Wspieranie Domu Kultury Winnica

Sponsorów wspierających Dom Kultury Winnica prosimy o wpłaty.

Najlepiej na konto Stowarzyszenia Nasza Winnica:

Stowarzyszenie Nasza Winnica

pl. Jana Pawła II 3

06-120 Winnica

BGŻ /o Pułtusk 34 2030 0045 1110 0000 0218 9850

Proszę w przelewie wpisać imię i nazwisko sponsora oraz miesiące składki

lub osobiście w kancelarii – wydawane będzie wtedy pokwitowanie KP