Ogłoszenia – Wszystkich Świętych

1 listopada 2020

Do odwołania obowiązuje nowy niedzielny porządek nabożeństw:

7.15 – wypominki (przeniesione z 9.00)

7.30 – Msza Święta

9.00 – Msza Święta (intencje z 9.15)

10.00 – Msza Święta

11.00 – Msza Święta dla dzieci

11.50 – wypominki

12.00 – Msza Święta

15.00 – Msza Święta

Na Mszach Świętych podawać będziemy tylko najważniejsze ogłoszenia i nie będziemy czytać intencji. Proszę o zapoznawanie się z całością ogłoszeń na tablicach ogłoszeń i w Internecie.

Kościół nasz w strefie czerwonej może pomieścić 85 osób. Oznacza to ok. 2-3 osoby w ławce. Jeśli widzimy, że kościół jest wypełniony sami podejmijmy decyzję o przeżyciu mszy Świętej na zewnątrz.

Będziemy transmitować Msze Święte o 9.00 i 11.00

Pamiętajmy o zasłanianiu ust i nosa, myciu rąk.

Rekomendujemy Msze święte najmniej uczęszczane – 7.30 i 15.00.

Rezygnujemy z przeniesienia darów a ofiary na tacę zbierać będziemy do plastikowej urny na stoliku za ławkami.

Jeśli ktoś pragnie przyjąć Komunię na rękę, niech stara się ją przyjąć jako pierwszy.

Biskup Płocki udzielił dyspensy od uczestnictwa w niedzielnych Mszach świętych.

Decyzją władz państwowych wprowadzono zakaz wejścia na cmentarze. Obowiązuje on jeszcze dzisiaj i jutro.

Dzisiaj 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych – Msze Święte odprawiać będziemy według nowego porządku niedzielnego 7.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 15.00. Wszystkie Msze Święte w kościele. Nie będzie wspólnej procesji po cmentarzu.

W dniu 2 listopada, we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, w Zaduszki, Msze Święte będą odprawione o 7.30, 9.15, 17.00 i 19.30. O 19.00 odmówimy różaniec. Wszystkie Msze Święte w kościele. Nie będzie wspólnej procesji po cmentarzu. Msza Święta o 19.30 będzie odprawiona w intencji zmarłych w ostatnim roku parafian. W ramach modlitwy wiernych odczytamy zmarłych w ostatnim roku. Rodzina może zapalić znicz.

Zwykle w tym czasie rozpoczynaliśmy przyjmowanie intencji na przyszły rok i wypominek. Obecna sytuacja i perspektywa nieuniknionych przy tym kolejek każe nam wstrzymać przyjmowanie intencji na przyszły rok i wypominek. Przynajmniej na okres do końca listopada. W tym czasie dalej będziemy czytać obecne wypominki.

Po Wieczerniku Winnickim zostały gazety z kazaniem. Proszę o ich wzięcie ze stolika za ławkami.

Jest nowy numer Gościa Niedzielnego.

Intencje mszalne – 2 – 8 XI 2020

Poniedziałek

7.30 – + Janina i Marian Wierzbiccy

9.15 – + Walentyna Nożewska (od ucz. pog.)

17.00 – + Marek, Kazimiera i Tadeusz Jaszczak

19.30 – + za zmarłych w ostatnim roku parafian

Wtorek

7.30 – + Sławomir i Janina Kot (od ucz. pog.)

17.00 – + Bronisława i Tadeusz Mackiewicz, Leokadia i Franciszek Kmiecińscy

Środa

7.30 – + Natalia Zawadzka (od ucz. pog.)

17.00 – + Zdzisław Nowicki (od ucz. pog.)

Czwartek

7.30 – + Stanisław Osiecki (od ucz. pog.)

17.00 – + Stanisława Kozakiewicz (od ucz. pog.)

Piątek

7.30 – + Andrzej Kowalczyk (od ucz. Pogrzebu)

9.15 – w intencji wiadomej Bogu

17.00 – o Boże bł. dla Oliwii z okazji 18. urodzin

Sobota

7.30 – + Jan Kopka (od ucz. pogrzebu)

17.00 – + Grzegorz i Elżbieta Banaszewscy

Niedziela

7.30 – + Jadwiga Gizieńska (36 rocz. śm.), Władysław Gizieński (17 rocz. śm.)

9.00 – + Tomasz Głowacki (21. rocz. śm.)

10.00 – + Julian Kowalczyk

11.00 – w int. dzieci

12.00 – za parafian

15.00 – + Bronisława i Leopold Wierzbiccy, Anna Karłowicz

Modlitwa

K: Niech zstąpi Duch Twój. W: I odnowi oblicze ziemi, TEJ ziemi.

„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata.”

J 6,51