Ogłoszenia – VIII Niedziela Zwykła

2 marca 2013

Rozpoczynamy dzisiaj Tydzień Trzeźwości. Niech konkretnym czynem wyzwolenia będą nasze zobowiązania do abstynencji na czas Wielkiego Postu. Księga Czynów Wyzwolenia leży na stoliku za ławkami. Po Mszy Świętej możemy podchodzić i wpisywać swoje imię, nazwisko i miejscowość. Jeśli ktoś jest abstynentem na dużej – niech też wpisze tam siebie – jako świadectwo i zachętę dla innych. Podpisujemy zobowiązania abstynencji na Wielki Post pamiętając, że do trzeźwości zobowiązani jesteśmy zawsze i wszędzie.

Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca. Po Mszy Świętej o 9.15 adoracja. Po sumie nabożeństwo.

Nadszedł sezon rozliczeń PIT. Pamiętajmy więc o harcerzach. Przekazując jeden procent swojego podatku możemy w łatwy sposób wesprzeć wychowawczą pracę wśród naszych harcerzy. W ostatnich rubrykach formularza PIT wpisujemy nazwę: Związek Harcerstwa Rzeczy-pospolitej i numer KRS: 0000057720. W pozycji: cel szczegółowy 1% należy koniecznie wpisać: MAZ – 13 Winnica. Te dane mamy na tablicy ogłoszeń i w Internecie.

W środę zaczyna się Wielki Post. Msze Święte z posypaniem głów popiołem o godz. 7.30, 9.15 i 17.00.

W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu, godz. 16.00.

W piątek droga krzyżowa o 15.00 – zapraszamy szczególnie dzieci i o 16.30 – zapraszamy młodzież i dorosłych.

Gorzkie żale za tydzień zaśpiewamy po sumie a w następnie niedziele Wielkiego Postu o 15.00.

W tygodniu wypada pierwszy piątek miesiąca. Rano adoracja do Mszy Świętej o godz. 9.15.

W piątek jedziemy do osób, którzy z racji wieku lub choroby nie mogą już udawać się do kościoła. Udzielamy im Komunii świętej, jeśli trzeba spowiadamy. Prosimy o zgłaszanie takich chorych i przypominamy, że z tą posługą nie są związane żadne opłaty.

Za tydzień spotkanie kandydatów do bierzmowania – grupa chłopców. Spotkanie grupy dziewcząt odbędzie się 23 marca a nie jak planowano 16 marca.

Za tydzień katecheza dla narzeczonych, którzy zgłosili chęć zawarcia w tym roku sakramentu małżeństwa. Za dwa tygodnie spotkanie tych par z doradcą życia rodzinnego.

Intencje mszalne  –  3 – 9 III 2014

Poniedziałek

7.30 – + Jadwiga i Józef Bartczak

17.00 – + Filomena i Wacław Kaźmierczak

Wtorek

7.30 – + Kazimierz Kowalski (imieninowa)

17.00 – + Kazimierz i Helena Ruszkowscy

Środa

7.30 – + Sławomir Krajewski (od uczest. pogrzebu)

17.00 – + Zygmunt Brun (od uczest. pogrzebu)

Czwartek

7.30 – + Ryszard Zawadzki (od uczest. pogrzebu)

17.00 – + Leokadia Łada (od uczest. pogrzebu)

Piątek

7.30 – + Janina Olbrych (od uczest. pogrzebu)

9.15 – w intencji wiadomej Bogu

17.00 – + Janina i Leopold Patrycy, Kazimiera i Józef Kosek

Sobota

7.30 – + Zygmunt Przybysz (od uczest. pogrzebu)

17.00 – + Janina Ostrzyniewska (5 rocz. śmierci)

Niedziela

7.30 – + Wiktor Żbikowski (8 rocz. śmierci)

9.15 – + Tadeusz, Stanisław Krysiak i ich rodzice

12.00 – za parafian

15.00 – + Kazimiera Siemaszko

Zapowiedzi

Sakramentalny związek małżeński mają zamiar zawrzeć następujące osoby:

Kamil Dziczek, kawaler z Łubienicy i Magdalena Bielińska, panna ze Skarżyc. Zapowiedź pierwsza.

Zbigniew Jabłkowski, kawaler z Siekluk, par. Skołatowo i Bożena Kamińska, panna ze Starego Bulkowa. Zapowiedź pierwsza.

Kto by wiedział o przeszkodach zachodzących między tymi osobami zobowiązany jest poinformować o tym proboszcza.

Modlitwa

W intencji naszej parafii, synodu płockiego:

K: Niech zstąpi Duch Twój.           W: I odnowi oblicze ziemi, TEJ ziemi.

Tak bowiem Bóg umiłował świat, / że Syna swego Jednorodzonego dał, / aby każdy, kto w Niego wierzy, / nie zginął, ale miał życie wieczne. / Jan 3,16