Ogłoszenia – Niedz. Zmartwychwstania

20 kwietnia 2013

ŻYCZENIE WIELKANOCNE BISKUPA PŁOCKIEGO DLA DO DIECEZJAN

„Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu” (J 20,1). Radosnego świętowania Paschy Chrystusa oraz daru odnowy w Zmartwychwstałym Panu. On jest źródłem naszej nadziei. Niech nie zabraknie nam Jego pomocy, by wypełnić misję, jaką nam powierzył.

Wielkanoc, A. D. 2014

Wasz biskup Piotr

 

Dołączamy się do tych życzeń. Niech Święta Zmartwychwstania będą w myśl wygłoszonego kazania, nie tylko czasem spotkania z Jezusem, ale zawarcia z Nim przymierza na wieki.

Dziękujemy państwu Irenie Fabisiak, Janinie Koprowskiej, Łukaszowi Ostaszewskiemu, Magdzie Ogrodnik, Natalii Górskiej i panu kościelnemu. za przygotowanie Grobu Pańskiego. Dziękujemy za wszystkie ofiary złożone na kwiaty.

Dziękuję wszystkim, którzy włączali się w tworzenie liturgii tych dni: lektorom, komentatorom, ministrantom i tym, którzy dali sobie umyć nogi.

Cieszyłem się widząc jak parafia trwała na adoracji, podejmując godzinne wioskowe dyżury, nawet w bardzo niewygodnych porach. Dziękuję za wartę strażakom i harcerzom. Dziękuję za oprawę muzyczną zespołowi i pani organistce.

W niedzielę procesja o 6.00. Nie ma Mszy Świętej o 7.30. Potem porządek normalny – 9.15, 12.00 i 15.00.

W poniedziałek porządek niedzielny.

Spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci klas IV, które w naszej parafii przeżyją Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu Świętego odbędzie się za tydzień, po Mszy Świętej o godz. 9.15.

W czwartek o 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu – zapraszamy.

Za tydzień kanonizacja Jana Pawła II. W związku z kanonizacją, w Krakowie – Łagiewnikach zapalono "Kanonizacyjną Iskrę Miłosierdzia". Ten płomień, w czasie niedzieli palmowej, przekazano w Płocku naszej parafii. Idea jest taka, by za tydzień, każda rodzina przyniosła ze sobą do kościoła świecę lub lepiej jeszcze lampion. Na każdej Mszy Świętej będzie można wziąć dla siebie płomień, zanieść do domu i wieczorem, w gronie rodziny, pomodlić się dziękując Bogu za kanonizację.

Proszę zatem usilnie, by za tydzień każda rodzina przyniosła do kościoła świecę lub lampion.

 

 

Intencje mszalne  –  21 – 27 IV 2014

Poniedziałek

7.30 – Janina i Marian Wierzbiccy

9.15 – + Zygmunt Bloch, Zofia i Czesław Nowosielscy

12.00 – za parafian (chrzty)

15.00 – + Józef i Kazimiera Jaskółowscy

Wtorek

7.30 – + Wanda Orłowska (od uczest. pogrzebu)

18.00 – + Mieczysław Kiliś, rodzice Józef i Zofia Kiliś

Środa

7.30 – + Stanisław Wojtczak

18.00 – + Tadeusz i Czesława Jaskulscy

Czwartek

7.30 – + Józef Chimkowski (od uczest. pogrzebu)

18.00 – + Remigiusz Grąbczewski, rodzina Grąbczewskich

Piątek

7.30 – + Marek, Władysław i Józefa Łada

18.00 – + Marek Tkaczyk

Sobota

7.30 – + Franciszek Chymkowski (od uczest. pogrzebu)

18.00 – + Marian Siemaszko

Niedziela

7.30 – Mieczysław Sokolnicki, rodzice Ostaszewscy

9.15 – + Jerzy i Adam Pawleńscy

12.00 – za parafian

15.00 – + Mirosław Kowalewski, Eugeniusz i Stanisława Węgielnik, zmarli z rodziny Kowalewskich

 

Modlitwa

W intencji naszej parafii, synodu płockiego:

K: Niech zstąpi Duch Twój.           W: I odnowi oblicze ziemi, TEJ ziemi.

Tak bowiem Bóg umiłował świat, / że Syna swego Jednorodzonego dał, / aby każdy, kto w Niego wierzy, / nie zginął, ale miał życie wieczne. / Jan 3,16