Ogłoszenia – XV Niedziela Zwykła

14 lipca 2019

Przed tygodniem zebraliśmy na tacę 2.250,85‬5‬ zł.

Dziękuję za wspólną modlitwę przed tygodniem, z okazji dziesięciu lat mojej pracy w Winnicy i wiele ciepłych słów. Dziękuję za organizację i wspólne przeżycie festynu rodzinnego. Dziękuję za złożone ofiary na Pustelnię Elizeusza – było to 8.200 zł.

Zachęcamy do uczestnictwa w pielgrzymce z Płocka na Jasną Górę. Szczegóły i karta uczestnictwa na stronie internetowej. Karty można też odebrać w kancelarii.

Do soboty można skorzystać z korzystnej oferty nowych grobów, w nowej części cmentarza.

Planujemy rozszerzyć na cmentarzu miejsca do pochówku zmarłych o część niezagospodarowanej łączki. Powstałyby dwa rzędy grobów i dwie alejki, tak, by każdy miał dostęp do grobu z alejki. Z tej racji, że groby postawione zastałyby hurtowo i przy pomocy ciężkiego sprzętu, ich cena byłaby korzystna dla nabywców.

Zainteresowanych proszę o jak najszybszy kontakt – najpierw telefoniczny do proboszcza 501 231 895 a potem osobisty. Należy najpierw opłacić pokładne w wybranym miejscu a następnie umówić się z wykonawcą.

Oferta dotyczy zarówno pieczar pojedynczych na szerokość jak i podwójnych.

Można także zarezerwować miejsca do przyszłego pochówku w ziemi lub na wykonanie pieczary w przyszłości, przez dowolnego wykonawcę.

Termin tej propozycji upływa 20 lipca. Szczegóły fotograficzne na stronie internetowej: http://naszawinnica.pl/nowe-groby-nowe-miejsca-na-cmentarzu/

Zachęcamy do nabywania i czytania Gościa Niedzielnego.

Intencje mszalne – 15 – 21 VII 2019

Poniedziałek

7.30 – + Danuta i Stefan Ratańscy, ich córka Teresa, rodzina Ratańskich i Zagumnych

18.00 – + Apolonia i Tomasz Góreccy

Wtorek

7.30 – + Henryk Karasiewicz

18.00 – + Piotr Dymowski (9 rocz. śmierci)

Środa

7.30 – + Halina i Bernard Mościccy

18.00 – + Krystyna Cichocka (27 rocz. śmierci), Eugeniusz Cichocki (17 rocz. śmierci)

Czwartek

7.30 – o Boże bł. dla Alicji Kozłowskiej z okazji 18 urodzin

18.00 – + Stanisław Kosewski, rodz. Rączka i Kosewskich

Piątek

7.30 – + Henryk Drobot (1 rocz. śmierci)

18.00 – + Janina Cichocka (2 rocz. śmierci)

Sobota

7.30 – + Feliks i Rozalia Jaskulscy, zmarli z rodziny Jaskulskich

18.00 – + Adam i Jerzy Pawleńscy

Niedziela

7.30 – + Jan, Natalia, Henryk, Mieczysław i Stanisław Sobotka

9.15 – + Teofil Zaręba (30 rocz. śmierci)

11.00 – dziękczynna

12.00 – o B. bł dla Hanny i Henryka Kowalczyków w 40 rocz. ślubu

15.00 – + Alina Ostaszewska

Zapowiedzi

Związek małżeński mają zamiar zawrzeć następujące osoby:

Mateusz Buczkowski z Warszawy i Monika Słończewska z Kokoszki. Zapowiedź druga.

Kamil Gorczyński z Pułtuska i Żaneta Górecka z Gnat Wieśnian. Zapowiedź druga.

Kamil Zalewski z Somianki i Marta Powirtowska z Pawłowa. Zapowiedź druga.

Albert Męczyński z Łachonia i Teresa Bruśk z Łachonia. Zapowiedź druga.

Daniel Karpiński ze Zbroszk i Ewelina Łezka z Chmielewa. Zapowiedź pierwsza.

Kto by wiedział o przeszkodach zachodzących między tymi osobami zobowiązany jest poinformować o tym proboszcza.

Modlitwa

K: Niech zstąpi Duch Twój. W: I odnowi oblicze ziemi, TEJ ziemi.

„Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.” (Dz 1,8)