wybory

Wybory do parafialnej rady duszpasterskiej i gospodarczej.

W czasie wizyty kolędowej 2017/2018 przeprowadzimy wybory kandydatów na nową kadencję do rady duszpasterskiej i gospodarczej.

Przebiegać będą one w następujący sposób:

Regulamin

 1. Głosującymi jest każda rodzina (osoba) przyjmująca księdza po kolędzie.
 2. W czasie kolędy ksiądz zostawia karty do głosowania w formie kopert do złożenia ofiary.
 3. Jeśli ktoś losowo nie przyjął księdza po kolędzie to może poprosić o karty-koperty w kancelarii.
 4. Oddanie głosu nie jest związane ze złożeniem ofiary. Jeśli ktoś nie może lub nie chce złożyć ofiary, to składa pustą kopertę ze swoimi kandydatami.
 5. Jeśli w domu jest kilka osób dorosłych to we własnym gronie, i na własny sposób przeprowadzają wybór kandydatów.
 6. Na kopercie „Ofiara na kolędę” podajemy dwóch kandydatów do rady duszpasterskiej.
 7. Na kopercie „Ofiara na kościół” podajemy dwóch kandydatów do rady gospodarczej.
 8. Wskazując kandydatów proszę kierować się własnym sumieniem, mając na względzie mądrość i przymioty moralne kandydata oraz dobro całej parafii.
 9. Wybierając kandydatów nie chodzi o reprezentacje wiosek, ale całej parafii. Nowe rady będą mniej liczne, wybieramy spośród wszystkich parafian.
 10. Podanie jednego tylko kandydata jest głosem ważnym.
 11. Podanie „miejscowości kandydata” nie jest wymagane do ważności głosu. Pomaga jedynie w ustaleniu tożsamości osoby w przypadku zbieżności imion i nazwisk.
 12. Można nie skorzystać z prawa do głosowania, ale nie wolno kopert przekazywać osobom trzecim.
 13. Oddajemy głosy wrzucając je do przezroczystej urny, na stoliku za ławkami, w kościele.
 14. Głosy oddajemy w czasie niedziel i uroczystości w czasie kolędy oraz w ciągu dwóch niedziel po zakończeniu kolędy.
 15. Spośród kandydatów o najwyższej liczbie głosów proboszcz dokona wyboru rad.
 16. Rzeczy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga proboszcz.