Ogłoszenia – II Niedziela Zwykła

20 stycznia 2019

Przed tygodniem zebraliśmy na tacę 1.747,96 zł.

Zakończyliśmy kolędę. Urna do której wrzucamy koperty z ofiarami kolędowymi i na kościół będzie stała dzisiaj i w niedzielę za tydzień. Za dwa tygodnie podsumujemy kolędę.

Jeśli ktoś z racji losowych nie przyjął księdza a chce złożyć ofiarę może wziąć koperty z kancelarii. Dostanie przy tej okazji książeczkę, którą w tym roku rozdawaliśmy na kolędzie. Może też użyć jakichkolwiek kopert.

W czwartek kolejny Wieczernik Winnicki. Adoracja od 18.30, Msza Święta o 19.30. Zapraszamy.

Domowy Kościół rejonu pułtuskiego zaprasza na bezalkoholowy bal karnawałowy w domu weselnym „Natalia” w Pniewie, w sobotę 23 lutego. Zabawa z wodzirejem. Koszt 240 zł od pary. Zgłoszenia przyjmują Hanna Kowalczyk i Edyta Kucharczyk. Telefony w internecie i na tablicy ogłoszeń. (Tel. Hanna Kowalczyk: 504 319 697, Edyta Kucharczyk: 666 053 648)

Czytajmy Gościa Niedzielnego.

Intencje mszalne – 21 – 28 I 2019

Poniedziałek

7.30 – o szczęśliwy przebieg operacji

17.00 – + Franciszek Grochowski (7 rocz. śmierci)

Wtorek

7.30 – + Wiesława Jankowska (od uczest. pogrzebu)

17.00 – o cud uzdrowienia

Środa

7.30 – + Marian Jałmużna (od uczest. pogrzebu)

17.00 – o Boże błogosławieństwo dla Marii Mossakowskiej w rocz. urodzin

Czwartek

7.30 – + Andrzej Górecki (od uczest. pogrzebu)

17.00 – + Adam i Jerzy Pawleńscy

19.30 – Wieczernik

Piątek

7.30 – + Tadeusz Górski (od uczest. pogrzebu)

17.00 – w intencji proboszcza

Sobota

7.30 – + Bogdan Brodowski (od uczest. pogrzebu)

17.00 – o Boże błogosławieństwo dla Grzegorza i Anny Eljasiak w 20 rocz. ślubu

Niedziela

7.30 – + Stanisław Lusa (od uczest. pogrzebu)

9.15 – + Krystyna Sękowska, Jadwiga i Lucjan Sękowscy

11.00 – w intencji dzieci

12.00 – o Boże błogosławieństwo dla Ryszarda i Elżbiety Nożewskich w 40 rocz. ślubu

15.00 – + Krystyna i Józef Karpińscy

Modlitwa

K: Niech zstąpi Duch Twój. W: I odnowi oblicze ziemi, TEJ ziemi.

„Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.” (Dz 1,8)