Ogłoszenia – XVIII Niedziela Zwykła

4 sierpnia 2013

Przyjęliśmy większą niż zwykle liczbę pielgrzymów z Ełku. Z serca dziękuję tym, którzy pielgrzymów przyjęli pod swój dach i nakarmili. Stawiam was jako wzór wobec całej parafii. To co zrobiliście to czyn miłości i świadectwo wiary. Przypomnijmy sobie mądre przysłowie, które mówi "Gość w dom, Bóg w dom". Dziękuję też szkołom w Winnicy i Goladkowie za przyjęcie pielgrzymów a panu Henrykowi Kowalczykowi za logistyczną koordynację całości.

We wtorek rusza nasza pielgrzymka z Płocka na Jasną Górę. Idzie na nią ks. Adam i grupa pielgrzymów z naszej parafii. W czasie pielgrzymki organizować będziemy apele. Zachęcamy do formalnego zapisania sie jako pielgrzym duchowy. Pielgrzymi duchowi, którzy już się zapisali niech odbiorą dzisiaj modlitewnik duchowego pielgrzyma. Przy zapisie możemy złożyć dowolną ofiarę przeznaczoną na organizację pielgrzymki.

Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca. Po Mszy Świętej o 9.15 adoracja, po sumie procesja – proszę asystę procesyjną.

Przed tygodniem odbyło się spotkanie rady gospodarczej. Złożyłem sprawozdanie z prac wykonanych w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

Wykonane prace to:

– remont generalny mieszkania organisty

– wymiana dachu na organistówce

– remont i konserwacja północnej elewacji kościoła (trwają prace końcowe)

– wymiana instalacji mikrofonowej w kościele

– początek remontu na starym wikariacie gdzie powstanie Parafialny Dom Kultury

– przycięcie wszystkich drzew przy kościele

– przycięcie 50 drzew na cmentarzu, wycięcie samosiewów i krzaków, wycięcie jednego drzewa

– wprowadzenie dodatkowej segregacji (znicze) na cmentarzu

– przeprowadzenie ewidencji grobów na cmentarzu

Zaplanowaliśmy prace na kolejny rok:

– Dokończenie remontu ściany kościoła i dokończenie remontu starego wikariatu

– Wykonamy dodatkowe alejki na cmentarzu.

 

Intencje mszalne  – 5 – 11 VIII 2013

Poniedziałek

7.30 – + Władysław Jagielski (od uczest. pogrzebu)

18.00 – + Robert Grochowski (od uczest. pogrzebu)

Wtorek

7.30 – + Teresa Żebrowska (od uczest. pogrzebu)

18.00 – + Marianna, Henryk i Halina Skibińscy

Środa

7.30 – + Jan-Tadeusz Skoroszewski (5 rocz. śmierci)

18.00 – + Bogdan Pudlak (od uczest. pogrzebu)

Czwartek

7.30 – + Józef Dąbkowski (od uczest. pogrzebu)

18.00 – + Urszula Mróz (4 rocz. śmierci)

Piątek

7.30 – + Julianna Wiśniewska (od uczest. pogrzebu)

18.00 – + Tadeusz Mosakowski (4 rocz. śmierci), rodzina Mosakowskich i Węgrodzkich

Sobota

7.30 –

17.00 – ślub

18.00 – + Stefan Kowalewski (od uczest. pogrzebu)

Niedziela

7.30 – + Robert Grochowski (od uczest. pogrzebu)

9.15 –  + Franciszek i Daniela Kiela, Longin i Wiesława Kiela

12.00 – za parafian

15.00 – Michał i Marianna Sepełowscy

 

ZAPOWIEDZI

Sakramentalny związek małżeński mają zamiar zawrzeć następujące osoby:

Marcin Łukasz Fronczak, kawaler z Białej Podlaskiej i Katarzyna Małgorzata Jeleń, panna ze Starego Bulkowa. Zapowiedź pierwsza.

Marcin Głodowski, kawaler zam. Gnaty Wieśniany i Aneta Bandurska, panna z Niestępowa Włościańskiego. Zapowiedź pierwsza.

Kto by wiedział o przeszkodach zachodzących między tymi osobami zobowiązany jest poinformować o tym proboszcza.

 

Modlitwa

W intencji naszej parafii, synodu płockiego:

K: Niech zstąpi Duch Twój.           W: I odnowi oblicze ziemi, TEJ ziemi.

Wezwałem Imienia Pana, Panie ratuj moje życie.