Strona główna

Kazania

To się schyl

Wielki Czwartek, Msza Wieczerzy Pańskiej; (Wj 12,1-8.11-14); (Ps 116,12-13.15-18); (1 Kor 11,23-26); Aklamacja (J 13,34); (J 13,1-15); Winnica 18 kwietnia 2019.

Inne

Rekolekcje parafialne

Największe Obdarowanie – rekolekcje o Mszy Świętej Rekolekcje parafialne 5-8 grudnia 2019 Rekolekcje poprowadzi o. Zbigniew Ptak