Ogłoszenia – VI Niedziela Zwykła

16 lutego 2013

W ostatnim tygodniu odbył się pogrzeb śp. Ryszarda Kaźmierczaka i Kazimierza Chełchowskiego.

W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu, godz. 16.00.

Od dzisiaj wprowadzimy małą, ale istotną poprawkę do procesji z darami. Chodzi o czas rozpoczęcia przygotowań do tej procesji. Dotychczas było to tak, że w trakcie modlitwy wiernych osoby mające nieść dary wychodziły ze swych miejsc i szły do stolika z darami. Jednocześnie, także w czasie wezwań modlitwy wiernych, ministranci przygotowywali ołtarz. Zatem – zamiast się modlić niektórzy musieli robić inne rzeczy, łatwo też można się było rozproszyć. Od dzisiaj proszę, byśmy wszyscy, bez wyjątku, od początku do końca uczestniczyli w modlitwie wiernych – przez wszystkie wezwania aż do modlitwy księdza i „amen” wszystkich. I dopiero wtedy osoby mające nieść dary niech spokojnie podejdą do stolika. Ministranci spokojnie przygotują ołtarz. Ksiądz spokojnie poczeka. Liturgia nie lubi pośpiechu, nie śpieszmy się zatem. I w niedzielę, i w dni powszednie, i na pogrzebach, i na ślubach.

Jeszcze raz: Najpierw modlitwa wiernych – do końca, potem dopiero wyjście do stolika z darami i przygotowanie ołtarza, potem sama procesja. Jeśli potrzebujemy wyraźnego sygnału kiedy ruszyć z darami do ołtarza to niech tym sygnałem będzie wyjście księdza przed ołtarz.

Mam przekonanie, że w ten sposób i lepiej, i głębiej, przeżyjemy modlitwę wiernych i w podobny sposób procesję z darami.

 

Intencje mszalne  –  17 – 23 II 2014

Poniedziałek

7.30 – + Ryszard Kaźmierczak (od uczest. pogrzebu)

17.00 – + Piotr Korytkowski (od uczest. pogrzebu)

Wtorek

7.30 – + Sławomir Krajewski (od uczest. pogrzebu)

17.00 – + rodzice Tadeusz i Kazimierz Tarnowscy, Stanisław Pajewski

Środa

7.30 – + Stanisław Drążdzewski (od uczest. pogrzebu)

17.00 – + Lech i Stanisław Grabowscy

Czwartek

7.30 – + Zygmunt Brun (od uczest. pogrzebu)

17.00 – + rodzice Ewa i Franciszek Korytkowscy, Stanisław Korytkowski, Julia i Edmund Bryśkiewicz

Piątek

7.30 – + Kazimierz Chełchowski (od uczest. pogrzebu)

17.00 – + Zygmunt Przybysz (od uczest. pogrzebu)

Sobota

7.30 – + Urszula i Józef Cendrowscy

17.00 – + Wiesław Sikorski

Niedziela

7.30 – + Władysław Jagielski (1 rocz. śmierci), Kazimiera Jagielska

9.15 – + Daniela i Franciszek Kiela

12.00 – za parafian

15.00 – + Maciej Kulesza i jego rodzice

Modlitwa

W intencji naszej parafii, synodu płockiego:

K: Niech zstąpi Duch Twój.           W: I odnowi oblicze ziemi, TEJ ziemi.

Tak bowiem Bóg umiłował świat, / że Syna swego Jednorodzonego dał, / aby każdy, kto w Niego wierzy, / nie zginął, ale miał życie wieczne. / Jan 3,16