Ogłoszenia – XXIV Niedziela Zwykła

11 września 2016

KOMUNIKAT BISKUPA PŁOCKIEGO DOTYCZĄCY TERMINU ODNOWIENIA PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH I PIERWSZEJ KOMUNII ŚW. W DIECEZJI PŁOCKIEJ

Drodzy Diecezjanie,

Na koniec minionego roku szkolnego dowiedzieliśmy się o tym, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje reformę systemy oświaty w Polsce. Jednym z kluczowych założeń tej reformy jest przywrócenie ośmioklasowych szkół podstawowych. W tej sytuacji uchylony został sens wiązania uroczystości Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego z zakończeniem drugiego etapu edukacyjnego w klasie szóstej szkoły podstawowej. Dlatego po zasięgnięciu opinii Diecezjalnej Rady Katechetycznej i wysłuchaniu głosu wielu duszpasterzy z Diecezji, podjąłem decyzję o przesunięciu tej uroczystości, już od bieżącego roku szkolnego, na zakończenie klasy czwartej. Klasa czwarta, zgodnie z planowaną reformą, kończyć będzie pierwszy etap edukacyjny w szkole podstawowej. W praktyce będzie to oznaczać, iż przygotowanie do uroczystego Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych obejmie w tym roku dwa roczniki – klasę czwartą i piątą. W ten sposób przywracamy na nową naszą starą tradycję, zapoczątkowaną jeszcze przez błogosławionego abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego. Jeżeli zaś chodzi o pierwszą Komunię św., to w roku szkolnym 2016/2017 pozostaje na zakończenie klasy III.

Drodzy Rodzice,

Jako wasz Biskup bardzo liczę na Waszą pomoc i włączenie się w organizację przygotowania Waszych dzieci do uroczystego Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego. Bardzo proszę Was o otwartość na współpracę z katechetami i duszpasterzami, którzy będą bezpośrednio odpowiedzialni za katechezę przygotowującą Wasze dzieci do tej uroczystości. Ufam, że owocem tej współpracy będzie rozwój duchowego dobra waszych dzieci, umocnienie ich wiary oraz pogłębienie więzi z Kościołem, do którego zostali włączeni przez sakrament chrztu świętego.

Z pasterskim błogosławieństwem

Płock dnia 4 września 2016 r.

Wasz Biskup Piotr

W związku ze zmianami oświatowymi następuje, decyzją ks. biskupa, zmiana klasy, w której będzie Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu Świętego. Zamiast planowanej klasy VI będzie to klasa IV. Z tej racji, w tym roku do Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego przystąpią klasy IV i V.

Pierwsza Komunia (klasy III) będzie 14 maja, Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu Świętego 21 maja. Klasy IV będą miały uroczystość o 9.15, klasy V o 11.00

Dzisiaj, po Mszy Świętej o godz. 15.00, odbędzie się spotkanie dla rodziców i chrzestnych. Chrzest za tydzień.

Dzisiaj spotkanie starej grupy kandydatów do bierzmowania oraz ich rodziców. Wszyscy, w kościele, po 9.15.

Przypominamy i zachęcamy do adoracji Najświętszego Sakramentu – czwartek godzina 17.00.

Najbliższy Wieczernik Winnicki 22 września 2016

Gorąco zachęcam do nabywania i czytania Gościa Niedzielnego.

Zapraszamy na zajęcia domu kultury

Dzieci, które chcą nauczyć się grać w szachy – poniedziałek, 15.00.

Dzieci do kółka plastycznego – także nowe – wtorek, 16.00

Dzieci i rodziców do śpiewania w scholi – środa, 17.00

Starszą młodzież i dorosłych, którzy chcą śpiewać w chórze parafialnym poprowadzonym przez p. organistę – środa, 18.30

Kółko matematyczne, dla uzdolnionej matematycznie młodzieży z gimnazjum – także nowej – czwartek 18.00

Flażolety – piątek 15.30.

Starzy gitarzyści – piątek 16.15.

Zapraszamy, w ramach domu kultury, dorosłych na zajęcia zumby. Zumba to taka taneczna gimnastyka w takt muzyki. Zapraszam do domu kultury we wtorek o godz. 19.30. Zajęcia poprowadzi p. Urszula Nina Bryśkiewicz.

Jeśli ktoś ma dobry pomysł na poprowadzenie dodatkowych zajęć w domu kultury – proszę o kontakt

Intencje mszalne  –  12 – 18 IX 2016

Poniedziałek

7.30 – + Wiesław Kosek (od uczest. pogrzebu)

18.00 – + Zofia Kamińska (19 rocz. śmierci)

Wtorek

7.30 – + Mirosław Drobot (17 rocz. śmierci), Artur Krawczyk

18.00 – + rodzice Leonarda i Franciszek Brodowscy, brat Marek Brodowski

Środa

7.30 – + Władysław Górski (11 rocz. śmierci)

18.00 – + Piotr Tułpatowicz (1 rocz. śmierci)

Czwartek

7.30 – + Stefania Borowska (od uczest. pogrzebu)

18.00 – + Helena Dłutowska

Piątek

7.30 – + Roman Jankowski (od uczest. pogrzebu)

18.00 – + Stanisława i Antoni Kornaccy

Sobota

7.30 – + Jan Kurpiewski (rocz. śmierci)

17.00 – ślub

18.00 – ślub

Niedziela

7.30 – + Lech Sosnowski, Teresa i Stefan Sosnowscy

9.15 – + Józef Zaręba (7 rocz. śmierci)

11.00 – w intencji dzieci

12.00 – za parafian

15.00 – + Marian Anuszewski, Kazimiera Anuszewska

Zapowiedzi

Sakramentalny związek małżeński mają zamiar zawrzeć następujące osoby:

Damian Długołęcki kawaler z Brodowa Bąbołów i Ewelina Winnicka, panna z Kamionnej. Zapowiedź pierwsza.

Adam Pajka kawaler z Rębkowa i Agnieszka Skrzypiec, panna z Pogorzelca. Zapowiedź pierwsza.

Kto by wiedział o przeszkodach zachodzących między tymi osobami zobowiązany jest poinformować o tym proboszcza.

Modlitwa K: Niech zstąpi Duch Twój. W: I odnowi oblicze ziemi, TEJ ziemi.

Jako (…) wybrańcy Boży – święci i umiłowani – obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy! Kolosan 3,12-13