Dyżury liturgiczne

 

Niedziela 24 III

7.30

I czytanie: Katarzyna Jaszczak

II czytanie: Katarzyna Jaszczak

Modlitwa Wiernych: Katarzyna Jaszczak

9.15

I czytanie: Henryk Kowalczyk

II czytanie: Ewa Kosewska

Modlitwa Wiernych: Iwona Królak

12.00

I czytanie: Dawid Szlubowski

II czytanie: Dawid Szlubowski

Modlitwa Wiernych: Dawid Szlubowski

15.00

I czytanie: Chór

II czytanie: Chór

Modlitwa Wiernych: Chór

Wielki Czwartek 28 III

I czytanie: Paweł Brodowski

II czytanie: Oliwia Komendarska

Modlitwa Wiernych: Katarzyna Jaszczak

Wielki Piątek 29 III

I czytanie: Hanna Kowalczyk

II czytanie: Zygmunt Witkowski

Wigilia Paschalna 30 III

I czytanie: Barbara Wróblewska

II czytanie: Paweł Kowalczyk

III czytanie: Ewa Leszczyńska

IV czytanie: Andrzej Szypulski

V czytanie: Natalia Chylińska

VI czytanie: Paweł Korytkowski

VII czytanie: Ewa Kosewska

VIII czytanie: Dawid Szlubowski

Modlitwa Wiernych: 13 WDH Żywioły

Niedziela Zmartwychwstania 31 III

6.00

I czytanie:

II czytanie:

Modlitwa Wiernych:

9.15

I czytanie:

II czytanie:

Modlitwa Wiernych:

12.00

I czytanie:

II czytanie:

Modlitwa Wiernych:

15.00

I czytanie: Chór

II czytanie: Chór

Modlitwa Wiernych: Chór

Poniedziałek Wielkanocny 1 IV

7.30

I czytanie:

II czytanie:

Modlitwa Wiernych:

9.00

I czytanie:

II czytanie:

Modlitwa Wiernych:

10.00

I czytanie:

II czytanie:

Modlitwa Wiernych:

12.00

I czytanie:

II czytanie:

Modlitwa Wiernych:

15.00

I czytanie:

II czytanie: