Ogłoszenia – III Niedziela Wielkiego Postu

28 lutego 2015

Zaczynają się rekolekcje wielkopostne w naszej parafii i trwać będą w poniedziałek, wtorek i środę 29 lutego, 1 i 2 marca. Rekolekcje prowadzi ks. Przemysław Sawa z ekipą świeckich i jest to nasze odnowienie misji. Dołóżmy starań, by uczestniczyć każdego dnia w rekolekcyjnym spotkaniu.

Spotkania rekolekcyjne o 9.30, 17.00 i 19.30. Spowiedź tylko we wtorek i środę. W poniedziałek spowiedzi nie ma, ale obecność w poniedziałek jest niezwykle ważna – tam ma się zmienić nasze myślenie. To ma być nasze przygotowanie do spowiedzi.

Rekolekcje nie polegają na jednej wizycie i „zaliczeniu” spowiedzi. Rekolekcje trwają cztery dni.

Ukazał się kolejny numer Gazety Nasza Winnica z zaproszeniem na rekolekcje i planem nabożeństw. Do kogo Gazeta nie dotarła proszę wziąć ją ze stolika za ławkami.

Plan rekolekcji w gazecie, w kruchcie kościoła i w Internecie.

W Wielkim Poście w piątki o 15.00 droga krzyżowa dla dzieci, o 16.30 dla wszystkich. Pamiętajmy o tym nabożeństwie.

Dzisiaj Gorzkie Żale będą o 15.00, następnie Msza Święta. Za tydzień, z racji pierwszej niedzieli miesiąca Gorzkie Żale zaśpiewamy po sumie.

W czwartek adoracja o 16.00

Kolejny Wieczernik Winnicki w dniu 17 marca

Uroczysty chrzest na Wielkanoc – w Wigilię Paschalną, w nocy i Poniedziałek Wielkanocny. Przygotowanie dla rodziców i chrzestnych w Niedzielę Palmową.

Po Mszy Świętej, w kruchcie kościoła możemy nabywać Baranki Wielkanocne w cenie 5 zł. Jest to nasze wsparcie działań Caritas.

W tygodniu Pierwszy Piątek Miesiąca. Rano adoracja do Mszy Świętej o 9.15. Tego dnia odwiedzimy chorych.

Ogłoszenia domu kultury:

Flażolety w piątek po drodze krzyżowej dla dzieci.

Spotkania Akademii Szachowej w poniedziałek o 15.30.

Gimnazjalistów, młodzież i dorosłych zapraszamy do gry w szachy w poniedziałek o 19.00.

Szkoła gry na gitarze – o ustalonej porze (limit przyjęć wyczerpany).

Kolejne spotkanie kółka matematycznego w domu kultury, w czwartek o godz. 18.00.

Intencje mszalne  –  29 II – 2 III 2016

Poniedziałek

9.30 – + Maciej Kulesza i jego rodzice

17.00 – + Helena Jechalik, Kazimierz i Janina Kisiel

19.30 – o zdrowie dla Zdzisława Bryśkiewicza

Wtorek

9.30 – + Marianna, Michalina i Ryszard Chylińscy

11.55 – w intencji uczniów

13.00 – w intencji nauczycieli

17.00 – + Marian Kulesza (5 rocz. śmierci)

19.30 – + Regina i Kazimierz Zakobielscy, brat Lesław Zakobielski

Środa

9.30 – + Anna, Tadeusz i Zenon Wiechecki

11.55 – w intencji uczniów

13.00 – w intencji nauczycieli

17.00 – + Feliks i Genowefa Olbrych

19.30 – + Kazimierz i Józef Kosek, Janina i Leopold Patrycy

Czwartek

7.30 – + Jadwiga i Józef Bartczak

17.00 – + Filomena i Wacław Kaźmierczak

Piątek

7.30 – + Helena i Stanisław Filipiak

9.15 – o Boże bł. i zdrowie

17.00 – + Kazimierz i Helena Ruszkowscy

Sobota

7.30 – + Antoni Skwarski (od uczest. pogrzebu)

17.00 – + Józef i Apolonia Szymborscy (od uczest. pogrzebu)

Niedziela

7.30 – + Kazimierz Kowalski

9.15 – + Wiktor Żbikowski (10 rocz. śmierci)

11.00 – w intencji dzieci

12.00 – o Boże błogosławieństwo dla Jadwigi Wierzbickiej w 80 rocz. urodzin

15.00 – + Eugeniusz Dymowski, Bronisław, Wacław i Zygmunt Banulscy

 Modlitwa K: Niech zstąpi Duch Twój. W: I odnowi oblicze ziemi, TEJ ziemi.

Jako (…) wybrańcy Boży – święci i umiłowani – obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy! Kolosan 3,12-13