Ogłoszenia – XXVIII Niedziela Zwykła –

8 października 2016

Ksiądz proboszcz, podobnie jak przed tygodniem, prowadzi rekolekcje w Modlinie twierdzy.

Obowiązki organisty w naszej parafii objął p. Karol Krawczyk. Chwilowo w niedziele oraz na ślubach i pogrzebach. Po przeprowadzce do mieszkania także w dni powszednie. W związku z osobistymi planami p. organisty jesteśmy umówieni na pracę do kwietnia, ale osobiście chcę i mam przekonanie, że będzie to na stałe.

Przeżywamy dzień papieski. Dzisiaj po Mszy Świętej zbieramy ofiary do puszek na stypendia dla zdolnej i biednej młodzieży.

Zapraszamy na nabożeństwo różańcowe. Starajmy się być już na Mszy Świętej o 17.00. Nabożeństwo po jej zakończeniu.

Gorąco zachęcam do nabywania i czytania Gościa Niedzielnego. Bieżący numer powinien być wyjątkowo ciekawy dla Winnicy.

Kolejny wieczernik winnicki 27 października 2016.

Zapraszamy na zajęcia domu kultury

Dzieci, które chcą nauczyć się grać w szachy – poniedziałek, 15.00.

Dzieci do kółka plastycznego – wtorek, 16.00

Dzieci i rodziców do śpiewania w scholi – środa, 16.00 (nowa godzina!)

Kółko matematyczne – czwartek 18.00

Flażolety – piątek 15.30.

Uczestników zajęć Zumby, którzy ostatnio opuścili zajęcia prosimy o mobilizację albo kontakt z trenerką i informację o rezygnacji. Chodzi o to, by maksymalnie wykorzystać salę. Są inni chętni.

Nowość w domu kultury: Zajęcia z programowania dla uczniów gimnazjum. W trakcie zajęć uczestnicy będą tworzyć własne gry komputerowe, animacje i programy. Do nauki będziemy wykorzystywać środowisko Scratch (https://scratch.mit.edu/), czyli łatwy do opanowania język blokowy przypominający układanie puzzli.

Nauka pisania programów to gimnastyka dla mózgu, rozwija wyobraźnię i uczy logicznego myślenia. Jest to kompetencja przyszłości. Tak jak dzisiaj naturalnym jest, że młodzi ludzi powinni znać języki obce, tak już „jutro” naturalnym będzie znajomość języków programowania.

Rozpoczynamy nabór do grupy gimnazjalistów. Jest 5 miejsc. Dobrze by było gdyby uczestnik mógł przychodzić na zajęcia z własnym laptopem, ale dla tych, którzy nie mają takiej możliwości udostępnimy komputery z domu kultury.

Za tydzień, po każdej Mszy Świętej, zainteresowani będą mogli pójść do domu kultury i zobaczyć na czym to polega. Zapraszamy też nieco młodszych (a może i starszych) – w razie zainteresowania pomyślimy o grupie dla innych.

Przy tej okazji – jeśli ktoś posiada starsze, niepotrzebne już, ale sprawne laptopy – niech przekaże je na rzecz domu kultury.

 

Intencje mszalne  –  10 – 16 X 2016

Poniedziałek

7.30 – zmarłe członkinie Kółka Różańcowego w Winnicy

17.00 – + Andrzej Jałmużna

Wtorek

7.30 – + Józefa Głodowska (od uczest. pogrzebu)

17.00 – + Jan Szczesny (5 rocz. śmierci) i jego rodzice

Środa

7.30 – + Elżbieta Ciosek (od uczest. pogrzebu)

17.00 – + Honorata i Leonard Ptaszek, Franciszka i Władysław Ptaszek, Helena i Szczepan Wasilewscy

Czwartek

7.30 – + rodzice Klemens i Janina Żurawińscy, syn Adam Banulski

17.00 – dziękczynna

Piątek

7.30 – dziękczynna i o Boże błog. w 10 rocz. ślubu

17.00 – + Edward i Irena Gogolewscy

Sobota

7.30 – + Jadwiga i Ryszard Ostrowscy

16.00 – ślub – Daniel Kamer i Wioleta Chymkowska

17.00 – + Feliksa i Aleksander Mączyńscy

Niedziela

7.30 – + Zdzisław i Walentyna Gołuccy, dziadkowie i pradziadkowie Pniewscy

9.15 – + Józef Syżeń (18 rocz. śmierci)

11.00 – w intencji dzieci

12.00 – za parafian (chrzty)

15.00 – + Jerzy i Teresa Monińscy

 

Modlitwa K: Niech zstąpi Duch Twój. W: I odnowi oblicze ziemi, TEJ ziemi.

Jako (…) wybrańcy Boży – święci i umiłowani – obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy! Kolosan 3,12-13