Parafialne zaangażowania – pomocna dłoń

Lista nie jest kompletna. Zapraszam do jej tworzenia zpm@natan.pl . Można i należy ją rozszerzać. Lista zawiera wszelkie aktywności, które można czynić na rzecz parafii lub poprzez parafię, czy też w imieniu parafii, na rzecz innych ludzi.

Niektóre z tych zadań są nieograniczone – wiele osóob to może czynić, przy innych wystarczy jedna osoba.

Niektóre z tych zadań są już podjęte, zamieszczamy je dla pewnego porządku i całości.

 1. Zbieranie tacy na niedzielnej Mszy Świętej i jej liczenie po zakończeniu.
 2. Służenie do Mszy Świętej – służba liturgiczna, ministranci.
 3. Szafarze Eucharystii
 4. Czytanie na Mszy Świętej – lektorzy
 5. Rozpisywanie dyżurów liturgicznych
 6. Zakrystianin – odpowiedzialność za otwarcie kościoła, przygotowanie do Mszy Świętej, czuwanie, pomoc księdzu – dotyczy wybranej Mszy Świętej w tygodniu lub w niedzielę lub rzadziej, zastępstwo za kościelnego
 7. Troska o bieliznę kielichową, ołtarzową – wypranie, wyprasowanie korporałów, obrusów, najlepiej gdyby robiło to wiele osób a dyżury było rzadko
 8. Sprzątanie kościoła – udział w generalnym, kilkunastosobowym, gruntownym sprzątaniu kościoła, raz (dwa razy) w roku
 9. Przenocowanie i nakarmienie pielgrzymów ełckiej pielgrzymki
 10. Przenocowanie i nakarmienie członków zespołów rekolekcyjnych, gdy nie zmieszczą się na plebanii (zwłaszcza w czasie misji)
 11. Śpiewanie na Mszy Świętej – kantorzy, psałterzyści
 12. Chór parafialny
 13. Asysta parafialna
 14. Działalność charytatywna
 15. Koło Żywego Różańca – modlitwa za parafię i w intencjach Kościoła.
 16. Obsługa księgowa pracowników parafii – obliczanie składek ZUS i podatku, PIT-y
 17. Troska o dzieło Duchowej Adopcji Dzieci – promowanie idei, przypominanie
 18. Działalność modlitewna i edukacyjna na rzecz trzeźwości – diakonia wyzwolenia KWC
 19. Prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży w Parafialnym Domu Kultury
 20. Pomoc księdzu w prowadzeniu grup formacyjnych dzieci
 21. Pomoc księdzu w prowadzeniu grup formacyjnych młodzieży
 22. Promowanie prasy katolickiej w parafii, prenumerata czasopism
 23. Pomoc w prowadzeniu Mszy Świętej dla dzieci
 24. Diakonia informacyjna – w razie potrzeby wzięcie kartki z ogłoszeniami lub plakatu, by powiesić go na wybranej (jednej) wioskowej tablicy ogłoszeń lub w innym miejscu.
 25. Roznoszenie gazety parafialnej (należałoby wrócić do jej wydawania)
 26. Diakonia misyjna – wspieranie misji
 27. Kronika parafialna
 28. Biblioteka parafialna – troska o księgozbiór i porządek
 29. Troska o kwiaty w kościele – raz w roku podarowanie ze swojego ogrodu i ustawienie kwiatów w kościele