Ogłoszenia – XXII Niedziela Zwykła – odpust

28 sierpnia 2016

ZAPROSZENIE  BISKUPA  PŁOCKIEGO NA DOŻYNKI JASNOGÓRSKIE I DOŻYNKI DIECEZJI PŁOCKIEJ W WIECZFNI KOŚCIELNEJ

Umiłowani Rolnicy, Siostry i Bracia!

Od Święta Matki Boskiej Zielnej gospodarze i gospodynie niosą do świątyń żniwne wieńce i kwiaty, warzywa i owoce, chleby i zioła. Czynią to w postawie dziękczynienia Stwórcy, że pobłogosławił ich pracy i że ziemia plon wydała. Dożynki to najpiękniejszy obrzęd związany z rolniczą pracą. Są ukoronowaniem trudu wielu ludzi, a szczególnie rolników. Organizowane są w wymiarze parafialnym i samorządowym.

W tym roku dziękczynienie za zbiory wpisuje się w jubileusz 1050-lecia Chrztu naszej Ojczyzny i w dziękczynienie za Nawiedzenie Kościoła Płockiego przez Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej. Podziękujmy naszej Matce i Królowej za Jej obecność w naszym życiu osobistym i wspólnotowym, i za zdroje łask, których doznaliśmy w roku Nawiedzenia. Podziękujmy za żniwa i zbiory, a w tym roku były one szczególnie trudne.

Gorąco zapraszam Was Siostry i Bracia, Rolnicze Rodziny, na Dożynki Jasnogórskie, które odbędą się w dniach 3-4 września i na Dożynki Diecezjalne do Wieczfni Kościelnej w niedzielę 11 września. Program uroczystości znajdziecie na plakatach zapraszających.

Do Matki Miłosierdzia pielgrzymujemy z dziękczynieniem – to słowa przewodnie naszego jasnogórskiego dziękczynienia, podczas którego starostowie Dożynek – rolnicy naszej Diecezji – wręczą chleb Księdzu Prymasowi, Panu Prezydentowi Rzeczpospolitej Polski i Panu Ministrowi Rolnictwa oraz odmówią modlitwę Zawierzenia Rolników Matce Bożej Częstochowskiej. W sobotni wieczór, także rolnicy naszej diecezji, poprowadzą nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

Wiem, że serca rolników przepełnia dziś lęk o utrzymanie gospodarstw i opłacalność pracy. Tym bardziej nie możemy ustawać w modlitwie. W Bogu i Jego Matce szukać mamy oparcia i nadziei. Liczę jak zawsze na obecność Czcigodnych Księży i Rolników z wieńcami dożynkowymi na Jasnej Górze oraz tydzień później (11 września) w Wieczfni Kościelnej, w dekanacie mławskim. Zapraszam także ludzi miast i wszystkich pracujących na rzecz rolnictwa. Polecam Was opiece Maryi, Pani Równin Mazowsza.

Z wyrazami pasterskiej miłości w Chrystusie Panu.

Wasz biskup Piotr

Płock, dnia 22 sierpnia 2016 r.

Przeżywamy parafialny odpust. Dziękuję ks. dr. Markowi Wilczewskiemu, dyrektorowi Wydziału Katechetycznego Kurii za głoszone słowo.

Pamiętajmy, że warunkami uzyskania odpustu jest komunia święta, wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu i modlitwa w intencjach jakie nosi w sercu papież.

W czwartek uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. W naszym kościele o godz. 9.15 Msza Święta w intencji dzieci, młodzieży i nauczycieli.

W tygodniu pierwszy piątek miesiąca. Rano adoracja do Mszy Świętej o godz. 9.15. Tego dnia odwiedzimy chorych.

Za tydzień pierwsza niedziela miesiąca. Po sumie procesja – proszę asystę procesyjną.

Za tydzień o 15.00 modlić się będziemy w intencji trzeźwości.

Za tydzień na Mszy Świętej o godz. 11.00 poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych. Dzieci niech pamiętają, by włożyć do tornistrów swoje aparatury do puszczania baniek. Po Mszy Świętej odbędzie się II Winnicki Festiwal Puszczania Baniek.

A za dwa tygodnie próba bicia rekordu w równoczesnym skakaniu przez skakankę.

Za tydzień spotkanie nowej grupy kandydatów do bierzmowania wraz z rodzicami. Wszyscy, w kościele, po 9.15.

Za dwa tygodnie spotkanie starej grupy kandydatów do bierzmowania oraz ich rodziców. Wszyscy, w kościele, po 9.15.

Intencje mszalne  –  29 VIII – 4 IX 2016

Poniedziałek

7.30 – + Krystyna Osińska (od uczest. pogrzebu)

18.00 – + Krystyna Gemza (od uczest. pogrzebu)

Wtorek

7.30 – za parafian

18.00 – + rodzice Jadwiga i Ludwik Kobylińscy, zmarli z rodziny Mosakowskich

Środa

7.30 – + Stanisław Malinowski (od uczest. pogrzebu)

18.00 – + Mirosław i Zofia Rębeccy (od uczest. pogrzebu)

Czwartek

7.30 – + Andrzej-Tadeusz Warda (3 rocz. śmierci)

18.00 – + Zenon Osiecki, Stefan i Leokadia Osieccy

Piątek

7.30 – + Stefan Markowski, rodzice Markowscy, cała rodzina Grzelakowskich

9.15 – + Krystyna Maciejewska

18.00 – + rodzice Roman i Franciszka Jaskłowscy, Zdzisław i Waldemar Jaskłowski, rodzina Przybyłowskich

Sobota

7.30 – + Roman Jankowski (od uczest. pogrzebu))

18.00 – + Bogusław Kamiński

Niedziela

7.30 – + Leokadia i Stanisław Łada

9.15 – + Waldemar (18 rocz. śmierci) i Stanisław Wójcik

11.00 – w intencji dzieci

12.00 – za parafian

15.00 – w intencji trzeźwości

Modlitwa K: Niech zstąpi Duch Twój. W: I odnowi oblicze ziemi, TEJ ziemi.

Jako (…) wybrańcy Boży – święci i umiłowani – obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy! Kolosan 3,12-13