Ogłoszenia – XXIV Niedziela Zwykła

17 września 2023

W ostatnią sobotę dwanaścioro dzieci z naszej parafii wzięło udział w pielgrzymce do Rostkowa. Dziękujemy p. Katarzynie Jaszczak za zorganizowanie wyjazdu.

Po Mszach Świętych zbieramy ofiary do puszek na Katolickie Radio Diecezji Płockiej (KRDP). Jest to lokalne radio, które na częstotliwości *99,3 MHz* oferuje audycje z zakresu informacji, kultury oraz życia społecznego w rejonie Ciechanowa i Pułtuska, wywiady z ciekawymi ludźmi z regionu, w tym z przedstawicielami kościoła. W programie modlitwa różańcowa, Anioł Pański, Ewangelia dnia z komentarzem, Koronka do Miłosierdzia Bożego. Są ogłoszenia społeczne, reklamy biznesów lokalnych i muzyka.

W czwartek po wieczornej Mszy Świętej godzinna adoracja.

Pierwsza Komunia w Winnicy będzie 12 maja. Odnowienie Przyrzeczeń 19 maja.

Rodzice dzieci, które w przyszłym roku przyjmą Pierwszą Komunię (klasy III) znajdą na stoliku za ławkami list proboszcza. Proszę o wzięcie, przeczytanie i telefoniczne (od poniedziałku) umawianie się na indywidualne spotkania. Wszystkie szczegóły w liście.

Rodzice dzieci, które w przyszłym roku Odnowią Przyrzeczenia Chrztu Świętego (klasy IV) znajdą na stoliku za ławkami list proboszcza. Proszę o wzięcie, przeczytanie i działanie według instrukcji listu.

Kursuje niedzielny autobus parafialny. Trasa wiedzie od Winniczki, przez Budy Zbroszki, Bulkowo, Łachoń, Kokoszkę, Golądkowo.

Ogłoszenie dla członków kół różańcowych i wszystkich chętnych. Organizujemy wyjazd autokarem na jednodniową Diecezjalną Pielgrzymkę Kół Żywego Różańca w dniu 7 października 2023 r. do Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Smardzewie. Hasło pielgrzymki: „Bł. Rodzina Ulmów wzorem życia chrześcijańskiego”. Koszt autokaru 30 zł.

Proszę zgłaszać się do zelatorek i zelatorów swoich kół, zaś zelatorów proszę o sporządzenie listy chętnych na wyjazd i zebranie opłaty 30 zł do 1 października 2023 r. i przekazanie do p. Hanny Kowalczyk tel. 504 319 697. Chętnych spoza kół proszę o zgłaszanie się do proboszcza

Pamiętajmy o segregacji śmieci na cmentarzu. Niepotrzebne znicze zabieramy do domu.

Istnieją na cmentarzu zaniedbane, bezimienne i wyraźnie porzucone groby. Czasami swoją lokalizacją blokują dojście do innych grobów lub samo miejsce mogłoby być przez kogoś wykorzystane.

Jeśli ktoś widzi takie groby, to proszę o zgłoszenie się do proboszcza. Na grobie zostanie umieszczona specjalna informacja o planowanej likwidacji grobu. Jeśli do początku listopada nikt nie zgłosi praw do grobu taki grób będzie mógł być zlikwidowany.

Tydzień temu (10.09) zebraliśmy na tacę 2467,45 zł i 145 zł na autobus.

Intencje mszalne 18 – 24 IX 2023

Poniedziałek

7.30 – + Jan Kurpiewski (8 rocz. śm.), rodzice Kazimierz i Janina Kurpiewscy oraz Henryk i Marianna Sepełowscy

18.00 – + rodzice Marian i Janina Kot, Sławomir Kot

Wtorek

7.30 – + Helena i Stanisław Filipiak

18.00 – + Jerzy Sękowski (od ucz. pog.)

Środa

7.30 – + Wanda Kulesza (od ucz. pog.)

18.00 – + Marian i Kazimiera Anuszewscy

Czwartek

7.30 – + Arkadiusz Głodowski (od ucz. pog.)

18.00 – + Józef Miłoszewski (13 rocz. śmierci)

Piątek

7.30 – + Zofia Nałęcz (od ucz. pog.)

18.00 – + Mieczysław Jóźwiak

Sobota

7.30 – + Irena Rzeczkowska (od ucz. pog.)

17.00 – ślub Bogumił Zaremba i Karolina Zaremba

18.00 – + Zofia Gemzała (26 rocz. śm.)

Niedziela

7.30 – + Kazimiera Czubek (od ucz. pog.)

9.15 – + Jerzy (28 rocz. śm.), Adam Pawleński, rodzice Eugenia i Bronisław Pawleńscy

11.00 – w intencji wszystkich dzieci

12.00 – za parafian

15.00 – + Czesława i Władysław Gemza