Cmentarz

Parafia MB w Winnicy zarządza cmentarzem parafialnym w Winnicy.

Wszelkie prace na cmentarzu (nowe pieczary, zmiana i naprawa nagrobków i tablic, wykonanie chodników i ławeczek) należy ZAWSZE wcześniej uzgadniać z proboszczem parafii – ks. Zbigniew Paweł Maciejewski, telefon:  501 231 895

Uzgodnienie wymaga ustalenia zakresu prac, czasem wspólną wizytę na cmentarzu oraz podpisania pisemnego zezwolenia.

Uzgodnienie należy uzyskać PRZED rozpoczęciem prac czy zleceniem wykonania pomnika.

Grabarzem na cmentarzu jest pan kościelny Stanisław Górski – 666 146 852. Z nim należy uzgadniać otwarcie bramy na cmentarzu (otwierana będzie tylko na pisemne zezwolenie proboszcza na prace).

Nie wykonujemy żadnych prac na cmentarzu w niedziele i święta nakazane.


Pokładne

Do październiaka 2012 roku jedynymi opłatami cmentarnymi była opłata 400 zł w przypadku budowy pieczary na nowym miejscu. Wszystkie inne rzeczy – zmiana pomnika, naprawy, chodniki, ławeczki, całe korzystanie z cmentarza było bezpłatne.

Rosnące koszty wywozu śmieci. Konieczność zatroszczenia się o drzewostan – wycinkę i prześwietlenie. Konieczność szeregu napraw i inwestycji nie pozwala utrzymać tego stanu rzeczy. Wpływy z kilku rocznie nowych pieczar to tylko cząstka kosztów, które musi ponosić parafia.

Opłaty – dwudziestoletnie pokładne za użytkowanie grobu (dotyczy wszystkich grobów – starych i nowych)

Rodzaj grobuOpłata na 20 lat
Miejsce pochówku z ziemnym nagrobkiem lub drewnianą oblamówkąbezpłatnie
Stara oblamówka – pojedyncza szerokość300 zł (15 zł rocznie)
Stara oblamówka – podwójna szerokość450 zł (22,50 zł rocznie)
Pomnik a pod nim ziemny pochówek – pojedyncza szerokość500 zł (25 zł rocznie)
Pomnik a pod nim ziemny pochówek – podwójna szerokość700 zł (37,50 zł rocznie)
Pieczara – pojedyncza szerokość800 zł (40 zł rocznie)
Pieczara – podwójna szerokość1200 zł (60 zł rocznie)
Mały grób dziecięcy200 zł (10 zł rocznie)

Pokładne przyjmowane będzie zasadniczo na lat 20. W szczególnych przypadkach możliwe jest inne rozwiązanie.

opłaty z tytułu prac przy grobach

Rodzaj pracopłata
Duże prace (zmiana pomnika, budowa pieczary i podobne)300 zł
Małe prace (chodnik, ławeczka, naprawa i podobne)100 zł

Proszę o przyjęcie tych decyzji w duchu odpowiedzialności za naszą parafię i nasz cmentarz – miejsce pochówku naszych bliskich. Dodam – w przyszłości i nasze miejsce pochówku.

Sprawy związane z grobem należy załatwiać z księdzem proboszczem. Najlepiej jest umówić się telefonicznie  501 231 895 na spotkanie w dogodnym dla stron terminie.

W obecnej chwili nie ma innych możliwości ustalenia praw do dysponowania grobem jak przyjęcie przez proboszcza oświadczenia o prawie do danego miejsca. Osoba składająca oświadczenie, po przekazaniu kosztów pokładnego, otrzyma dokument o prawie do miejsca na lat dwadzieścia. Ten czas w każdej chwili można będzie przedłużać.

Bardzo proszę nie odkładać tych spraw do chwili, gdy w grobie trzeba będzie kogoś pochować – nałożą się wtedy na siebie spore koszty.