Zdążyć na własny pogrzeb [rekolekcje wielkopostne]

Zdążyć na własny pogrzeb to rekolekcje wielkopostne, które w Winnicy poprowadził o. Paweł Gużyński OP.

Winnica 1- 4 marca 2018

Przygotowaniem do rekolekcji były materiały zawarte w parafialnej gazecie „Nasza Winnica”. Znajdziesz ją [TUTAJ].

kazanie 1
Czwartek IV tygodnia Wielkiego Postu
1. czytanie (Jr 17, 5-10); Psalm (Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. Ps 40 [39], 5a)); Ewangelia (Łk 16, 19-31)

kazanie 2
Piątek IV tygodnia Wielkiego Postu
1. czytanie (Rdz 37, 3-4. 12-13a. 17b-28); Psalm (Ps 105 (104), 16-17. 18-19. 20-21 (R.: por. 5a)); Ewangelia (Mt 21, 33-43. 45-46)

kazanie 3
Sobota IV tygodnia Wielkiego Postu
1. czytanie (Mi 7, 14-15. 18-20); Psalm (Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 9-10. 11-12 (R.: por. 8a)); Ewangelia (Łk 15, 1-3. 11-32)


kazanie 4

V Niedziela Wielkiego Postu
1. czytanie (Wj 20, 1-17); Psalm (Ps 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: por. J 6, 68c)); 2. czytanie (1 Kor 1, 22-25); Ewangelia (J 2, 13-25)