Ogłoszenia – II Niedziela Wielkiego Postu

21 lutego 2015

W tygodniu miał miejsce Kolejny Wieczernik Winnicki. Cieszy fakt, że jest nas coraz więcej. Na stoliku za ławkami jest wieczernikowa gazety – weźmy ją sobie. I już zapraszamy na kolejny Wieczernik w dniu 17 marca

W Wielkim Poście w piątki o 15.00 droga krzyżowa dla dzieci, o 16.30 dla wszystkich. Pamiętajmy o tym nabożeństwie.

W niedzielę Gorzkie Żale będą o 15.00, następnie Msza Święta.

W czwartek adoracja o 16.00

Kolejny uroczysty chrzest na Wielkanoc – w Wigilię Paschalną, w nocy i Poniedziałek Wielkanocny. Przygotowanie dla rodziców i chrzestnych w Niedzielę Palmową.

Ukazał się kolejny numer Gazety Nasza Winnica z zaproszeniem na rekolekcje i planem nabożeństw. Kolporterów proszę po Mszach Świętych do kancelarii i wzięcie egzemplarzy na swoje wioski i ulice. Jednocześnie dziękuję kolporterom za ich zaangażowanie i pracę. Jeśli w naszej parafii rekolekcje tak dobrze wychodzą to jest to także wasza zasługa. Co by nam przyszło z najwybitniejszych kaznodziei gdyby informacja o rekolekcjach nie dotarła do wiernych.

Za tydzień – niedzielą – zaczynają się rekolekcje wielkopostne w naszej parafii i trwać będą w poniedziałek, wtorek i środę 29 lutego, 1 i 2 marca. Rekolekcje poprowadzi ks. Przemysław Sawa z ekipą świeckich i będzie to nasze odnowienie misji. Dołóżmy starań, by uczestniczyć każdego dnia w rekolekcyjnym spotkaniu.

Ogłoszenia domu kultury:

Próba scholi w środę o 16.00. Próba zespołu we wtorek o 18.00. Uczniowie grający na keyboardzie proszę dzwonić do p. organistki.

Flażolety w piątek po drodze krzyżowej dla dzieci.

I nowości domu kultury:

Chętne dzieci do nauki gry w szachy – ze szkoły podstawowej, najchętniej z rodzicem zapraszamy do Akademii Szachowej. Uczymy od podstaw – zarówno dzieci jak i rodziców. Szachy to królowa gier.

Ten, kto w szachy gra, lepszą przyszłość ma.

Spotkania Akademii Szachowej w poniedziałek o 15.30.

Gimnazjalistów, młodzież i dorosłych zapraszamy do gry w szachy w poniedziałek o 19.00.

Ruszyła szkoła gra na gitarze.

Ruszyło kółko matematyczne. Są jeszcze wolne miejsca. Jest to propozycja dla gimnazjalistów – szczególnie dla uczniów klas pierwszych. Uwaga! Nie są to korepetycje dla mających trudności, ale dla uczniów uzdolnionych matematycznie i lubiących matematykę. Zajęcia kółka matematycznego prowadzi p. Daniela Rutkowska. Kolejne spotkanie w domu kultury, w czwartek o godz. 18.00.

Wkrótce kółko plastyczne.

Wkrótce propozycja filmowa Domu Kultury. Za tydzień podamy szczegóły.

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny.

Intencje mszalne  –  22 – 28 II 2016

Poniedziałek

7.30 – + Janina Przybyłowska (od uczest. pogrzebu)

17.00 – + Wiesław Sikorski (4 rocz. śmierci), rodzice Marianna i Stefan Sikorscy

Wtorek

7.30 – + Stanisława Chymkowska (od uczest. pogrzebu)

17.00 – + Urszula i Józef Cendrowscy

Środa

7.30 – + Henryka Prusinowska (od uczest. pogrzebu)

17.00 – o zdrowie Anny

Czwartek

7.30 – + Sabina Wiśniewska (od uczest. pogrzebu)

17.00 – o Boże błogosławieństwo dla małżeństwa Małgorzaty i Sławomira

Piątek

7.30 – + Helena Teofilak (od uczest. pogrzebu)

17.00 – o Boże błogosławieństwo dla Mirosława w dniu jego urodzin

Sobota

7.30 – + Wiesława Mazelewska (od uczest. pogrzebu)

17.00 – + Roman Komorowski (od uczest. pogrzebu)

Niedziela

7.30 – + Stanisława Wołoszyn (4 rocz. śmierci)

9.15 – + Helena Borkowska

11.00 – w intencji dzieci

12.00 – za parafian

15.00 – + Waldemar Ciosek (8 rocz. śmierci), Genowefa i Czesław Ciosek

Modlitwa K: Niech zstąpi Duch Twój. W: I odnowi oblicze ziemi, TEJ ziemi.

Jako (…) wybrańcy Boży – święci i umiłowani – obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy! Kolosan 3,12-13