Dyżury liturgiczne

Dyżury liturgiczne – styczeń 2020

Niedziela 5 I

7.30

I czytanie: Anna Chojnacka

II czytanie: Paweł Krawczyk

Modlitwa Wiernych: Maria Olszewska

9.15

I czytanie: Piotr Książak

II czytanie: Ewelina Książak

Modlitwa Wiernych: Paweł Korytkowski

12.00

I czytanie: ministrant

II czytanie: Bogumiła Podlaska

Modlitwa Wiernych: Henryka Jałmużna

15.00

I czytanie: Diakonia Wyzwolenia

II czytanie: Diakonia Wyzwolenia

Modlitwa Wiernych: Diakonia Wyzwolenia

Niedziela 12 I

7.30

I czytanie: Magdalena Ogrodnik

II czytanie: Ewa Leszczyńska

Modlitwa Wiernych: Anna Chojnacka

9.15

I czytanie: Hanna Kowalczyk

II czytanie: Małgorzata Nałęcz

Modlitwa Wiernych: Katarzyna Jaszczak

12.00

I czytanie: Urszula Bryśkiewicz

II czytanie: Joanna Zawadzka

Modlitwa Wiernych: Anna Jałmużna

15.00

I czytanie: Paweł Brodowski

II czytanie: Katarzyna Chojnacka

Modlitwa Wiernych: ministrant

Niedziela 19 I

7.30

I czytanie: Przemysław Mroziewicz

II czytanie: Paweł Krawczyk

Modlitwa Wiernych: Maria Olszewska

9.15

I czytanie: Aleksandra Korytkowska

II czytanie: Anna Chojnacka

Modlitwa Wiernych: Dorota Żebrowska

12.00

I czytanie: Paweł Kowalczyk

II czytanie: ministrant

Modlitwa Wiernych: Bogumiła Podlaska

15.00

I czytanie: Krzysztof Kosek

II czytanie: Urszula Koprowska

Modlitwa Wiernych: Jadwiga Lisiecka

Niedziela 26 I

7.30

I czytanie: Magdalena Ogrodnik

II czytanie: Piotr Książak

Modlitwa Wiernych: Ewelina Książak

9.15

I czytanie: Oliwia Komendarska

II czytanie: Edyta Ostaszewska

Modlitwa Wiernych: Iwona Królak

12.00

I czytanie: Henryka Jałmużna

II czytanie: Paweł Kowalczyk

Modlitwa Wiernych: Urszula Bryśkiewicz

15.00

I czytanie: Katarzyna Chojnacka

II czytanie: Piotr Jałmużna

Modlitwa Wiernych: ministrant