronie internetowej – naszawinnica.pl

Po świętach będzie możliwość bezpłatnego pozbycia się starego i zepsutego sprzętu AGD i RTV. Lodówki, pralki, telewizory, radia – wszystko będzie można przywieźć na plac kościelny w dniu 3 listopada – cały dzień. I w dniu 4 listopada do 15.00. Sprzęt zabierze specjalna firma, która wspomoże organizację Pomoc Kościołowi w Potrzebie, działającą na rzecz potrzebujących Kościołów w Afryce i Azji. Zadbajmy nie tylko o pozbycie sie swoich niepotrzebny gratów, ale zwróćmy się też do sąsiadów – pomóżmy im przywieźć te rzeczy.

Modlitwa

W intencji naszej parafii, synodu płockiego: K: Niech zstąpi Duch Twój.           W: I odnowi oblicze ziemi, TEJ ziemi.

Tak bowiem Bóg umiłował świat, / że Syna swego Jednorodzonego dał, / aby każdy, kto w Niego wierzy, / nie zginął, ale miał życie wieczne. / Jan 3,16