Dyżury liturgiczne

Dyżury liturgiczne – listopad 2018

Niedziela 11 XI

7.30

I czytanie: Ewa Leszczyńska

II czytanie: Maria Olszewska

Modlitwa Wiernych: Janusz Mierzejewski

9.15

I czytanie: Joanna Tomczyk

II czytanie: Barbara Kosewska

Modlitwa Wiernych: Wanda Zawadzka

12.00

I czytanie: Anna Jałmużna

II czytanie: ministrant

Modlitwa Wiernych: Bogumiła Podlaska

15.00

I czytanie: Paweł Brodowski

II czytanie: ministrant

Modlitwa Wiernych: Krzysztof Kosek

Niedziela 18 XI

7.30

I czytanie: Magdalena Ogrodnik

II czytanie: Ewa Leszczyńska

Modlitwa Wiernych: Maria Olszewska

9.15

I czytanie: Iwona Królak

II czytanie: Henryk Kowalczyk

Modlitwa Wiernych: Dorota Żebrowska

12.00

I czytanie: Henryka Jałmużna

II czytanie: Urszula Bryśkiewicz

Modlitwa Wiernych: Aleksandra Korytkowska

15.00

I czytanie: Piotr Jałmużna

II czytanie: Urszula Koprowska

Modlitwa Wiernych: Jadwiga Lisiecka

Niedziela 25 XI

7.30

I czytanie: Janusz Mierzejewski

II czytanie: Magdalena Ogrodnik

Modlitwa Wiernych: Ewa Leszczyńska

9.15

I czytanie: Andrzej Buźniak

II czytanie: Edyta Darkowska

Modlitwa Wiernych: Andrzej Szypulski

12.00

I czytanie: ministrant

II czytanie: Bogumiła Podlaska

Modlitwa Wiernych: Henryka Jałmużna

15.00

I czytanie: ministrant

II czytanie: Krzysztof Kosek

Modlitwa Wiernych: Piotr Jałmużna