Vineam w Jaśliskach

Na zaproszenie chóru Stowarzyszenia „Na styku kultur”, Gminy Jaśliska i Parafii Jaśliska nasz parafialny zespół Vineam wziął udział w II Noworocznym Międzynarodowym Przeglądzie Chórów „Jaśliskie kolędowanie”. Koncert odbył się 26 stycznia o godz. 15.30. w Kościele Parafialnym w Jaśliskach.

Oprócz Vineam zaprezentowały się czterogłosowe mieszane chóry ze: Świdnika (Słowacja), Korczyny, Sanoka i Jaślisk.