Wychowanie dzieci

Jak wychować dziecko? Jak wychować siebie?

Spotkania dla rodziców i wszystkich, którzy wychowują dzieci.

Winnica – Golądkowo, 20-22 kwietnia 2018

Plan spotkań

Jak wychować dziecko? Jak wychować siebie?

Zapraszamy przede wszystkim rodziców – zarówno razem jak pojedynczo, wychowawców i wszystkich, którym bliski jest temat klasycznego wychowania dzieci.

Spotkania poprowadzi p. Dariusz Zalewski. Notka biograficzna na sąsiedniej stronie.

Spotkania otwarte:

Jak formować charakter? (Swój i swoich dzieci.)

Winnica, 20 – 22 kwietnia 2018

Te spotkania odbędą się w kościele w Winnicy. Wstęp wolny, nie obowiązują zgłoszenia.

Plan spotkań otwartych

Piątek 19.00 – Eucharystia; 19.30 – konferencja

Sobota 19.00 – Eucharystia; 19.30 – konferencja

Niedziela 15.00 – Eucharystia; 16.00 – konferencja

Spotkania pogłębiające – warsztaty:

Jak uczyć małe dziecko cierpliwości, posłuszeństwa
oraz właściwych nawyków żywieniowych? I nie tylko tego…

Golądkowo, 21 kwietnia 2018 (sobota)

Spotkanie odbędzie się w internacie Szkoły Rolniczej w Golądkowie.

Liczba miejsc ograniczona – wymagane wcześniejsze zgłoszenie. Koszt spotkania (obiad, kawa i ciastka) to 20 złotych od osoby, wpłaty na miejscu. Jeśli kogoś nie stać to placi mniej lub wcale. Zgłoszenia telefonicznie 501-231-895, mailowo (proszę podać imię I nazwisko, adres i telefon) zpm@natan.pl lub osobiście w kancelarii. Można w spotkaniu uczestniczyć pojedynczo choć na pewno obecność obojga rodziców byłaby lepsza.

Plan spotkania zamkniętego

10.00 – Sesja I

ok. 13.00 – Obiad

14.00 – Sesja II

ok. 15.15 – Przerwa na kawę

15.30 – Sesja III

ok. 17.00 – Zakończenie

Zaproszenie

Sokratesowi przypisywane jest stwierdzenie, że wychowanie (w szerszym znaczeniu duchowa praca nad sobą) spełnia jedno z dwóch zadań: przygotowuje człowieka do roli władcy lub poddanego. Oprócz politycznego kontekstu tej wypowiedzi możemy ją interpretować po chrześcijańsku. Gdy zapanujemy nad sobą, gdy przestaniemy się poddawać zachciankom i ukierunkujemy wolę na spełnianie dobra, wtedy staniemy się prawdziwymi władcami!

Jeśli ktoś myśli, że jego ten problem nie dotyczy, że może się prześliznąć przez życie unikając zderzenia z tą al-ternatywą – ulega złudzeniu. W tym kontekście ciekawą uwagę poczynnił pisarz chrześcijański Wawrzyniec Scupoli : „[…] walki tej nie da się uniknąć i ten, kto nie chce do niej stanąć, i tak zostanie w nią wciągnięty i ginie”. I dalej: „[…] wyobraź sobie siebie w zamkniętej przestrzeni, w której obowiązuje następujące prawo: kto nie walczy, traci życie na zawsze”.

Walka trwa, nawet, gdy mamy wrażenie, że nic się nie dzieje. Co więcej – jej konsekwencje dotyczą nie tylko tej rzeczywistości, w której teraz żyjemy. Ma ona wpływ także na życie wieczne.

Zapraszam w podróż do źródeł pedagogii klasycznej i katolickiej. Odpowiemy sobie na dwa pytania: „Jak wychowywać dzieci?” i „Jak pracować nad sobą?”, aby być władcami samych siebie.

Dariusz Zalewski

Kim jest Dariusz Zalewski?

Rocznik 1966. Zajmuje się upowszechnianiem klasycznej i katolickiej etyki wychowawczej. Jest to sprawdzony przez wieki sposób formowania ludzkich charakterów oparty w pierwszej kolejności na formowaniu cnót moralnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą na różnych poziomach szkolnictwa, a także przy wychowywaniu własnych dzieci. Proponuje nie tylko teoretyczne rozważania, ale wiedzę opartą na praktyce.

Autor książek: „Wychować człowieka szlachetnego”, „Nieposłuszne dzieci, posłuszni rodzice”, „Decyduj i walcz! Podstawy formowania charakteru”, „Sztuka samowychowania” oraz kursów audio (do pobrania przez słuchacza): „Jak panować nad klasą?”, „Cud posłuszeństwa”, „Mocarz zmiany. Domowy program wychowania”, „Obżarstwo poskromione”.

Prowadzi stronę internetową: www.edukacja-klasyczna.pl