Praca dla organisty – katechety

nieaktualne

Parafia Winnica (woj. mazowieckie, powiat pułtuski, dekanat Nasielski, kliknij: http://bit.ly/winnica-na-mapie ) poszukuje organisty.

Winnica jest gminną wioską z przedszkolem, szkołą podstawową, gimnazjum, szkołą rolniczą, ośrodkiem zdrowia, urzędem gminy. Wioska jest skanalizowana i zgazyfikowana. Parafia liczy 3.700 zameldowanych osób. Pracuje w niej proboszcz, wikary i dwie świeckie katechetki.

W niedzielę 5 Mszy Świętych (7.30, 9.15, 11.00 dzieci, 12.00, 15.00), w dzień powszedni dwie (7.30, 17.00/18.00). Poniedziałek wolny. Śluby, pogrzeby, nabożeństwa. Godziny pogrzebów mogą być różne – zasadniczo decyzja należy do rodziny. Do obowiązków organisty należy prowadzenie kancelarii – pisanie akt, wysyłka „Ne temere”, zanoszenie dokumentów ślubu do gminy i inne.

Parafia posiada organy piszczałkowe.

Forma zatrudnienia – umowa o pracę, umowa zlecenie. Możliwa jest także umowa z osobą prowadzącą działalność.

Preferowana może być osoba, która ma formalne kwalifikacje muzyczne i kwalifikacje do prowadzenia katechezy. Istnieje możliwość zatrudnienia w szkole jako katecheta i jako nauczyciel rytmiki w przedszkolu.

Parafia oferuje mieszkanie służbowe.

Oczekujemy osoby głęboko wierzącej dla której muzyka w kościele (i katecheza) jest formą powołania i służby a nie jedynie zawodem.

Oczekujemy osoby kochającej dzieci i młodzież, cierpliwej i posiadającej umiejętności pracy z grupami muzycznymi.

Oczekujemy osoby potrafiącej animować muzycznie Mszę Świętą z udziałem dzieci. Odpornej na dym kadzidła.

Nie chcemy „czcicieli organów”. Kategorycznie wymagamy poszanowania prawa diecezjalnego odnośnie muzyki kościelnej. Szczególnie tego: „Zasadniczo wyłącza się z użytku liturgicznego – zgodnie z tradycją – takie instrumenty, jak fortepian, akordeon, mandolina, gitara elektryczna, perkusja i wibrafon. Ich roztropne używanie może być jednak niekiedy dozwolone, a nawet uzasadnione (na przykład podczas Mszy Świętych z udziałem dzieci i młodzieży.” (XLIII Synod Diecezji Płockiej, Życie liturgiczne i sakramentalne w Diecezji Płockiej 143) Poszanowanie tego prawa wpisane będzie w umowę a kwestionowanie skutkować będzie zwolnieniem.

Zainteresowanych proszę o przesyłanie CV i listu intencyjnego na adres zpm@natan.pl. Z wybranymi osobami kontaktować się będziemy telefonicznie, by uzupełnić informacje. Zaprosimy do parafii na rozmowę.

W przypadku umowy o pracę kolejność umów będzie następująca. Umowa na 3 miesiące, następnie na rok, następnie na czas nieokreślony.