Ogłoszenia – Zesłanie Ducha Świętego

31 maja 2020

Zniesiono ograniczenia osób na Mszy Świętej. Należy tylko zachowywać bezpieczne odległości.

Ksiądz Biskup zniósł ogólną dyspensę od udziału we Mszy Świętej. Podtrzymał jednocześnie dyspensę od udziału we mszy Świętej dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.), osób, które czują obawę przed zarażeniem.

Od przyszłego tygodnia wracamy do starego porządku Mszy Świętych. Na razie jeszcze bez procesji z darami i z dotychczasowym system zbierania tacy do urny.

Na mszy świętej o 11.00, niech dzieci pozostaną przy rodzicach. Za tydzień koniec kwarantanny dla Misia Zbysia i Baranka Piotruli.

W czwartek, po wieczornej Mszy Świętej, godzinna adoracja.

W tygodniu pierwszy piątek miesiąca. Rano adoracja do Mszy Świętej o godz. 9.15. Tego dnia odwiedzimy chorych – tych tylko, u których byliśmy przed miesiącem. Jeśli ktoś przezwycięża swoje obawy i chce byśmy wrócili do odwiedzin – proszę o informację – najlepiej telefoniczną.

Za tydzień odpust Świętej Trójcy. Nie zapraszaliśmy specjalnego kaznodziei. Suma za parafian, po niej procesja wokół kościoła. Proszę asystę procesyjną, kto się nie boi.

Za tydzień kończy się czas Komunii Wielkanocnej – to obowiązek katolika. Przed każdą Mszą Świętą można się wyspowiadać.

Za tydzień, o 15.00 modlimy się w intencji trzeźwości.

Nie odkładajmy chrztu dzieci. Kilka chrztów na sumie, w niedziele, oznacza duży tłum osób w kościele. Z tej racji sugerujemy, by chrzty miały miejsce poza niedzielą. W niedzielę, gdy obecność rodziny będzie ograniczona do kilku, kilkunastu osób. Prosimy o kontakt z proboszczem i uzgadnianie daty, i bezpiecznej formy.

Jeśli wioski mają takie życzenie – proszę uzgadniać poświęcenia pól. Jedna z wiosek już to zrobiła.

Boże Ciało, decyzją księdza biskupa, przyjmie postać procesji wokół kościoła. Wszystko jednak może się jeszcze zmienić.

Na tacę, w zeszłym tygodniu, zebraliśmy 2.198 zł. Na konto bankowe parafii wpłynęło 100 zł.

Na stoliku za ławkami, stoi urna od ofiar kolędowych – tam można składać ofiary na tacę.

Jest nowy numer Gościa Niedzielnego.

Intencje mszalne – 1 – 7 VI 2020

Poniedziałek

7.30 – + Zygmunt Bartczak (od uczest. pogrzebu)

18.00 – + Aleksander Saracyn (19 rocz. śmierci)

Wtorek

7.30 – + Janusz Szubert (od uczest. pogrzebu)

18.00 – + Zdzisław (19 rocz. śm.) i Daniela Sokolniccy

Środa

7.30 – + Sabina Kisiel (od uczest. pogrzebu)

18.00 – + Maciej Kulesza (11 rocz. śmierci)

Czwartek

7.30 – + Dariusz Duliński (1 rocz. śmierci)

18.00 – + Irena, Piotr i Tadeusz Świerczewscy

Piątek

7.30 – + Teresa Nasiorowska (od uczest. pogrzebu)

9.15 – w intencji wiadomej Bogu

18.00 – + Jarosław Tarnowski

Sobota

7.30 – + Henryk, Mirosław, Jan, Józefa Drobot

16.00 – chrzest

18.00 – + Zofia Bielińska (od uczest. pogrzebu)

Niedziela

7.30 – I. + Józef Karkowski, Marianna i Kazimierz Wyrczyńscy, Jadwiga i Piotr Chodyr

II. o Boże bł. dla Mieczysławy i Janusza Męczyńskich w 50 rocz. ślubu

9.15 – + Laura Olbrych (od uczest. pogrzebu)

11.00 – w intencji dzieci

12.00 – za parafian

15.00 – w intencji trzeźwości