Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

Zależy mi na pełnej jawności i transparentności finansów naszej Parafii. Chcę, by Parafianie wiedzieli skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy.

Skąd mamy pieniądze?

Taca

Największą pozycją w przychodach jest taca. Zbieracie ja sami, sami liczycie i sporządzacie protokoły.

Na tacę zebraliśmy w 2021 roku 150 094,02 zł.

Nie każda taca jest jednak nasza.

Tace „oddane” to:

1545,00 taca z Objawienia Pańskiego

3560 – taca dla rekolekcjonisty Wielki Post

625,50 – taca z Wielkiego Piątku

768,5 – pół tacy z poniedziałku wielkanocnego na Caritas

2357 – taca do kurii II niedziela lipca

2769,7 – taca misyjna 24 października 2021

4119 – taca dla rekolekcjonisty Adwent

3056,70 – taca 26 grudnia, na seminarium

Razem oddane tace to 16 031,20 zł

Tace do dyspozycji parafii: 134 062,82 zł

Dotacje

W 2021 roku uzyskaliśmy dotację na remont bocznej nawy kościoła w wysokości 133 000 zł. (Całość projektu to 202 414,67 zł. W ten remont parafia musiał włożyć 69 414,67 zł środków własnych)

Ofiary przy okazji pogrzebów, ślubów i chrztów

Przy okazji ślubów, pogrzebów i chrztów prosimy o ofiary, które przeznaczone są na utrzymanie księży i pracowników kościelnych.

Przy pogrzebie prosiliśmy o 1900 zł (800 zł dla księży i 1100 dla pracowników).

Przy ślubie prosiliśmy o 100 zł przy spisywaniu protokołu i 900 zł przy uroczystości (400 dla księży i 500 dla pracowników.

Przy chrzcie prosiliśmy o 160 zł (90 zł dla księży, 70 zł dla pracowników)

Zawsze zaznaczamy, że jest to prośba. Można ofiarę złożyć większą, taką właśnie, mniejszą lub nie złożyć jej wcale. Złożona ofiara nie ma nic wspólnego z naszą posługą, w tym sensie, że kto składa większą ofiarę nie ma niczego lepiej czy więcej a kto składa mniejszą ofiarę nie ma gorzej czy mniej.

Ofiary bywały różne – większe, takie jak proponowaliśmy, mniejsze. Były też posługi, gdzie nie złożono żadnej ofiary. Nigdy nikomu nie będziemy przypominać, że nie złożył ofiary. Żadnego rejestru dłużników nie prowadzimy, bo też niczego nie sprzedajemy.

W roku 2021 zebrano z ofiar, z części przeznaczonych dla pracowników 70 170 zł

Kolęda

Kolejną pozycją są ofiary składane przy okazji kolędy. Ofiary przeznaczone na kościół są w całości przeznaczone na kościół. Z ofiar kolędowych odliczamy 10% na diecezjalny fundusz budowy kościołów. Z pozostałej sumy połowa jest dla księży i połowa dla parafii. Zebrane ofiary na kościół i część ofiary kolędowej, która przeznaczona jest na parafię to w 2021 roku 46 087,95 zł

Cmentarz – pokładne

Z tytułu dwudziestoletniego użytkowanie grobu oraz mniejszych czy większych prac pobieramy z tym związane opłaty. Za rok 2021 wpłynęło 32 158 zł

(Informacyjnie 2020 – 37060 zł, 2019 – 39250 zł, 2018 – 33000 zł, 2017 – 32350 zł, 2016 – 36650 zł, 2015 – 29500, 2014 – 36025 zł, 2013 – 54300 zł, 2012 – 14500 zł)

Zbiórka na dach domu parafialnego

W ciągu roku wynikła nagła potrzeba remontu dachu domu parafialnego. Zbieraliśmy na ten cel ofiary do urny-skarbonki i przelewy celowe na konto.

Zebraliśmy na ten cel 23 870,74 zł. (Wydaliśmy 24 960,63 zł)

Ofiary składane na konto i w kancelarii

Chodzi o ofiary składane poza kolędą. Kilka osób ma stałą dyspozycję bankową i płyną od nich comiesięczne przelewy. Inny składali ofiary okazjonalnie, także w kancelarii.

W roku 2021 zebraliśmy 13 700 zł

Na co wydajemy pieniądze?

