Modlitwa rodzinna przy świetle Kanonizacyjnej Iskry Miłosierdzia

Niedziela Bożego Miłosierdzia

Módlmy się słowami św. Jana Pawła II:

„Boże Ojcze miłosierny,

który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas

w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata

i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz nasza słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie Trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki

i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas

i całego świata!”

 

Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II niech każdy z nas prosi o łaski potrzebne naszej rodzinie…………………

 

Ojcze nasz …

Zdrowaś Maryjo …

Św. Janie Pawle II – módl się za nami!

Amen.