Kancelaria

Kancelaria znajduje się w budynku plebanii. Proszę dzwonić domofonem do proboszcza lub wikariusza. W przypadku umówienia się z p. organistą dzwonić przyciskiem „kancelaria”.

Kancelaria czynna jest od wtorku do soboty, bezpośrednio po Mszach świętych – 7.30, 17.00 (od października do marca) lub 18.00 (od kwietnia do września).

Dłuższe sprawy (zapowiedzi – prokokół przedmałżeński – sprawy cmentarne) warto wcześniej umawiac telefonicznie (ks. Zbigniew Paweł Maciejewski, proboszcz: 23 691 40 11; w nagłych sytuacjach:  501 231 895)  lub osobiście.

Sprawy akt, metryk chrztu załatwia w tej chwili proboszcz.