Ogłoszenia – III Niedziela Zwykła

23 stycznia 2022

W czwartek, po wieczornej Mszy Świętej, godzinna adoracja.

We wtorek o 17.00 Msza Święta w intencji proboszcza. Z racji zagrożeń epidemicznych nie będzie imienin na plebanii.

Na stronie internetowej, w zakładce chrzty, znajdziemy terminy uroczystych chrztów w 2022 roku.

Ogłoszenie wspólnoty Mężczyzn Świętego Józefa: „Dziękujemy za głoszone świadectwa oraz liczne uczestnictwo na ostatnim spotkaniu Mężczyzn Świętego Józefa. Kolejne spotkanie już w środę 26-go stycznia o godz.17.30. Pragnienie posiadania kontroli nad własnym życiem, a przyjęcie Woli Bożej, to kolejny temat z którym się zmierzymy. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa. Do wszystkich mężczyzn zainteresowanych, a niezdecydowanych … będzie kawa i ciasto ;)”

Parafialna Rada Gospodarcza w dniu 17 stycznia 2022 roku podjęła następujące ustalenia, zaakceptowane przez proboszcza.

Należy właściwie zabezpieczyć plebanię i kościół przed włamaniem, przez system alarmowy i nadzór firmy ochroniarskiej. Konieczne inwestycje sfinansuje Fundacja Nasza Winnica.

Pozostaje w mocy zasada, że nigdy, przy okazji posług, nie żąda się pieniędzy. W dalszym ciągu, jeśli kogoś nie stać lub ktoś nie poczuwa się do odpowiedzialności, wszelkie posługi obywać się będą bez żadnej ofiary. Rada zaproponowała jednak, by prośba o ofiarę sugerowała większe sumy.

I tak, przy okazji pogrzebu prosiliśmy do tej pory o 1.900 zł. W tym 800 zł dla księży i 1100 złotych dla pracowników kościelnych. Od teraz prosić będziemy o 2.200 zł. W tym, niezmiennie 800 zł dla księży i 1300 zł dla pracowników.

Przy okazji ślubu prosiliśmy do tej pory o 100 zł (protokół) + 900 zł. W tym 500 zł dla księży i 500 złotych dla pracowników kościelnych. Od teraz prosić będziemy o 100 zł (protokół) + 1000 zł. W tym, niezmiennie 500 zł dla księży i 600 zł dla pracowników.

Przy okazji chrztu prosiliśmy do tej pory o 160 zł. W tym 90 zł dla księży i 70 złotych dla pracowników kościelnych. Od teraz prosić będziemy o 200 zł. W tym, niezmiennie 90 zł dla księży i 110 zł dla pracowników.

Pozostałe ofiary, które przeznaczone są dla księży nie ulegają zmianie. Przy wygłaszaniu zapowiedzi (półślubek) prosimy o 200 zł. Przy wypisaniu metryki prosimy o 50 zł. Metryki do Komunii i bierzmowania wydajemy nie przyjmując żadnej ofiary. Żadnej ofiary nie przyjmujemy przy okazji wydawania zaświadczenia dla chrzestnych.

Przypominamy także, by przy okazji wzywania księdza do chorego nigdy nie próbować składać żadnej ofiary.

Ogólna zasada jest taka – nie sprzedajemy żadnych posług. Z racji posługi można złożyć ofiarę taką, jaką prosimy, większą, mniejszą lub nie złożyć jej wcale. Złożona ofiara nie ma nic wspólnego z posługą księży, w tym sensie, że kto składa większą ofiarę nie ma niczego lepiej czy więcej a kto składa mniejszą ofiarę nie ma gorzej czy mniej.

Ofiary przy okazji posługi nie traktujmy jako zapłaty za konkretną posługę, ale składkę na całoroczne utrzymanie.

Rada Gospodarcza ustaliła nowe wysokości pokładnego. Będą obowiązywały od 1 kwietnia tego roku, dając szansę tym, którzy tych opłat jeszcze nie uregulowali. Opłaty te obowiązują od 2013 roku, przeznaczone są na utrzymanie cmentarza.

Opłaty od 1 kwietnia 2022 – pokładne za użytkowanie grobu (dotyczy wszystkich grobów – starych i nowych)

Rodzaj grobuOpłata rocznaOpłata na 20 lat
Pieczara – pojedyncza szerokość40,00 zł800,00 zł
Pieczara – podwójna szerokość60,00 zł1 200,00 zł
Pomnik a pod nim ziemny pochówek – pojedyncza szerokość25,00 zł500,00 zł
Pomnik a pod nim ziemny pochówek – podwójna szerokość37,50 zł750,00 zł
Oblamówka – pojedyncza szerokość15,00 zł300,00 zł
Oblamówka – podwójna szerokość22,50 zł450,00 zł
Grób dziecięcy w standardowych wymiarach10,00 zł200,00 zł
Miejsce pochówku z ziemnym nagrobkiem lub drewnianą oblamówką0,00 zł0,00 zł

Od 1 kwietnia wzrosną też opłaty z tytułu prac na cmentarzu. Duże prace (np. zmiana nagrobka) to 300 zł, małe prace (ławeczka, naprawa, chodnik) 100 zł.

