Ile jesteś w stanie dla Niego stracić?

Kazanie ks. Krzysztofa wygłoszone w Winnicy 26 października 2014 w Uroczystość Rocznicy poświęcenia własnego kościoła.
Do Ewangelii o Zacheuszu:

Łk 19:1-10
1. Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto.
2. A /był tam/ pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty.
3. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu.
4. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić.
5. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu.
6. Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany.
7. A wszyscy, widząc to, szemrali: Do grzesznika poszedł w gościnę.
8. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie.
9. Na to Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama.
10. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło.
(BT)