Remont bocznej nawy

Całość remontu polegającego na wzmocnieniu konstrukcji, ociepleniu stropu, naprawie i częściowej wymianie deskowania, konserwacji dachówki, kosztowała 202 414,67 zł. W ten remont parafia włożyła 69 414,67 zł środków własnych a dofinansowanie wyniosło 133 000 zł.

Pensje pracowników

Pani organistka i pan kościelny zatrudnieni są na umowę o pracę, każde na pełen etat.

Miesięcznie ich pensje netto (do ręki, a dokładnie na konto) wynoszą razem 5 655,39 zł. Zatem rocznie wydajemy na ten cel 67 864,68 zł

To jest tylko cząstka kosztów. Od pensji trzeba zapłacić ZUS, podatek do Urzędu Skarbowego oraz składkę na Pracownicze Programy Kapitałowe. Miesięcznie kosztuje to 3 914,63 zł (3 306,63 ZUS,

468 zł zaliczka podatku, 140 zł Pracownicze Plany Kapitałowe) Rocznie wynosi to 46 975,56 zł.

Zatem całkowite koszty dwóch etatów to 114 840,24 zł rocznie.

Remont dachu domu parafialnego

Zmieniliśmy dziurawy dach, wymurowaliśmy zniszczone kominy. Zapłaciliśmy 24 960,63 zł Zostały do remontu zniszczone wodą pomieszczenia łazienki i jednego z pomieszczeń.

Chodnik na cmentarzu

W nowej części cmentarza wykonaliśmy chodniki. Kosztowało to 26 400 zł.

Wywóz śmieci z cmentarza

Wywoziliśmy je trzykrotnie na wysypisko w Makowie Mazowieckim. Koszt to 13 521,77 zł

Energia elektryczna

Rachunki dla domu parafialnego wyniosły w 2021 roku 2 093,37; dla kościoła 3 370,38 zł; dla kaplicy w Golądkowie 136,62 zł.

Razem cała energia elektryczna to 5 600,37 zł

Dotyczy to tylko domu parafialnego, kościoła i Golądkowa. Nie mówimy tu o rachunkach plebanii, wikariatu i organistówki.

Gaz

Rachunki za gaz domu parafialnego i salki wyniosły w 2021 roku 3 376,52 zł

Dotyczy to tylko domu parafialnego i salki. Nie mówimy tu o rachunkach plebanii, wikariatu i organistówki.

Ogrzewanie kościoła

Zakupiliśmy 2 000 litrów oleju opałowego. Kosztowało to 8 540 zł.

Podatki, opłaty kurialne

Do kurii wysyłamy miesięcznie 449 zł świadczenia parafialnego (podatku), 449 zł na seminarium.

Przez kurię płacimy kwartalnie składkę ubezpieczeniową 458 zł do TUW

Przez kurię co pół roku płacimy 318 zł na Dom Księży Emerytów

Raz w roku płacimy 54 zł na materiały misyjne

Razem rocznie stałe opłaty parafii do kurii i przez kurię to 13 298 zł

Drzewa na cmentarzu

Usuwanie wiatrołomów oraz walka z koloniami kawek kosztowała 3 200 zł.

Obraz Jana Pawła II

Za obraz Jana Pawła II, do naszego kościoła, zapłaciliśmy 3 000 zł.

Inne wydatki

Różne inne wydatki.

Czasem drobne, czasem, przez powtarzalność, rosnące w niezłe sumy.

Nie są policzone precyzyjnie, czasem to są szacunki, ale raczej z opcją niedoszacowania.

Parafię kosztowały: domena internetowa, hosting, kwiaty na niedziele, komunie i do grobu, świece, paschał, komunikanty, artykuły liturgiczne, wywóz śmieci po rozbiórce obórki, prace zakładu budżetowego, przeglądy i naprawy pieców gazowych, podatek od nieruchomości, zastępstwa organistowskie w czasie urlopu organistki, komplet nowych lekcjonarzy, czasopisma, materiały liturgiczne, pamiątki Odnowienia przyrzeczeń, pamiątki i pomoce komunijne, pamiątki i pomoce do bierzmowania, program do przyjmowania intencji.

Kosztowało to w 2021 roku 27 330,03 zł

Dodatkowe finanse

Należy wspomnieć, że wsparciem finansowym dla parafii i lokalnego środowiska jest Fundacja Nasza Winnica

W roku 2021 Fundacja wydała:

4 715 zł na stroje dla chóru oraz szafę na stroje i szafkę na nuty

5 000 zł na namiot dla harcerzy

2 716,80 kosztowała toaleta na placu przed kościołem

6 000 Wsparcie Rady Rodziców naszego przedszkola

6 600 stypendia dla wyróżniających się uczniów naszej szkoły

Fundacja w ostatnich latach finansowała druk gazet Nasza Winnica i Wieczernik Winnicki, książeczki kolędowe, koperty i parę innych drobiazgów.