Przy okazji przypominamy, że wszelkie prace na cmentarzu wymagają wcześniejszego ustalenia oraz wniesienia opłat.

Utrzymana zostaje zasada, że przy okazji pogrzebu nie reguluje się żadnych opłat. Jeśli ktoś chce pozostać przy skromnym grobie bez pomnika, nie będzie miał żadnej opłaty. Jeśli natomiast planowany jest kosztowny pomnik, to sprawiedliwą rzeczą jest oczekiwanie na współuczestniczenie w kosztach utrzymania cmentarza.

Rada Gospodarcza postanowiła zmodyfikować przeznaczenie tacy zbieranej na pogrzebach. Niezmiennie z tacy tej odprawiane będą w parafii Msze Święte w intencji zmarłego, jednak nie więcej niż pięć. Jeśli zebrana suma będzie większa niż 350 zł to nadwyżka przeznaczona będzie na utrzymanie cmentarza – w tym wywóz śmieci. Czasem zdarzają się wyjątkowo duże pogrzeby i tym samym duża taca. Gdy będzie ona większa niż 700 zł to nadwyżka będzie dzielona na pół – jedna połowa na utrzymanie cmentarza a druga na Msze Święte w intencji zmarłego, ale odprawiane poza parafią.

Nowe zasady dotyczą przyszłych pogrzebów.

Każdy ksiądz może odprawić dziennie tylko jedną Mszę Świętą za którą może przyjąć ofiarę. Nie wolno nam też przyjmować intencji do odprawienia w dłuższej perspektywie niż rok. Stąd przyjęte ograniczenia.

Pamiętajmy, że składane ofiary nie wystarczają na całoroczne utrzymanie dwóch etatów pracowników kościelnych. Pozostałe koszty – ubezpieczenia i podatku pokrywane jest z tacy.

Gdy koszty pracy pokrywane są z tacy, to dramatycznie brakuje funduszy na remonty i utrzymanie kościoła.

Miejmy to na uwadze przy okazji załatwiania posług i składania przy tej okazji ofiar jak i przy codziennej ofiarności i odpowiedzialności za utrzymanie naszej parafii.

Przypominamy – kolęda przybiera formę pieszej pielgrzymki księdza przez wioskę, z propozycją rewizyty parafian w kościele.

W dzień kolędy zapraszamy do rodzinnej modlitwy w domach. Zapraszamy też do rewizyty w kościele.

Na stoliku za ławkami, znajdziemy pakiety kolędowe. Znajdziemy w nim pamiątkową książeczkę oraz koperty, które można wykorzystać, jak w poprzednich latach, do złożenia kolędowej ofiary i ofiary na kościół.

Ofiary kolędowe i na kościół możemy składać do przezroczystej urny na stoliku za ławkami w każdą niedzielę. Koperty powinny być złożone anonimowo.

W środę proboszcz kolęduje Domosław, od 8.15

W piątek proboszcz kolęduje Winnica od Błędostowa i od Pokrzywnicy, od 8.15

W sobotę ks. Piotr kolęduje Górki i Rębkowo, od 9.30

Przed tygodniem (9.01.2022) zebraliśmy na tacę 2.845,02 zł. Na kolędę 400 zł i na kościół 450 zł

Modlitwa 

K: Niech zstąpi Duch Twój. W: I odnowi oblicze ziemi, TEJ ziemi. „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata.” J 6,51

Intencje mszalne 24 – 30 I 2022

Poniedziałek

7.30 – + Teresa Kiela (od ucz. pogrzebu)

17.00 – + Jerzy Ciesielski (od ucz. pogrzebu)

Wtorek

7.30 – + Andżelika Chrzanowska

17.00 – w intencji proboszcza

Środa

7.30 – + Honorata Binienda (od ucz. pogrzebu)

17.00 – + Sabina i Apolinary Maciątek

Czwartek

7.30 – + Piotr Kowalewski (od ucz. pogrzebu)

17.00 – + Mieczysław, Czesława i Władysław Jóźwiak (od ucz. pogrzebu)

Piątek

7.30 – + Paweł Kisiel (od ucz. pogrzebu)

17.00 – + Stanisława Pawłowska (rocz. śm.)

Sobota

7.30 – + Jan Ciemerych (od ucz. pogrzebu)

17.00 – + Antoni Jeż (12 rocz. śm.)

Niedziela

7.30 – O Boże bł., potrzebne łaski, opiekę MB w dorosłym życiu dla Krystiana z okazji 18 urodzin

9.15 – + Anna, Franciszek Matwiejczyk, Zenobia, Stanisław Matwiejczyk, Zofia, Wacław Król

11.00 – w intencji dzieci

12.00 – w intencji parafian

15.00 – + Marcin Filipiak (12 rocz, śm.), Tadeusz Filipiak (28 rocz. śm.), Anna Filipiak