Ogłoszenia – XV Niedziela Zwykła

10 lipca 2016

Kolejny uroczysty chrzest dzieci 21 sierpnia. Przygotowanie dla rodziców i chrzestnych tydzień wcześniej, po Mszy Świętej o godz. 15.00.

Mamy do oddania nieodpłatnie wózek inwalidzki. Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Ruszyły zapisy na 35. Pielgrzymkę Diecezji Płockiej Na Jasną Górę. Na stoliku za ławkami są karty, które należy wypełnić i dostarczyć do kancelarii parafialnej do 2 sierpnia. Wpisowe wynosi 100 zł. Przy składaniu karty można się też zapisać na autobus, który zawiezie pielgrzymów do Płocka 6 sierpnia. Koszt autobusu 30 zł

W kancelarii można się też zapisywać na Pielgrzymkę Duchową. Przy zapisie prosimy o dobrowolną ofiarę, która pokrywa koszt wydrukowania modlitewnika i jest naszym wsparciem dla Pielgrzymki.

Intencje mszalne  –  11 – 17 VII 2016

Poniedziałek

7.30 – + Henryk Bryśkiewicz (od uczest. pogrzebu)

18.00 – + Antoni, Cecylia i Wacław Łapińscy

Wtorek

7.30 – + Tadeusz Świerczewski (od uczest. pogrzebu)

18.00 – + Kazimierz Małkiewicz (10 rocz. śmierci)

Środa

7.30 – + Ryszard Ostrowski (od uczest. pogrzebu)

18.00 – + Jan i Zofia Kaczmarczyk

Czwartek

7.30 – + Stanisław Skowronek (od uczest. pogrzebu)

18.00 –  + Piotr Kamiński (2 rocz. śmierci)

Piątek

7.30 – + Zofia Bilska (od uczest. pogrzebu)

18.00 – + Genowefa i Feliks Olbrych

Sobota

7.30 – + Stanisława Kowalska (od uczest. pogrzebu)

18.00 – + Antoni, Stanisława Srebrnik, Mieczysław Marciniak

Niedziela

7.30 – + Piotr Dymowski (6 rocz. śmierci)

9.15 – + Teofil Zaręba (26 rocz. śmierci)

11.00 – w intencji dzieci

12.00 – o Boże błogosławieństwo i zdrowie dl Ireny i Aleksandra Towarek w 60 rocz. ślubu

15.00 – + Marcin Filipiak

16.00 – poświęcenie pól w Golądkowie

Zapowiedzi

Sakramentalny związek małżeński mają zamiar zawrzeć następujące osoby:

Krzysztof Winnicki kawaler z Winnicy i Marta Krysiak, panna z Nowego Niestępowa. Zapowiedź druga.

Mariusz Gesek kawaler z Dzierżenina i Barbara Gill, panna z Mieszk-Kulig. Zapowiedź pierwsza.

Kto by wiedział o przeszkodach zachodzących między tymi osobami zobowiązany jest poinformować o tym proboszcza.

Modlitwa K: Niech zstąpi Duch Twój. W: I odnowi oblicze ziemi, TEJ ziemi.

Jako (…) wybrańcy Boży – święci i umiłowani – obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy! Kolosan 3,12-13