Ogłoszenia – III Niedziela Zwykła

27 stycznia 2019

Przed tygodniem zebraliśmy na tacę 2.305,07 zł. Na Wieczerniku 179,20 zł.

Dzisiejsza taca, decyzją Księdza Biskupa, przeznaczona jest na remont Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie. Jest to miejsce odbywania studiów specjalistycznych przez księży z Polski, także z naszej diecezji.

Po ostatnim Wieczerniku Winnickim zostały gazety z kazaniem. Proszę o wzięcie ich po Mszy Świętej.

W tygodniu wypada pierwszy piątek miesiąca. Rano adoracja do Mszy Świętej o 9.15. Tego dnia odwiedzimy chorych.

W sobotę Święto Matki Bożej Gromnicznej. Msze Święte o 7.30, 9.15 i 17.00. Na każdej Mszy Świętej poświęcenie świec. Zebrana tego dnia taca przeznaczona jest na utrzymanie klasztorów kontemplacyjnych.

Za tydzień pierwsza niedziela miesiąca, po sumie nabożeństwo.

Za tydzień, na Mszy Świętej o godz. 15.00 modlić się będziemy w intencji trzeźwości.

Urna do której wrzucamy koperty z ofiarami kolędowymi i na kościół będzie stała tylko dzisiaj. Za dwa tygodnie podsumujemy kolędę.

Jeśli ktoś z racji losowych nie przyjął księdza a chce złożyć ofiarę może wziąć koperty z kancelarii. Dostanie przy tej okazji książeczkę, którą w tym roku rozdawaliśmy na kolędzie. Może też użyć jakichkolwiek kopert.

Jest nowy grafik dyżurów liturgicznych

Czytajmy Gościa Niedzielnego.

Intencje mszalne – 28 I – 3 II 2019

Poniedziałek

7.30 – + Jadwiga Młodyńska (od uczest. pogrzebu)

17.00 – + Stanisława Pawłowska (od uczest. pogrzebu)

Wtorek

7.30 – + Wiesława Jankowska (od uczest. pogrzebu)

17.00 – o Bożą opiekę i szczęśliwe rozwiązanie

Środa

7.30 – + Marian Jałmużna (od uczest. pogrzebu)

17.00 – + Stanisław Saracyn (od uczest. pogrzebu)

Czwartek

7.30 – + Marian i Marianna Lusa (od uczest. pogrzebu)

17.00 – + Bolesława Ludwisiak (od uczest. pogrzebu)

Piątek

7.30 – + Paweł Winnicki (od uczest. pogrzebu)

9.15 – + Kazimierz i Krystyna Maciejewscy

17.00 – + Irena i Bolesław (18 rocz. śmierci) Zadruscy

Sobota

7.30 – + Krystyna Czubek (od uczest. pogrzebu)

9.15 – w intencji wiadomej Bogu

17.00 – + Sabina i Józef Wiśniewscy i ich rodzice

Niedziela

7.30 – + Apolinary Banaszewski, Lucjan Bartczak

9.15 – + Marcin Filipiak (9 rocz. śmierci)

11.00 – w intencji dzieci

12.00 – za parafian

15.00 – w intencji trzeźwości

Modlitwa

K: Niech zstąpi Duch Twój. W: I odnowi oblicze ziemi, TEJ ziemi.

„Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.” (Dz 1,8)