Ogłoszenia – VI Niedziela Zwykła

11 lutego 2024

Środą Popielcową rozpoczynamy Wielki Post. Zachęcamy, by rozpocząć go udziałem we Mszy Świętej z posypaniem głów popiołem. W naszym kościele Msze Święte o 7.30, 9.15 i 17.00.

Na stoliku za ławkami znajdziemy Księgę Trzeźwości. Możemy do niej wpisywać nasze zobowiązania do abstynencji na czas Wielkiego Postu i na dłużej.

W czwartek adoracja po wieczornej Mszy Świętej

W piątki Wielkiego Postu zapraszamy na Drogę Krzyżową. O 15.00 dla dzieci – śpiewana, o 16.30 dla wszystkich.

Dzieci z klas IV przygotowujące się do Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego zapraszamy do kancelarii po naklejkę zaznaczającą przestudiowanie kolejnego działu. Dzieci przychodzą ze swoim skoroszytem i wypełnionymi kartami pracy.

Zakończyliśmy kolędę. Jeśli ktoś losowo był nieobecny a zainteresowany jest książeczką kolędową, którą zostawialiśmy w każdym domu, to może tę książeczkę wziąć ze stolika za ławkami. W książeczce są koperty na ofiary kolędowe. Ofiary kolędowe można składać jeszcze za tydzień.

W dniu 2 lutego zebrano na tacę 891,72. Tę sumę przekazujemy na utrzymanie zakonów kontemplacyjnych. Tego dnia zebrano 180 zł na kolędę i 180 zł na kościół. W ostatnią niedzielę (4 lutego) zebrano na tacę 3197,50 zł. Na kolędę 5250 zł, na kościół 7350 zł.

Intencje mszalne 12 – 18 II 2024

Poniedziałek

7.30 – + Teresa Ruszczyńska (od ucz. pog.)

17.00 – + Włodzimierz Kurpiewski (20 rocz. śm.)

Wtorek

7.30 – + Teodor Ignaczak (od ucz. pog.)

17.00 – + Hanna i Stanisław Różańscy (od ucz. pog.)

Środa

7.30 – + Teresa Wojtysiak (od ucz. pog.)

9.15 – w intencji wiadomej Bogu

17.00 – + Janina (1 rocz. śm.), Zofia, Antoni, Włodzimierz Szerewicz, Bronisława i Jan Mosakowscy, Walentyna Żbikowska

Czwartek

7.30 – + Damian Zadrożny (od ucz. pog.)

17.00 – + Edward Osiński (od ucz. pog.)

Piątek

7.30 – + Teresa Figurska (35. rocznica śmierci)

17.00 – + Mieczysław (3 rocz. śmierci) i Anna Komorowscy

Sobota

7.30 – + Grzegorz Szlaski (od ucz. pog.)

17.00 – + Zofia Korycka (10 rocz. śm.), Marian Korycki (2 rocz. śm.)

Niedziela

7.30 – + Stanisława Miłoszewska (4 rocz. śm.)

9.15 – + Daniela i Franciszek Kiela

11.00 – w intencji wszystkich dzieci

12.00 – o Boże bł. dla Romana i Teresy Kowalewskich w 50 rocz. ślubu

15.00 – + Krystyna i Eugeniusz Dymowscy, Bronisława, Wacław i Zygmunt Banulscy