Ogłoszenia – XIX Niedziela Zwykła

7 sierpnia 2016

Dziękuję wszystkim za życzliwe przyjęcie pielgrzymki z Ełku – powitanie na ulicy i przyjęcie do domów. Dziękuję szkole w Golądkowie za przyjęcie jednej z grup do internatu a Paniom Teresie Wojtczak oraz Wioletcie Ogrodnik za przygotowanie posiłków. Dziękuję Panu Wójtowi za ofiarowanie wody dla pielgrzymów a mleczarni za przetwory mleczne.

Daliście wszyscy dobre świadectwo. Dziękuję!

Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca. Po sumie procesja, proszę asystę procesyjną.

Dzisiaj o 15.00 modlimy się w intencji trzeźwości.

Na Światowych Dniach Młodzieży przebywał ks. Krzysztof, z grupą młodzieży z dekanatu, którą się opiekował. W końcówce Dni dołączyli do nich czterej nasi szafarze Eucharystii, którzy w czasie ostatniej Mszy Świętej z papieżem pełnili swoją posługę.

Dzisiaj ks. Krzysztof jest już w drodze do Częstochowy jako przewodnik grupy błękitnej. Radość budzi fakt, że z naszej parafii pielgrzymuje 25 osób – rekord bardzo wielu ostatnich lat.

Mam nadzieję, że ten rekord przełoży się też na rekordową pielgrzymkę duchową. Zapraszam każdego dnia na wieczorne apele – o godz. 20.30. Będzie wspólny śpiew, kazanie, modlitwa i apel jasnogórski.

Za tydzień przygotowanie dla rodziców i chrzestnych, po Mszy Świętej o 15.00

Intencje mszalne  –  8 – 14 VIII 2016

Poniedziałek

7.30 – o zdrowie dla Wojciecha Żebrowskiego

18.00 – + Urszula Mróz (7 rocz. śmierci)

Wtorek

7.30 – + Daniela Korytkowska (od uczest. pogrzebu)

18.00 – + Andrzej Godlewski (od uczest. pogrzebu)

Środa

7.30 – + Irena Kowalewska (od uczest. pogrzebu)

18.00 – + Ryszard Powirtowski, rodzice Powirtowscy

Czwartek

7.30 – + Tadeusz Świerczewski (od uczest. pogrzebu)

18.00 – + Feliksa Czyżewska (od uczest. pogrzebu)

Piątek

7.30 – + Lucjan Czajkowski

18.00 – + Maria Tomczak (od uczest. pogrzebu)

Sobota

7.30 – + Dariusz Fabisiewicz (od uczest. pogrzebu)

18.00 – + Krystyna Osińska (od uczest. pogrzebu)

Niedziela

7.30 – + Henryk Jałmużna (5 rocz. śmierci)

9.15 – + Kazimierz Kowalski (9 rocz. śmierci)

11.00 – w intencji dzieci

12.00 – za parafian

15.00 – + Michał i Marianna Sepełowscy, Kazimierz i Marek Skowronek

Modlitwa K: Niech zstąpi Duch Twój. W: I odnowi oblicze ziemi, TEJ ziemi.

Jako (…) wybrańcy Boży – święci i umiłowani – obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy! Kolosan 3,12-13