Dyżury liturgiczne

Dyżury liturgiczne – grudzień 2018

Niedziela 30 XII

7.30

I czytanie: Maria Olszewska

II czytanie: Janusz Mierzejewski

Modlitwa Wiernych: Magdalena Ogrodnik

9.15

I czytanie: Katarzyna Jaszczak

II czytanie: Kamil Brodowski

Modlitwa Wiernych: Wiktoria Ciosek

12.00

I czytanie: Tomasz Zawadzki

II czytanie: Mateusz Zawadzki

Modlitwa Wiernych: Julitta Zawadzka

15.00

I czytanie: Krzysztof Kosek

II czytanie: Piotr Jałmużna

Modlitwa Wiernych: Urszula Koprowska

Dyżury liturgiczne – styczeń 2019

Niedziela 6 I

7.30

I czytanie: Janusz Mierzejewski

II czytanie: Magdalena Ogrodnik

Modlitwa Wiernych: Ewa Leszczyńska

9.15

I czytanie: Joanna Tomczyk

II czytanie: Andrzej Szypulski

Modlitwa Wiernych: Aleksandra Korytkowska

12.00

I czytanie: Bogumiła Podlaska

II czytanie: Henryka Jałmużna

Modlitwa Wiernych: Urszula Bryśkiewicz

15.00

I czytanie: Diakonia Wyzwolenia

II czytanie: Diakonia Wyzwolenia

Modlitwa Wiernych: Diakonia Wyzwolenia

Niedziela 13 I

7.30

I czytanie: Maria Olszewska

II czytanie: Janusz Mierzejewski

Modlitwa Wiernych: Magdalena Ogrodnik

9.15

I czytanie: Kamil Brodowski

II czytanie: Adam Kamiński

Modlitwa Wiernych: Andrzej Buźniak

12.00

I czytanie: ministrant

II czytanie: Bogumiła Podlaska

Modlitwa Wiernych: Henryka Jałmużna

15.00

I czytanie: Paweł Brodowski

II czytanie: Piotr Jałmużna

Modlitwa Wiernych: Urszula Koprowska

Niedziela 20 I

7.30

I czytanie: Ewa Leszczyńska

II czytanie: Maria Olszewska

Modlitwa Wiernych: Janusz Mierzejewski

9.15

I czytanie: Iwona Królak

II czytanie: Joanna Zawadzka

Modlitwa Wiernych: Wanda Zawadzka

12.00

I czytanie: Anna Jałmużna

II czytanie: Bogumiła Podlaska

Modlitwa Wiernych: Henryka Jałmużna

15.00

I czytanie: Jadwiga Lisiecka

II czytanie: Urszula Koprowska

Modlitwa Wiernych: Krzysztof Kosek

Niedziela 27 I

7.30

I czytanie: Magdalena Ogrodnik

II czytanie: Ewa Leszczyńska

Modlitwa Wiernych: Maria Olszewska

9.15

I czytanie: Dorota Żebrowska

II czytanie: Henryk Kowalczyk

Modlitwa Wiernych: Barbara Kosewska

12.00

I czytanie: Anna Jałmużna

II czytanie: Urszula Bryśkiewicz

Modlitwa Wiernych: ministrant

15.00

I czytanie: Piotr Jałmużna

II czytanie: Paweł Brodowski

Modlitwa Wiernych: Krzysztof Kosek