Ogłoszenia – XIII Niedziela Zwykła

26 czerwca 2016

Zapraszamy uczniów klas III gimnazjum oraz starszych do deklarowania chęci rozpoczęcia przygotowań do przyjęcia tego sakramentu Bierzmowani. Na stoliku za ławkami leżały deklaracje – należało je wziąć do domu, uważnie przeczytać. Kandydatów do bierzmowania z wypełnionymi deklaracjami, wraz – z rodzicami (przynajmniej jednym) zapraszamy dzisiaj do kancelarii, po każdej Mszy Świętej.

W czwartek odbył się ostatni przed wakacjami Wieczernik Winnicki. Jeśli zostały na stoliku za ławkami gazety z wieczernika – proszę je sobie wziąć i przeczytać.

Zachęcamy też do czytania Gościa Niedzielnego.

W tygodniu pierwszy piątek miesiąca. Rano adoracja do Mszy Świętej o 9.15. Tego dnia odwiedzimy chorych.

Za tydzień pierwsza niedziela miesiąca. Po sumie procesja – proszę asystę procesyjną.

Za tydzień o 15.00 modlimy się w intencji trzeźwości.

Przygotowanie dla rodziców i chrzestnych za tydzień, o innej jednak godzinie niż wcześniej informowaliśmy. Zapraszamy do kościoła na godzinę 14.00.

Od dziś ruszają zapisy na 35. Pielgrzymkę Diecezji Płockiej Na Jasną Górę. Na stoliku za ławkami są karty, które należy wypełnić i dostarczyć do kancelarii parafialnej do 2 sierpnia. Wpisowe wynosi 100 zł. Przy składaniu karty można się też zapisać na autobus, który zawiezie pielgrzymów do Płocka 6 sierpnia. Koszt autobusu 30 zł

W kancelarii można się też zapisywać na Pielgrzymkę Duchową. Przy zapisie prosimy o dobrowolną ofiarę, która pokrywa koszt wydrukowania modlitewnika i jest naszym wsparciem dla Pielgrzymki.

Ks. Marcin Kędzia, wikariusz z Baboszewa zaprasza na rekolekcje „Szare jest piękne”. Są to dwudniowe mini rekolekcje o tym, jak w codziennej modlitwie i pracy odnaleźć albo raczej nie zgubić Boga. Na rekolekcje zapraszamy osoby dorosłe (pracujące i studiujące). Więcej informacji na plakacie na tablicy ogłoszeń.

Dom kultury ogłasza wakacyjną przerwę:

Intencje mszalne  –  27 VI – 3 VII 2016

Poniedziałek

7.30 – + Janina Przybyłowska (od uczest. pogrzebu)

18.00 – + Irena i Piotr Jałmużna

Wtorek

7.30 – + Janina i Władysław Zawadzcy

18.00 – + Kazimierz Ostaszewski (2 rocz. śmierci), Henryk i Janina Ostaszewski

Środa

7.30 – + Stanisław Skowronek (od uczest. pogrzebu)

18.00 – + Marian Kulesza

Czwartek

7.30 – + Dariusz Fabisiewicz (od uczest. pogrzebu)

18.00 –  + Edmund i Pelagia Pieńkosz

Piątek

7.30 – + Helena Teofilak (od uczest. pogrzebu)

18.00 – + Marian Lusa (od uczest. pogrzebu)

Sobota

7.30 – + Antoni Pawłowski (18 rocz. śmierci)

16.00 – ślub

17.00 – ślub

18.00 – + Piotr Kamiński (2 rocz. śmierci)

Niedziela

7.30 – + Sławomir Podgórski (1 rocz. śmierci)

9.15 – + Emilia Malinowska (imieninowa)

11.00 – w intencji dzieci

12.00 – o Boże błogosławieństwo i zdrowie w 50 rocz. ślubu

15.00 – w intencji trzeźwości

16.00 – poświęcenie pól w Winnicy

Zapowiedzi

Sakramentalny związek małżeński mają zamiar zawrzeć następujące osoby:

Przemysław Piotr Tomaszewski, kawaler z Kosiorowa i Jagoda Wójcik, panna z Bielan. Zapowiedź druga.

Kamil Brodowski, kawaler z Glinic-Domaniewa i Izabela Błesznowska, panna z Gnat-Wieśnian. Zapowiedź druga.

Mariusz Budziszewski, kawaler z Pułtuska i Ewa Paska, panna z Winnicy. Zapowiedź druga.

Kto by wiedział o przeszkodach zachodzących między tymi osobami zobowiązany jest poinformować o tym proboszcza.

Modlitwa K: Niech zstąpi Duch Twój. W: I odnowi oblicze ziemi, TEJ ziemi.

Jako (…) wybrańcy Boży – święci i umiłowani – obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy! Kolosan 3,12-13