Ogłoszenia – Boże Narodzenie

25 grudnia 2014

Życzenia Biskupa Płockiego na Święta Bożego Narodzenia

Kochani Diecezjanie! Wypełnił się czas adwentowego oczekiwania. Pragnę Wam wszystkim złożyć serdeczne życzenia świąteczne.

W dniu narodzin naszego Zbawiciela modlę się za całą naszą rodzinę diecezjalną. Życzę, byście doświadczyli w tym szczególnym momencie bliskości Boga, Jego miłości i niezgłębionego miłosierdzia. Niech Boże Dziecię, które narodziło się w Betlejem, darzy Was błogosławieństwem i potrzebnymi łaskami.

Życzę również, Wam wszystkim Kochani, by zbliżający się Nowy Rok 2015 wolny był od wojny, konfliktów i wydarzeń, które mogłyby niepokoić nasze serca. Nowonarodzony Jezus niech obdarza radością i pokojem.

Z darem modlitwy i pasterskim błogosławieństwem.

Płock, dnia 10 grudnia 2014 r.

Wasz biskup Piotr

Dołączamy się do tych życzeń. Niech święta pogłębią naszą więź z Chrystusem a przyszły rok – rok misji parafialnych – niech będzie przebudzeniem i duchowym odnowieniem naszej parafii.

A misje parafialne przeżyjemy w maju – 10 – 17 maja.

W Boże Narodzenie pasterka o północy, rano nie będzie Mszy Świętej o 7.30. Dalej porządek niedzielny. Porządek niedzielny także w Święto Świętego Szczepana. W tym dniu biskupi udzielają dyspensy od pokarmów mięsnych. Jeśli się z niej korzysta należy wesprzeć wybrane przez siebie dzieła miłosierdzia.

Kolęda rozpocznie się od poniedziałku 29 grudnia. rozpoczynamy kolędę – od Nowego i Starego Bulkowa, Kokoszki i Łachonia. Następnego dnia Mieszki.

W czasie kolędy, jak w poprzednim roku, chcemy w każdej rodzinie wspólnie odmówić modlitwę do Świętego Michała Archanioła. Przygotujmy się do tego biorąc, jeśli ktoś jeszcze nie ma, tekst tej modlitwy z obrazkiem Michała Archanioła. Niech każdy ma swój tekst. Zadbajmy też o ludzi starszych, sąsiadów – zanieśmy im tę modlitwę.

Przy okazji kolędy wiele rodzin składa także ofiarę na kościół. W tym roku chciałbym, by zebrane ofiary przeznaczone zostały na odnowę nagłośnienia w kościele. Przed rokiem stary wzmacniacz całkowicie wysiadł i zastąpiony jest pożyczoną prowizorką. Naprawy bądź wymiany wymagają też głośniki i przewody głośnikowe. Dobrze też byłoby lepiej nagłośnić śpiewającą scholę dziecięcą i chór.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w adwentową zbiórkę zabawek. W sposób szczególny wspólnocie Wojsko Gedeona, Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Winnicy oraz Szkole Podstawowej w Błędostowie. Dzięki waszej życzliwości udało  się zebrać ponad 350 zabawek, które zostały przekazane za pośrednictwem GOPS -u dzieciom z potrzebujących rodzin naszej gminy.

Dziękujemy młodzieży z Wojska Gedeona za pomoc w ubieraniu choinek i przygotowaniu żłóbka w naszym kościele.

Dziękuję p. Sławomirowi Leszczyńskiemu za wykonane poręcze w furtce parkanu i drzwiach wejściowych do bocznej kruchty.

Zapraszam osoby zaangażowane bardziej w życie parafii i wszystkich, którym podpowiada to serce na parafialne rekolekcje w dniach 30 stycznia – 1 lutego w Popowie. Od piątku wieczór do niedzielnego obiadu.

Koszt tych rekolekcji to ok. 120 zł. Każdy płaci jednak tyle ile może – to nie będzie przeszkoda w rekolekcjach. Zapisy w kancelarii. I proszę o pilne zapisywanie się – musimy wiedzieć ile miejsc zarezerwować w ośrodku. Później może sie okazać, że jest „za późno”.

Sponsorów wspierających Dom Kultury Winnica prosimy o wpłaty. Najlepiej na konto Stowarzyszenia Nasza Winnica lub osobiście w kancelarii – wydawane będzie wtedy pokwitowanie KP. Konto Stowarzyszenia podane jest na parafialnej stronie internetowej. Po świętach rozpoczynamy niewielkie ale konieczne remonty. Musimy też dom choć częściowo wyposażyć.

Modlitwa

W intencji naszej parafii, synodu płockiego: K: Niech zstąpi Duch Twój. W: I odnowi oblicze ziemi, TEJ ziemi.

Tak bowiem Bóg umiłował świat, / że Syna swego Jednorodzonego dał, / aby każdy, kto w Niego wierzy, / nie zginął, ale miał życie wieczne. / Jan 3,16