pogrzeb

W przypadku śmierci bliskiej osoby możliwie najszybciej (nawet przed uzyskaniem wymaganych dokumentów) nawiązujemy kontakt z proboszczem lub wikariuszem, w celu uzgodnienia terminu pogrzebu i ew. miejsca pochówku.

Telefony

Proboszcz: 501 231 895

Dyżurny, alarmowy telefon parafii: 690 461 179

Pogrzeb osoby zmarłej mieszkającej poza parafią jest możliwy gdy parafia ostatniego miejsca zamieszkania wyraziła na to pisemną zgodę. Proszę pamiętać, że liczy się fakt faktycznego zamieszkania a nie formalny adres zameldowania.

Jeśli chcemy zmarłą osobę (mieszkającą w naszej parafii) pochować w innym miejscu mamy obowiązek zgłosić się do proboszcza lub wikariusza o zgodę.

Po ustaleniu terminu pogrzebu rodzina wskazuje grabarzowi (kościelnemu) miejsce pochówku.

Przed pogrzebem należy spisać akt w księdze zmarłych. Potrzeba do tego aktu zgonu (można zostawić ksero pokazując oryginał do wglądu), kartę dla celów pochowania zwłok oraz ew. zgodę parafii zamieszkania zmarłego (dotyczy osób mieszkających poza parafią).

Pogrzeb może mieć formę Mszy Świętej i wyprowadzenia na cmentarz lub stacji w domu zmarłego, Mszy Świętej i wyprowadzenia na cmentarz.

W przypadku stacji w domu zmarłego nie ma tam przemowy – jest kazanie w czasie Mszy Świętej.

Pożegnanie dostarczamy do zakrystii przed samą liturgią. Należy unikać w nim zdrobnień oraz opowiadania o zmarłym. Jeśli chcemy możemy sami przemówić po pogrzebie.

Rodzina zmarłego powinna zatroszczyć się o osoby niosące krzyż i chorągiew.

Z okazji pogrzebu prosimy o ofiarę przeznaczoną dla księży, kościelnego-grabarza, organistki. Należy pamiętać, by nie traktować tego jako zapłaty za stosunkowo krótki czas pracy przy pogrzebie, ale jako składkę na całoroczne utrzymanie pracujących w parafii osób. Kościelny-grabarz oraz organistka utrzymują się tylko z ofiar składanych przy pogrzebie, ślubie i chrzcie. Ich codzienna praca nie jest wynagradzana w jakikolwiek inny sposób.

Nigdy nie uzależniamy jakiejkolwiek posługi od faktu złożenia ofiary lub jej wysokości. Należy jednak sumiennie podejść do przykazania: „Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.”

Ofiarę można złożyć przed pogrzebem lub po pogrzebie. W razie potrzeby parafia wystawia zaświadczenie o kosztach pogrzebu.

W przypadku gdy nie są uregulowane sprawy dysponowania miejscem na cmentarzu (opłacone pokładne na 20 lat), należy to uczynić możliwie szybko. Pokładne to obowiązkowa opłata z której pokrywane są koszty użytkowania cmentarza: czyszczenie i wycinka drzew, naprawy i inwestycje oraz najważniejsza pozycja – wywóz śmieci z cmentarza.

Do obowiązków kościelnego-grabarza należy wykopanie grobu lub otwarcie pieczary, posługa w liturgii oraz wykonanie pochówku. Jeśli pojawia się przy tej okazji konieczność jakiś dodatkowych czynności – naprawy, wstawienia drążków, porządkowania wcześniej wstawionych trumien – należy te prace wykonać samemu lub zlecając je komuś lub uzgadniając z kościelnym-grabarzem ustalając zapłatę. Gdy pochówek wymaga rozebrania chodnika jego ponowne położenie należy do rodziny – należy te prace wykonać samemu lub zlecając je komuś lub uzgadniając z kościelnym-grabarzem ustalając zapłatę.


Warto zajrzeć:

Pogrzeb chrześcijański – obowiązujące normy postępowania

http://www.archpoznan.org.pl/serwis/artykuly/2002/1/pogrzeb.html