Pierwsza Komunia w Winnicy i Odnowienie Przyrzeczeń

Komunikat

Uroczystości Pierwszej Komunii i Odnowienia Przyrzeczeń nie odbędą się w majowych terminach.

W kontakcie z komitetem komunijnym rodziców ustalam termin Pierwszej Komunii na 20 września, godz. 11.00.

Przypominam rodzicom o tym, że nikt (zwłaszcza w obecnej sytuacji) nie zstąpi was w przygotowaniu dzieci. Rozmawiajcie o Bogu, módlcie się wspólnie, czytajcie Biblię. Nie mogąc uczestniczyć w Eucharystii korzystajcie z transmisji o godz. 11.00.

Kto jeszcze nie odebrał pomocy do przygotowania – niech to uczyni jak najszybciej – segregatory są na stoliku za ławkami. Kościół otwarty od 7.00 do 19.00.

Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu Świętego odbędzie się 27 września, godz. 11.00.

 

Gdy będzie to możliwe, w konsultacji z rodzicami, ustalimy kolejny termin.

Proboszcz

Poniżej komunikat Wydziału Katechetycznego

 

Komunikat Wydziału Katechetycznego w sprawie Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej i Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego

Uprzejmie przekazuję, w porozumieniu z Biskupem Płockim, po konsultacjach z kapłanami i katechetami, mając na uwadze trwający w Polsce stan epidemii, że uroczystości Pierwszej Komunii Świętej oraz Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego, zostały przeniesione na okres powakacyjny, gdy przywrócone zostanie normalne funkcjonowanie szkół i parafii.
Decyzja podyktowana jest dobrem i bezpieczeństwem dzieci oraz ich najbliższych a także godnym przeżyciem tych ważnych uroczystości.
Nową datę uroczystości ustala proboszcz parafii w porozumieniu z rodzicami dzieci, które się do nich przygotowują.
Instrukcja o Pierwszej Spowiedzi oraz Komunii Świętej dzieci XLIII Synodu Diecezji Płockiej przypomina, że „odpowiedzialnymi za przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej są rodzice”. W obecnej sytuacji tymczasowego zawieszenia w parafiach spotkań formacyjnych oraz ograniczonego kontaktu z katechetami, słowa te są szczególnie aktualne. W związku z tym prosimy rodziców, aby troszczyli się o katechizację dzieci w domu przez wspólną modlitwę i wyjaśnianie prawd wiary.
Płock, dnia 14 kwietnia 2020 r.

Ks. Marek Wilczewski
Dyrektor Wydziału Katechetycznego
Kurii Płockiej

źródło: https://www.diecezjaplocka.pl/dla-wiernych/aktualnosci/2020/042020/komunikat-wydzialu-katechetycznego-w-sprawie-uroczystosci-pierwszej-komunii-swietej-i-odnowienia-przyrzeczen-chrztu-swietego/