Dyżury liturgiczne

Dyżury liturgiczne – marzec 2019

Niedziela 3 III

7.30

I czytanie: Maria Olszewska

II czytanie: Janusz Mierzejewski

Modlitwa Wiernych: Magdalena Ogrodnik

9.15

I czytanie: Andrzej Buźniak

II czytanie: Aleksandra Korytkowska

Modlitwa Wiernych: Joanna Tomczyk

12.00

I czytanie: Joanna Zawadzka

II czytanie: ministrant

Modlitwa Wiernych: ministrant

15.00

I czytanie: Diakonia Wyzwolenia

II czytanie: Diakonia Wyzwolenia

Modlitwa Wiernych: Diakonia Wyzwolenia

Niedziela 10 III

7.30

I czytanie: Ewa Leszczyńska

II czytanie: Maria Olszewska

Modlitwa Wiernych: Janusz Mierzejewski

9.15

I czytanie: Edyta Darkowska

II czytanie: Andrzej Szypulski

Modlitwa Wiernych: Barbara Kosewska

12.00

I czytanie: Bogumiła Podlaska

II czytanie: Henryka Jałmużna

Modlitwa Wiernych: Urszula Bryśkiewicz

15.00

I czytanie: Paweł Brodowski

II czytanie: Piotr Jałmużna

Modlitwa Wiernych: ministrant

Niedziela 17 III

7.30

I czytanie: Magdalena Ogrodnik

II czytanie: Ewa Leszczyńska

Modlitwa Wiernych: Maria Olszewska

9.15

I czytanie: Iwona Królak

II czytanie: Kamil Brodowski

Modlitwa Wiernych: Dorota Żebrowska

12.00

I czytanie: Anna Jałmużna

II czytanie: Joanna Zawadzka

Modlitwa Wiernych: ministrant

15.00

I czytanie: Krzysztof Kosek

II czytanie: Urszula Koprowska

Modlitwa Wiernych: Jadwiga Lisiecka

Niedziela 24 III

7.30

I czytanie: Janusz Mierzejewski

II czytanie: Magdalena Ogrodnik

Modlitwa Wiernych: Ewa Leszczyńska

9.15

I czytanie: Henryk Kowalczyk

II czytanie: Ewelina Książak

Modlitwa Wiernych: Paweł Korytkowski

12.00

I czytanie: ministrant

II czytanie: Bogumiła Podlaska

Modlitwa Wiernych: Henryka Jałmużna

15.00

I czytanie: Jadwiga Lisiecka

II czytanie: Krzysztof Kosek

Modlitwa Wiernych: Piotr Jałmużna

Niedziela 31 III

7.30

I czytanie: Maria Olszewska

II czytanie: Janusz Mierzejewski

Modlitwa Wiernych: Magdalena Ogrodnik

9.15

I czytanie: Hanna Kowalczyk

II czytanie: Natalia Górska

Modlitwa Wiernych: Małgorzata Nałęcz

12.00

I czytanie: Urszula Bryśkiewicz

II czytanie: Anna Jałmużna

Modlitwa Wiernych: Joanna Zawadzka

15.00

I czytanie: Urszula Koprowska

II czytanie: ministrant

Modlitwa Wiernych: Paweł Brodowski