Ogłoszenia – XI Niedziela Zwykła

12 czerwca 2016

Zapraszamy uczniów klas III gimnazjum oraz starszych do deklarowania chęci rozpoczęcia przygotowań do przyjęcia tego sakramentu Bierzmowani. Na stoliku za ławkami leżą deklaracje – należy je wziąć do domu, uważnie przeczytać. Kandydatów do bierzmowania z wypełnionymi deklaracjami, wraz – z rodzicami (przynajmniej jednym) zapraszamy za tydzień i za dwa tygodnie do kancelarii, po każdej Mszy Świętej.

Zwracajmy uwagę na nasz cmentarz – niestety ciągle zdarzają się kradzieże. Bądźmy wyczuleni na podejrzane zachowania. Bądźmy też wyczuleni na niestosowne zachowania na cmentarzu – na przykład picie alkoholu. Jeśli sami mamy obawy przed interwencją, to nie wahajmy się dzwonić na policję a przynajmniej wysłać sms do proboszcza.

Już zapraszamy na kolejny Wieczernik Winnicki – w dniu 23 czerwca. Zarezerwujmy ten czwartek na nasze ostatnie przed wakacjami spotkanie.

Kolejny chrzest 10 lipca.

Ogłoszenia domu kultury:

Wszystkie zajęcia o stałych porach.

Cieszy rozwój scholi – jest nas coraz więcej. Zapraszamy wszystkie chętne dzieci do śpiewania. Próba w środę o 17.00. Scholę prowadzi nasz p. organista.

 

Intencje mszalne  –  13 – 19 VI 2016

Poniedziałek

7.30 – + Antoni Kornacki

18.00 – + Robert Grochowski (3 rocz. śmierci)

Wtorek

7.30 – + Janina Górska (7 rocz. śmierci)

18.00 – + Julianna Wiśniewska (3 rocz. śmierci), Jerzy i Waldemar Woźniak

Środa

7.30 – + Józef Werczak (od uczest. pogrzebu)

18.00 – + Jerzy Tarnowski

Czwartek

7.30 – + Krystyna Maciejewska (Koło Różańcowe kobiet z Winnicy)

18.00 – + Jan Ostaszewski

Piątek

7.30 – o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marka i Hanny Zawadka w 35 rocz. ślubu

18.00 – + Bogusław Kamiński (2 rocz. śmierci)

Sobota

7.30 – Jan Kurpiewski, Janina i Kazimierz Kurpiewscy

17.00 – ślub Anna Markowska i Mateusz Równy

18.00 – + Mirosław Osiński (rocz. śmierci), rodzina Osińskich, Sokolnickich, Łukasiak, Kornatko, Czesław Wiechowski, Hanna Skuba, Jan Chomicz, Kazimierz Ostaszewski

Niedziela

7.30 – + Jan Borkowski (od uczest. pogrzebu)

9.15 – + Dariusz i Jan Wojtczak

11.00 – w intencji dzieci

12.00 – o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Eligiusza i Laury Olbrych w 60 rocz. ślubu

15.00 – + Stanisław i Dariusz Wyrczyńscy

16.00 – poświęceniu pól w Domosławiu

Modlitwa K: Niech zstąpi Duch Twój. W: I odnowi oblicze ziemi, TEJ ziemi.

Jako (…) wybrańcy Boży – święci i umiłowani – obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy! Kolosan 3,12-13