Ogłoszenia – Zaduszki

2 listopada 2014

W ostatnim tygodniu odbyły się pogrzeby śp. Ireny Majewskiej.

Dzisiaj porządek Mszy Świętych jest następujący: 7.30, 9.15, 12.00, 17.00, 19.30. Z tego Msze Święte o 9.15 i 19.30 będą na cmentarzu. Po Mszy Świętej o 9.15, pójdziemy w procesji po cmentarzu. Msza Święta o 19.30 odprawiona będzie w intencji zmarłych w ostatnim roku parafian. Po kazaniu, w apelu, wyczytamy ich nazwiska a przedstawicieli rodzin prosimy wtedy o zapalenie symbolicznej lampki. O 19.00 różaniec za zmarłych odprawiony będzie na cmentarzu.

Po Mszach Świętych przyjmujemy na wypominki.

Sprzątając groby pamiętajmy o segregacji śmieci. Zwracajmy też odważnie uwagę tym, którzy nie rozumieją bądź nie chcą zrozumieć, że śmieci należy segregować.

Chcę jednak pochwalić zdecydowaną większość parafian i gości. Jest coraz większe zrozumienie dla idei segregowania śmieci. W ciągu roku wywieźliśmy dwa samochody ciężarowe szkła i kilkanaście samochodów dostawczych plastiku.

Przez to ilość ton, które musimy wywieźć na wysypisko zmniejsza się. Ma to wymiar finansowy, ale chodzi tu o coś więcej. Człowiek mądry, segregujący śmieci, troszczy się o ziemię, o naturę. Oby jak najwięcej było nas mądrych i rozumnych.

Przy okazji cmentarza przypominam o obowiązku regulowania pokładnego – opłat za dwudziestoletnie użytkowanie grobu. Czas biegnie od początku 2013 roku. Gdy ktoś opłaci grób w tym momencie to opłaci go na dwa lata wstecz i osiemnaście do przodu. Opłaty przeznaczone są na utrzymanie cmentarza – wywóz śmieci, czyszczenie i wycinkę drzew, oraz nowe alejki. Dziękuję tym, którzy to rozumieją. Informacje można znaleźć na parafialnej stronie internetowej – naszawinnica.pl

Po świętach będzie możliwość bezpłatnego pozbycia się starego i zepsutego sprzętu AGD i RTV. Lodówki, pralki, telewizory, radia – wszystko będzie można przywieźć na plac kościelny w dniu 3 listopada – cały dzień. I w dniu 4 listopada do 15.00. Sprzęt zabierze specjalna firma, która wspomoże organizację Pomoc Kościołowi w Potrzebie, działającą na rzecz potrzebujących Kościołów w Afryce i Azji. Zadbajmy nie tylko o pozbycie sie swoich niepotrzebny gratów, ale zwróćmy się też do sąsiadów – pomóżmy im przywieźć te rzeczy.

W dniu 11 listopada zapraszamy na Mszę Świętą w intencji ojczyzny – godz. 17.00. Po niej koncert pieśni patriotycznych.

Intencje mszalne  – 3 – 9 XI 2014

Poniedziałek

7.30 – + Janina i Marian Wierzbiccy

17.00 – + Sylwester Górecki (od uczest. pogrzebu)

Wtorek

7.30 – + Michał

17.00 – + Kamil Jakubowski

Środa

7.30 – + Franciszek i Henryka Arazy

17.00 – + Sławomir Krajewski

Czwartek

7.30 – + Irena Majewska (od uczest. pogrzebu)

17.00 – za zmarłych w ostatnim roku parafian

Piątek

7.30 – + Halina Gulatowska (od uczest. pogrzebu)

17.00 – + Kazimierz Ostaszewski (od uczest. pogrzebu)

Sobota

7.30 – + Antoni Sadowski (1 rocz. śmierci)

17.00 – + Stefan Falkowski (4 rocz. śmierci), rodzice Alicja i Apoloniusz Falkowscy

Niedziela

7.30 – + Jadwiga i Władysław Gizińscy

9.15 – + Sławomir Gorzkowski, Jan i Władysław Gorzkowscy

10.30 – w intencji dzieci

12.00 – I. za parafian

  1. w intencji wiadomej Bogu

15.00 – + Lech Tarnowski (4 rocz. śmierci)

 

Modlitwa

W intencji naszej parafii, synodu płockiego: K: Niech zstąpi Duch Twój.           W: I odnowi oblicze ziemi, TEJ ziemi.

Tak bowiem Bóg umiłował świat, / że Syna swego Jednorodzonego dał, / aby każdy, kto w Niego wierzy, / nie zginął, ale miał życie wieczne. / Jan 3,16