Bilans

Zebraliśmy, z różnych źródeł, 453 049 zł (z czego 133 000 zł to dotacja)

Wydaliśmy 444 013,95 zł

Zostało 9 036,16

Komentarz do finansów parafii

Zwróćmy uwagę na następujące sprawy:

1.

Dawniej parafia utrzymywała kościelnego i organistę w ten sposób, że pracowali oni przez cały czas a tylko przy okazji pogrzebów, ślubów i chrztów otrzymywali wynagrodzenie. Nigdy nie było to wynagrodzenie za konkretny pogrzeb, ślub czy chrzest, ale składka na całoroczne utrzymanie i posługę tych pracowników.

Obecnie pracownicy mają umowę o pracę, ale tak jak poprzednio ofiary przy okazji posług płyną na wypłatę pensji. Te ofiary starczają na wypłatę netto. Nie pokrywają kosztów zatrudnienia w postaci składki ZUS, podatku i składki na Pracownicze Plany Kapitałowe. Te obciążenia musimy zapłacić z tacy. Miejmy świadomość, że mniej więcej dwie tace w miesiącu idą na ZUS i podatek.

2.

Ofiary o które prosimy przy okazji pogrzebów, ślubów i chrztów są niezmienne od lat 12. Niczego nie zmienialiśmy. A z taką zmianą przyjdzie wreszcie się zmierzyć.

3.

Wynagrodzenia pracowników są niezmienne od lat 12. Nigdy nie były szczególnie atrakcyjne, ale wypłata przed dwunastu laty to nie jest wypłata dzisiaj. Naturalną i sprawiedliwą rzeczą jest oczekiwanie podwyżek. Podwyżka pensji netto oznacza także większy ZUS i podatek.

4.

Dodatni bilans finansowy za rok 2021 traktujmy w kategoriach przypadku i cudu. Tak się stało, że ten rok przyniósł więcej niż zwykle pogrzebów. Tak się też stało, że stolarz kolejny raz nie wywiązał się z oddania okien i drzwi kaplicy na cmentarzu. Gdyby pogrzeby były w normie a drzwi oddane w terminie oznaczałoby to deficyt około 30 tysięcy.

5.

Cieszy i napawa nadzieją postawa wielu parafian, którzy okazują się być bardzo ofiarni. Jest mniej ludzi w kościele a taca wzrosła, to także daje nadzieję.

6.

Miejmy jednak świadomość, że całe masy parafian nie czują żadnej finansowej odpowiedzialności za parafię. I to się nie zmieni.

7.

Patrząc na finanse parafii miejmy też jasność czego nie zrobiono:

  • Uszkodzony parkan przy kościele
  • Uszkodzony w wielu miejscach parkan na cmentarzu
  • Zrujnowane ogrodzenia lub ich brak.
  • Niewyobrażalnie, w wielu miejscach, zniszczone korzeniami i pochówkami w pieczarach chodniki na cmentarzu.
  • Zniszczone pomieszczenia domu parafialnego.
  • Kaplica wymagająca większego remontu niż wymiana okien i drzwi.
  • Niekończący się remont wieży i dachu kościoła

Wszystkie te rzeczy są pilne, i wszystkie kosztują. Pieniędzy na to nie ma.

8.

Czekają nas trudne czasy – inflacja, podwyżki cen energii i idące za tym podwyżki cen wszystkiego. Jeśli nic się nie zmieni i wszystko zostanie po staremu oznaczać to będzie wegetację i stopniowe zniszczenie wszystkiego.

Wnioski

Przestawione sprawozdanie, oprócz zwykłej jawności i przejrzystości finansów parafii, za swój cel ma „poszerzenie wyobraźni” parafian. Dzięki temu liczę na większe zrozumienie i większą ofiarność, pozostając niezmiennie przy stanowisku, że składając jakiekolwiek ofiary trzeba 1. Mieć 2. Chcieć 3. I musi to sprawiać radość.

Bez spełnienia tych warunków uprzejmie proszę o nieskładanie żadnych ofiar.

W najbliższym czasie zwołane zostanie posiedzenie Parafialnej Rady Gospodarczej.