Ogłoszenia – XVII Niedziela Zwykła

24 lipca 2016

Komendant wojewódzki Policji kieruje do kierowców swój apel…

We wtorek 2 lipca, jak co roku, powitamy Pielgrzymkę z Ełku. I jak co roku liczę na tradycyjną gościnność Winnicy.

Trwają zapisy na 35. Pielgrzymkę Diecezji Płockiej Na Jasną Górę.

W kancelarii można się też zapisywać na Pielgrzymkę Duchową. Przy zapisie prosimy o dobrowolną ofiarę, która pokrywa koszt wydrukowania modlitewnika i jest naszym wsparciem dla Pielgrzymki.

W czasie pielgrzymki zbierać się będziemy na wieczornych apelach.

Intencje mszalne  –  25 – 31 VII 2016

Poniedziałek

7.30 – + Kazimierz Kaźmierczak (od uczest. pogrzebu)

18.00 – + Izydor Kamiński (od uczest. pogrzebu)

Wtorek

7.30 – + Daniela Korytkowska (od uczest. pogrzebu)

18.00 – o Boże błogosławieństwo i zdrowie

Środa

7.30 – + Irena Kowalewska (od uczest. pogrzebu)

18.00 – + Czesława i Władysław Gemza

Czwartek

7.30 – + Stanisław Skowronek (od uczest. pogrzebu)

18.00 – + Krystyna, Stanisława, Józef Saracyn

Piątek

7.30 – + Helena Teofilak (od uczest. pogrzebu)

18.00 – + Daniela Kaźmierczak

Sobota

7.30 – + Bogdan Pudlak

18.00 – + Marian i Kazimiera Siemaszko

Niedziela

7.30 – + Stanisław i Dariusz Guławscy

9.15 – + Irena i Stanisław Orłowscy, Helena i Piotr Kilijańscy

11.00 – w intencji dzieci

12.00 – za parafian

15.00 – + Jan, Natalia, Henryk, Mieczysław i Stanisław Sobotka

Zapowiedzi

Sakramentalny związek małżeński mają zamiar zawrzeć następujące osoby:

Tomasz Marciniak kawaler z Cegielni Psuckiej i Magda Fabisiewicz, panna z Winnicy. Zapowiedź druga.

Paweł Marcin Różalski kawaler z Dzbanic i Marta Sikorska, panna z Domosławia. Zapowiedź druga.

Mirosław Krzysztof Kasiak kawaler z Dębinek i Malwina Towarek, panna z Pawłowa. Zapowiedź pierwsza.

Kto by wiedział o przeszkodach zachodzących między tymi osobami zobowiązany jest poinformować o tym proboszcza.

Modlitwa K: Niech zstąpi Duch Twój. W: I odnowi oblicze ziemi, TEJ ziemi.

Jako (…) wybrańcy Boży – święci i umiłowani – obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy! Kolosan 3,12-13