Parafialne zaangażowania

Zapraszamy do zaangażowania się w życie naszej parafii.

Adresatami tego wezwania są głównie osoby pełnoletnie, zawodowo czynne. Jeśli ktoś jest dzieckiem, młodzieżą albo już emerytem czy rencistą to jest oczywiście mile widziany, ale liczymy przede wszystkim na osoby w sile wieku.

Poniżej znajdziemy wpis dotyczący naszego zaangażowania w życie parafii. Znajdziemy listę zadań z podziałem na sprawy „Liturgii i kościoła”, „Duszpasterstwa, apostolstwa, spraw społecznych”, „Administracji i spraw gospodarczych” oraz „Inne”.

Plik PDF zawierający deklarację do wypełnienia możemy pobrać z tego miejsca [KLIKNIJ TUTAJ]

Po przeczytaniu kazania z 10 III 2024 prosimy o trzy rzeczy:

 1. Proszę zapoznać się z listą zaangażowań.
 2. Proszę wydrukować i wypełnić deklarację podając swoje dane i wskazując swoje zaangażowania.
 3. Za tydzień, w palmową niedzielę oraz na Wielkanoc będzie można tę deklarację przynieść i zanieść osobiście w procesji z darami – osoby niosące tacę, osoby z deklaracjami, osoby niosące wino, wodę i komunikanty..

Co będzie z tymi, którzy nie złożą żadnej deklaracji? Bez obaw, nic nie będzie: zawsze są mile widziani, gdy zaproszą na kolędę przyjdziemy, gdy poproszą o chrzest dziecka to ochrzcimy, gdy przyjdzie umrzeć pochowamy.

To jest propozycja dla tych, którzy chcą. Jeśli odkrywamy w sobie jakiś opór to deklaracji nie składamy, nie ma to sensu.

Zależy mi bardzo na poznaniu naszych możliwości, czyli kto chce się zaangażować bardziej, kto co chce zrobić i nie wstydzi się tego okazać publicznie.

Chciałbym, by była to także okazja do decyzji o zaangażowaniu się. Czyli w deklaracji (przykładowo) zaznaczam „służę do Mszy Świętej” albo „czytam na Mszy Świętej” zarówno w sytuacji gdy te rzeczy już robię jak i wtedy, gdy chcę je zacząć robić – zgłaszam swoją chęć.

Każdego roku będziemy to powtarzać, zapewne w styczniu, by lista była aktualna, by można było dołączyć, swoje zaangażowania rozszerzyć albo zrezygnować.

Jeśli ktoś związany jest z naszą parafią i chce się tutaj angażować a mieszka poza parafią – niech złoży deklarację.

Jeśli ktoś ma kłopoty z wydrukiem deklaracji – niech zgłosi się po nią do kancelarii.

Parafialne zaangażowania

I. Liturgia, kościół

 1. Służenie do Mszy Świętej – męska służba liturgiczna, ministranci – dzieci, młodzież, dorośli (także ci starsi, którzy nigdy nie służyli)
 2. Nadzwyczajni szafarze Eucharystii
 3. Diakon stały (po okresie studiów teologicznych i formacji osoba taka może głosić kazania, chrzcić, prowadzić pogrzeby, nabożeństwa)
 4. Czytanie na Mszy Świętej – lektorzy – młodzież, dorośli
 5. Śpiew psalmu responsoryjnego – psałterzysta – młodzież, dorośli
 6. Zakrystianin – odpowiedzialność za otwarcie kościoła, przygotowanie do Mszy Świętej, czuwanie, pomoc księdzu – dotyczy wybranej Mszy Świętej w tygodniu lub w niedzielę lub rzadziej – kobiety, mężczyźni
 7. Zbieranie tacy na niedzielnej Mszy Świętej i jej liczenie po zakończeniu
 8. Udział w chórze parafialnym
 9. Udział w scholi dziecięcej
 10. Udział w zespole muzycznym
 11. Asysta parafialna
 12. Opieka nad dziewczynkami sypiącymi kwiatami
 13. Pomoc w prowadzeniu Mszy Świętej dla dzieci
 14. Troska o kwiaty w kościele – raz w roku podarowanie ze swojego ogrodu i ustawienie kwiatów w kościele
 15. Troska o bieliznę kielichową, ołtarzową – wypranie, wyprasowanie korporałów, obrusów, najlepiej gdyby robiło to wiele osób a dyżury było rzadko
 16. Sprzątanie kościoła i wokół kościoła – udział w generalnym, kilkunasto-kilkudziesięcio-osobowym, gruntownym sprzątaniu kościoła i jego otoczenia (dwa razy w roku)
 17. Filmowanie kazań niedzielnych i świątecznych (ustawienie sprzętu, nagranie, montaż filmu, umieszczenie na YouTube, stronie parafii i innych miejscach
 18. Rozpisywanie dyżurów liturgicznych
 19. Kierowcy parafialnego busa (jeśli taki kupimy) – przed wybraną Mszą Świętą pojechanie do osób, które nie mają możliwości dostania się do kościoła, przywiezienie i odwiezienie.

II. Duszpasterstwo, apostolstwo, sprawy społeczne

 1. Koło Żywego Różańca – modlitwa za parafię i w intencjach Kościoła
 2. Duchowa Adopcja Dzieci – promowanie idei, przypominanie, organizowanie
 3. Diakonia wyzwolenia KWC – działalność modlitewna i edukacyjna na rzecz trzeźwości
 4. Kartka na tablicy – w razie potrzeby wzięcie kartki z ogłoszeniami lub plakatu, by powiesić go na wybranej (jednej) wioskowej tablicy ogłoszeń lub w innym miejscu
 5. Prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży w Parafialnym Domu Kultury
 6. Pomoc księdzu w prowadzeniu grup formacyjnych dzieci
 7. Pomoc księdzu w prowadzeniu grup formacyjnych młodzieży
 8. Promowanie prasy katolickiej w parafii, prenumerata czasopism
 9. Działalność charytatywna
 10. Organizowanie parafialnych pielgrzymek autokarowych i wycieczek
 11. Roznoszenie po swojej wiosce lub ulicy gazety parafialnej (jeśli do niej wrócimy)
 12. Diakonia misyjna – wspieranie misji
 13. Biblioteka parafialna – troska o księgozbiór i porządek

III. Administracja, sprawy gospodarcze

 1. Przenocowanie i nakarmienie pielgrzymów ełckiej pielgrzymki
 2. Przenocowanie i nakarmienie członków zespołów rekolekcyjnych, gdy nie zmieszczą się na plebanii (zwłaszcza w czasie misji)
 3. Obsługa księgowa pracowników parafii – obliczanie składek ZUS i podatku, PIT-y
 4. Kronika parafialna – dokumentowanie życia parafii
 5. Praca fizyczna – przepracowanie jednego dnia w roku przy prostych pracach fizycznych
 6. Pilnowanie przeglądów gaśnic
 7. Pilnowanie przeglądów kominiarskich
 8. Pilnowanie przeglądów gazowych
 9. Pilnowanie przeglądów budowlanych

IV Inne

Najdokładniejszy spis nie opisze wszystkich możliwości. Jeśli masz jakiś pomysł na swoje zaangażowanie w kościele i parafii to wybierz „IV” i opisz następnie w deklaracji swój pomysł.